Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nota do Wspólnoty Wydziału Lekarskiego

obrazek:

 Szanowni Członkowie Wspólnoty Wydziału Lekarskiego.
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Kolegium Dziekańskiego WL, co do upublicznionej w dniu 11.02.2019 r. listy przedstawicieli wybranych do Rady Uczelni UMK pragniemy poinformować, że spośród pięciu wybranych członków Rady - dwójkę stanowią kandydaci, rekomendowani przez Nasz Wydział. Są to dr hab. Piotr Kopiński oraz mgr Robert Włosiński. Obaj kandydaci cieszyli się szerokim poparciem, uzyskując zdecydowaną większość głosów Senatu UMK.
Także w dniu 12.02.2019 r. swoją niespodziewaną wizytę w Bydgoszczy zapowiedział JM Rektor Prof. dr hab. Andrzej Tretyn. Wczoraj mieliśmy wreszcie okazję osobiście przedstawić punkt widzenia osób zaangażowanych w procedowanie statutu UMK, związanych z Naszym Wydziałem. 
Dalsze mediacje będą się odbywać również bezpośrednio z właśnie wybranymi Członkami Rady Uczelni.
Z wyrazami szacunku
Kolegium Dziekańskie WL. 
PS 
W razie dalszych zapytań i sugestii do Statutu oraz przyszłości Wydziału Lekarskiego oraz całego CM, którego jesteśmy częścią- pozostajemy do Państwa dyspozycji w Dziekanacie WL oraz pod adresem mail: dzieklek@cm.umk.pl

pozostałe wiadomości