Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Profesor Jan Zabrzyński w Zarządzie PTA

Dr hab. Jan Zabrzyński, prof. UMK, kierownik Katedry Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Plastycznej CM UMK, został wybrany do Zarządu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego w kadencji 2023-2025. 

Celem Towarzystwa jest rozwijanie, promowanie, nauczanie i ocena działań medycznych w zakresie artroskopii i endoskopowych technik mini-inwazyjnych narządu ruchu. Tegoroczny zjazd PTA odbył się w dniach 19-21 października w Gdańsku.

https://www.ptartro.pl

pozostałe wiadomości