Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Dyskusja wokół statutu wrze...

obrazek:

Wielce Czcigodni Państwo Senatorowie

Dostaliśmy kolejną wersje projektu statutu UMK, która zapewne wg Komisji Statutowej, ma być ostateczna. Niewiele różni się ona od poprzedniej. W praktyce zlikwidowana zostanie autonomia wewnętrzna UMK, kompetencje rektora mają być niemal absolutne. Odrzucono wiele poprawek dodających uprawnień ciałom kolegialnym i zwiększających autonomię Collegium Medicum. Zmniejszono do minimum lub zlikwidowano reprezentację studentów w ciałach kolegialnych. Wybór dziekana staje się fikcją - w praktyce powoła go rektor. Wielce Czcigodni Państwo Senatorowie - na szczęście wszystko jest w naszych rękach. To my podejmiemy ostateczną decyzję. Przyjęcie takiego statutu oznaczać będzie, że staniemy się prowincjonalną uczelnią zarządzaną mniej więcej jak jednostka wojskowa. Zastanówmy się czy po to pracowaliśmy naukowo przez lata, żebyśmy byli teraz stawiani na baczność? Na szczęście mamy jeszcze kilka tygodni do refleksji. Pozostaję z głębokim szacunkiem

  Wojciech Polak, senator UMK

pozostałe wiadomości