Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zmarł prof. Waldemar Jędrzejczyk

Zdjęcie ilustracyjne

Non omnis moriar!

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. Waldemar Jędrzejczyk

związanego z naszą Uczelnią przez większość życia zawodowego, 
 Prodziekan Wydziału Lekarskiego AM w Bydgoszczy
w latach 1990-1996,

Żegnamy wybitnego Klinicystę, Uczonego, Nauczyciela akademickiego,
który wniósł olbrzymi wkład w rozwój chirurgii gastroenterologicznej
oraz w kształcenie kadr medycznych.

Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

Kolegium Dziekańskie,
Studenci i cała Społeczność akademicka
Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

 
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 20 maja 2023 roku o godz. 14:00 Mszą Świętą żałobną, która zostanie odprawiona w kościele p. w. Wniebowzięcia NMP. Po Mszy Świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gałczyńskiego (II brama od ul. Gałczyńskiego).

Życiorys

pozostałe wiadomości