Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

List otwarty Dziekana Wydziału Lekarskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo
PT Pracownicy i Studenci Wydziału Lekarskiego

Pragnę poinformować, że podjąłem decyzję o kandydowaniu w wyborach do pełnienia zaszczytnej funkcji Dziekana Wydziału Lekarskiego na kadencję 2024-2028.

Państwa głos będzie w dużej mierze oceną tego, czy udało mi się wypełnić Państwa oczekiwania, nie zawieść zaufania i sprostać wyzwaniom, które stanęły przed naszym Wydziałem w ostatnich czterech latach. Dokładałem wszelkich starań, aby z powierzonych mi obowiązków wywiązać się  jak najlepiej, zachowując niezależność decyzyjną i działając w najlepiej pojętym interesie Wydziału, wszystkich jego pracowników i studentów. Życzliwość i wsparcie wszystkich Państwa były dla mnie niezwykle pomocne.
To była wyjątkowa kadencja, stawiająca przed wszystkimi członkami społeczności akademickiej poważne wyzwania.

Zmiana struktury UMK
Dokonana w 2019 roku zmiana Statutu UMK zobowiązała nas do dostosowania struktury Wydziału do nowych zapisów. Pomimo konieczności formalnej likwidacji zakładów, w pełnym porozumieniu z kierownikami katedr  udało się utrzymać status wszystkich jednostek katedralnych. Powiększyliśmy zasoby Wydziału tworząc nową katedrę (neonatologia), przywracając status katedry dotychczasowemu oddziałowi klinicznemu (ortopedia) i przyjmując w skład Wydziału Katedrę Chirurgii Onkologicznej. W najbliższych planach jest utworzenie samodzielnej  Katedry Chirurgii Dzieci

Nowy program nauczania
Zgodnie z Państwa wnioskami, dokonaliśmy  zmiany programu nauczania, rezygnując z systemu modułowego i wprowadzając nowy, dostosowany do potrzeb i oczekiwań program. Nowy program i jego realizacja zostały pozytywnie ocenione przez Uniwersytecką Komisję ds. Jakości KRAUM, z certyfikatem do roku 2028.

Pandemia i nauczanie zdalne
Pandemia i związane z nią ograniczenia postawiły przed nami wyjątkowe wyzwanie organizacji nauczania w sposób minimalizujący ryzyko dla studentów, nauczycieli i pacjentów, ale jednocześnie zapewniający utrzymanie ciągłości i jakości procesu dydaktycznego. Wszyscy uczyliśmy się elektronicznych metod dydaktycznych, ale przerwa w stacjonarnym nauczaniu przedmiotów klinicznych ograniczona została jedynie do szczytu pandemii. Opracowaliśmy szczegółowe zasady zajęć klinicznych, a powrót do klinik i szpitali nastąpił najszybciej, jak to było bezpieczne i możliwe.
Jako jedni z pierwszych w Polsce zorganizowaliśmy program szczepień dla wszystkich uprawnionych pracowników i studentów Collegium Medicum. Zarówno gronu nauczycielskiemu jak i studentom należą się wyrazy najwyższego uznania za  wysiłek włożony w utrzymanie ciągłości procesu dydaktycznego.

Czterokrotne zwiększenie dorobku naukowego
Przez wiele lat roczny dorobek naukowy Wydziału mierzony wskaźnikiem Impact Factor oscylował w granicach 500-600 punktów. Dzięki Państwa wysiłkowi, w ciągu ostatnich czterech lat zwiększyliśmy ten wynik czterokrotnie, do ponad 2000 punktów. Tak znakomity wzrost osiągnęliśmy dzięki Państwa zaangażowaniu, a wsparciem był system finansowania publikacji z rezerwy dziekana. Dzięki uważnemu gospodarowaniu środkami finansowymi wszystkie prace spełniające warunki ustalone przez Radę Dyscypliny i Radę  Dziekańską mogły zostać opublikowane.

Najwyższe pozycje w rankingu LEK
Z ogromną satysfakcją przyjmuję wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego naszych absolwentów i studentów.  W najważniejszej kategorii, czyli studentów zdających po raz pierwszy, przez wiele lat nasi studenci zajmowali jedno z ostatnich miejsc. Od trzech lat – a więc nie przypadkiem – zajmują miejsca od piątego do pierwszego udowadniając, że wspólny wysiłek włożony w nauczanie przynosi wymierne efekty.

Szczegółowe sprawozdanie z kadencji 2020-2024 przedstawię Państwu w najbliższym czasie, a po oficjalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej w UMK pozwolę sobie zaprezentować program działań na nadchodząca kadencję.
Wszystkim Państwu: nauczycielom akademickim, pracownikom inżynieryjno-technicznym, pracownikom dziekanatu, Samorządowi Studenckiemu i wszystkim studentom, a także lekarzom wspomagającym dydaktykę na podstawie umowy - zlecenia bardzo dziękuje za ostatnie cztery lata. Praca z Państwem była dla mnie zaszczytem.

 

Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk
Dziekan Wydziału Lekarskiego

pozostałe wiadomości