Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Biostatystyki i Teorii Układów Biomedycznych organizuje konferencję naukowo-szkoleniową "Nowoczesne metody statystyczne w badaniach medycznych"

Współorganizatorem konferencji jest Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (ISCB) . Konferencja odbędzie się w dniach 13-14 października  2023 roku w Bydgoszczy na terenie Collegium Medicum.

Strona internetowa wydarzenia:  https://iscb.cm.umk.pl/

Koszt udziału w konferencji  wynosi 300zł. Rejestracja jest już otwarta.

W ramach konferencji odbywać się będą warsztaty z wykorzystania oprogramowania komputerowego do analizy danych biomedycznych (MATLAB, Statistica, PQStat, R).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowniach komputerowych, w przypadku dużego zainteresowania warsztatami, o możliwości udziału zdecyduje data rejestracji.

Konferencja ma na celu prezentację nowoczesnych metod analizy danych i dyskusję nad trendami w analizie danych biomedycznych. Skierowana jest do osób, których badania wymagają stosowania metod statystycznych w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych.

Do udziału zapraszamy wszystkich zajmujących się analizą danych biomedycznych: pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz biostatystyków i bioinformatyków. Pragniemy stworzyć przestrzeń do wymiany doświadczeń  i nawiązywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauk medycznych oraz statystykami i bioinformatykami.

Jeśli chcieliby Państwo zorganizować na konferencji sesję dotyczącą metod, które wykorzystujecie we własnych badaniach jesteśmy otwarci na poszerzenie zakresu zagadnień, które obejmuje konferencja.

pozostałe wiadomości