Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nominacja Profesorska dla Pani prof. dr hab. Anety Krogulskiej

Zdjęcie ilustracyjne

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączyła prof. dr hab. Aneta Krogulska Kierownik Katedry Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum UMK.
Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Krogulska jest pediatrą, alergologiem i ekspertem w dziedzinie alergii na pokarmy. Studia ukończyła na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Od początku swojej pracy zawodowej pracowała w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Marii Konopnickiej w Łodzi. Początkowo była związana z Kliniką Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej, a następnie od 1994r. z Kliniką Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1993r, a doktora habilitowanego nauk medycznych w 2012r. W latach 2013-2015 pełniła funkcję zastępcy Kierownika Kliniki Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2015r. kieruje Katedrą i Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2019r. na stanowisku Profesora Uniwersytetu. Staże zagraniczne: Klinika Chorób Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Münster, Klinika Pediatrii, Pneumonologii i Immunologii Charite Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Department of Pediatrics, Division of Allergy and Immunology Johns Hopkins University School of Medicine, USA. Autorka ponad 330 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu pediatrii i alergologii. Główne zainteresowania badawcze dotyczą alergii na pokarmy, astmy i alergicznego nieżytu nosa, diagnostyki molekularnej, anafilaksji, mikrobiomu w alergii pokarmowej i zaparciach czynnościowych, nadreaktywności oskrzeli oraz eozynofilowego zapalenia przełyku u dzieci. Wykładowca akademicki. Członek: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Pediatrycznego Forum Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych.

pozostałe wiadomości