Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dydaktyka z użyciem sztucznych kości ortopedycznych

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Plastycznej Wydziału Lekarskiego CM UMK, kierowana przez Pana dr. hab. Jana Zabrzyńskiego, prof. UMK, w ramach zajęć dydaktycznych, wprowadziła nową formę zajęć ze studentami – ćwiczenia w zakresie procedur ortopedycznych z użyciem sztucznych kości ortopedycznych tzw. „sawbones”.

Ta forma szkolenia zarezerwowana jest zazwyczaj dla praktykujących lekarzy w trakcie szkoleń specjalizacyjnych. Chcąc pokazać praktyczną stronę specjalności jaką jest ortopedia i traumatologia narządu ruchu, katedra wprowadziła tę szczególną formę zajęć dla studentów.

Kości ortopedyczne są przeznaczone do cięcia, wiercenia, gwintowania lub żłobienia za pomocą standardowych narzędzi ręcznych lub zasilanych. Model kości zarówno kończyny górnej jak i dolnej może być używany wielokrotnie do różnych zespoleń. Materiał do przeprowadzenia zajęć pozyskano dzięki współpracy katedry z polskimi firmami ortopedycznymi: Medgal Sp. z o.o. oraz CHM Sp. z o.o., które w trosce o jakość kształcenia przyszłej kadry lekarskiej zapewniły pełne instrumentarium do zespoleń złamań.

pozostałe wiadomości