Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Absolwenci i studenci kierunku lekarskiego najlepsi w LEK-u

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo

Pracownicy i Studenci Wydziału Lekarskiego

Z przyjemnością i olbrzymią satysfakcją informuję, że absolwenci i studenci kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu byli NAJLEPSI !!! w tegorocznej wiosennej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), zarówno w ogólnym zestawieniu, jak i w grupie zdających po raz pierwszy. Należy podkreślić, że to nie pierwszy taki wynik - po wielu latach zajmowania ostatnich miejsc w rankingu, w ostatnich czterech sesjach, w grupie studentów zdających po raz pierwszy zajmowaliśmy miejsca w pierwszej piątce polskich uczelni medycznych ( w sesji jesiennej 2021 – 4 miejsce, w sesji wiosennej 2022 – 1 miejsce, w sesji jesiennej 2022 – 5 miejsce).

To Państwa ciężka praca – nauczycieli akademickich, samorządu studenckiego, pracowników administracyjnych, ale przede wszystkim Koleżanek i Kolegów studentów i absolwentów. Gratuluję i wierzę, że to wspaniałe osiągnięcie naszych absolwentów znajdzie swoje przełożenie w rankingach uczelni medycznych i będzie ważną wskazówką dla wszystkich tych, którzy wybierają się na studia medyczne do naszej Uczelni.

Do egzaminu przystąpiło ogółem 305 naszych absolwentów i studentów a wynik pozytywny uzyskały 303 osoby. Średni wynik wyniósł 166,76 pkt a maksymalny aż 187 pkt.

Średni wynik absolwentów i studentów kierunku lekarskiego naszego Wydziału przystępujących po raz pierwszy do LEKu wyniósł 168,38 pkt a najlepszy – 186 pkt.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Egzaminów Medycznych: https://www.cem.edu.pl/lep_s.php

 
Z poważaniem
Dziekan Wydziału lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

pozostałe wiadomości