Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zmiana daty rozpoczęcia zajęć

obrazek:

Decyzją Pana Rektora ds. Studenckich prof. dr hab. Andrzeja Sokali zajęcia na Wydziale Lekarskim rozpoczynają się od 25.02.2019 r. pod warunkiem odrobienia zajęć z tygodnia 18.02.-24.02.2019 r.

Decyzja 

pozostałe wiadomości