Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

STYPENDIUM SOCJALNE SEMESTR LETNI 2022/2023

Zdjęcie ilustracyjne

Komisja stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim,  uruchomiony będzie:
od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW (semestr letni)

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego  należy składać:

10.02.2023 r.(piątek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w budynku E (KIS), parter, ul. Jagiellońska 13

16.02.2023 r.(czwartek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w budynku E (KIS), parter, ul. Jagiellońska 13

20.02.2023 r.(poniedziałek) w godzinach od 8.00 do 13.00 w budynku E (KIS), parter, ul. Jagiellońska 13

22.02.2023 r.(środa) w godzinach od 17.45-19.45 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

24.02.2023 r.(piątek) w godzinach od 15.00-18.00 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

27.02.2023 r.(poniedziałek) w godzinach od 17.30-19.30 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

01.03.2023 r.(środa) w godzinach od 17.45-19.45 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

03.03.2023 r.(piątek) w godzinach od 15.00-18.00 w budynku E (KIS), piwnica, ul. Jagiellońska 13

UWAGA!!!

PRZYJMOWANE BĘDĄ TYLKO KOMPLETY DOKUMENTÓW!

Wymagane dokumenty:

 1. Studenci, którzy nie ubiegali się o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym składają wnioski o przyznanie stypendium na semestr letni oraz wszystkie dokumenty tak jak w przypadku studentów składających wnioski o przyznanie stypendium na semestr zimowy 2022/2023.
 2. Studenci, którzy otrzymali stypendium socjalne na semestr zimowy i ich dochód w rodzinie nie zmienił się składają:
  • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2022/2023
  • Oświadczenie o niezmienności dochodów w rodzinie w stosunku do sytuacji w semestrze zimowym >>>
  • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł. Jeżeli zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej różni się od zaświadczenia z semestru zimowego, należy ewentualnie uzupełnić dokumentacje o źródła utrzymania rodziny – art. 88 ust.5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 3. Studenci, którzy składali wniosek o stypendium socjalne na semestr zimowy, a ich dochód zmienił się składają:
  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na semestr letni 2022/2023;
  • oświadczenie o dochodach z systemu USOSWeb ze zmienionym dochodem;
  • dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu i wysokość uzyskanego lub utraconego dochodu (pozostałe dokumenty potwierdzające dochody i sytuację rodzinną oraz źródła utrzymania rodziny zostały złożone razem z wnioskiem o przyznanie stypendium na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023);
  • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – dotyczy studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł.
 4. Studenci, którzy otrzymali na semestr zimowy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i ubiegania się o stypendium w zwiększonej wysokości na semestr letni, poza dokumentacją wskazaną powyżej, powinni dołączyć aktualną dokumentację dotyczącą miejsca zamieszkania.

pozostałe wiadomości