Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nominacja profesorska dla Pana prof. dr. hab. Michała Wicińskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączył prof. dr hab. Michał Wiciński  - Kierownik Katedry Farmakologii i Terapii Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

Profesor Michał Wiciński – Kierownik Katedry Farmakologii i Terapii oraz Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Lekarskiego CM UMK – od wielu lat zajmuje się farmakologią eksperymentalną z zakresu neurofarmakologii i chorób układu krążenia oraz teorią receptorową i środkami psychoaktywnymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie. Jest autorem licznych publikacji o zasięgu międzynarodowym oraz cenionym dydaktykiem (trzykrotny laureat konkursu „Wykładowca Roku”). Odbył liczne staże naukowe w Niemczech, Holandii i Rzymie. Dorobek naukowy Pana Profesora wynosi: IF=302,338 oraz MNiSW=7499; H=20 (Web of Science Core Collection), H=19 (Scopus).

W swoim aktualnym nurcie badań skupia się na tematyce związanej z suplementami diety – ich jakością i potrzebą wprowadzania nowych postaci farmaceutycznych.

pozostałe wiadomości