Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dr Przemysław Gałązka nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii dziecięcej

Zdjęcie ilustracyjne

Dr Przemysław Gałązka, adiunkt w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii CM UMK, został powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii dziecięcej.

Doktor Przemysław Gałązka w 2003 r. uzyskał z wyróżnieniem dyplom ukończenia Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Dyplom specjalisty w zakresie chirurgii dziecięcej uzyskał w 2011 roku (specjalizacja pod kierunkiem dr n. med. Ireny Daniluk-Matraś). W 2015 roku na podstawie przedstawionej rozprawy pt:. „Możliwości rozszerzenia badań morfologicznych w diagnostyce choroby Hirschsprunga” uzyskał tytuł doktora nauk medycznych (promotor: prof. dr hab. Andrzej Marszałek). Od 2005 roku zatrudniony w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im dr Jurasza początkowo jako asystent w Klinice Chirurgii Dziecięcej, następnie w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży, gdzie od 2019 roku pełni funkcję lekarza kierującego oddziałem. Prowadzona działalność kliniczna i naukowa pozwoliła dr Gałązce na sformułowanie osiągnięcia naukowego pt. „Zastosowanie technik minimalnie inwazyjnych w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w świetle chirurgii noworodków, niemowląt i dzieci z chorobami nowotworowymi” – w trakcie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. Autor przed wprowadzeniem zaawansowanych technik chirurgicznych małoinwazyjnych w swoim ośrodku odbył liczne podyplomowe szkolenia specjalistyczne w zakresie chirurgii dziecięcej torako- i laparoskopowej m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji i we Włoszech. 

pozostałe wiadomości