Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka

26 maja br. odbyła się uroczysta inauguracja Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka, które zostało powołane w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

W uroczystym otwarciu centrum udział wzięli przedstawiciele władz Collegium Medicum UMK, Dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 dr. J. Biziela w Bydgoszczy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy i Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy oraz goście z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie.

Podstawowym celem powołania Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka jest wypracowanie modelu skoordynowanej, kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną i jej dzieckiem obejmującego opiekę lekarza położnika, lekarza neonatologa i położnych, prowadzenie ciąży, możliwość wykonania badań zgodnych z obowiązującymi wymogami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Centrum będzie również prowadziło poszerzone badania genetyczne wraz z poradą, niezbędne konsultacje specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, możliwość skorzystania z porad doradcy laktacyjnego, dietetyka oraz udział w szkole rodzenia.

Ważnym aspektem kompleksowej opieki nad kobietą ciężarną jest również koordynacja i optymalizacja współpracy z ośrodkami zewnętrznymi o najwyższym stopniu referencyjności w celu zapewnienia najwyższego standardu opieki u pacjentek obciążonych ciężką patologią ciąży i/lub wadami płodu wymagającymi interwencji wewnątrzmacicznej lub leczenia operacyjnego niezwłocznie po urodzeniu.

Do niemniej ważnych zadań jakie stawia przed sobą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka należy kompleksowe i skoordynowane postępowanie w ramach opieki nad pacjentką ze schorzeniami kobiecymi, zwłaszcza onkologicznymi, m.in. leczenie nowotworów narządu rodnego wykorzystujące diagnostykę genetyczną i najnowocześniejsze techniki operacyjne z użyciem systemów robotowych oraz następczą chemioterapię.

Prowadząc działalność leczniczą Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka będzie jednocześnie rozwijało działalność naukowo-badawczą z zakresu optymalnego modelu skoordynowanej i interdyscyplinarnej nad kobietą i dzieckiem w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.