Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wojewódzki konsultant w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej

Zdjęcie ilustracyjne

Dr hab. n. med. Krzysztof Czyżewski, prof. UMK, pracownik Katedry Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK został powołany na stanowisko wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Dr Krzysztof Czyżewski od samego początku swojej pracy zawodowej jest związany z Katedrą Pediatrii Hematologii i Onkologii, początkowo jako lekarz rezydent, młodszy asystent, starszy asystent i obecnie lekarz. W 2013r. uzyskał tytuł specjalisty w zakresie pediatrii, w 2017 r. specjalizację z onkologii i hematologii dziecięcej, a w 2021 roku specjalizację z transplantologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (Oddział bydgoski, funkcja: członek Komisji Rewizyjnej), Polskiego Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, The European Society for Blood and Marrow Transplantation oraz The European Society for Pediatric Oncology.

W codziennej pracy opiekuje się pacjentami głównie po transplantacji komórek krwiotwórczych w ramach Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego dla Dzieci oraz Porani Transplantacji Szpiku Kostnego. Jest jedną z dwóch osób w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 wykonujących zabiegi fotoferezy pozaustrojowej wykorzystywanej w terapii opornych postaci choroby przeszczepu przeciwko gospodarzowi u pacjentów po transplantacji komórek krwiotwórczych.

pozostałe wiadomości