Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Godziny Rektorskie dla 6 roku kierunku lekarskiego w dniu 23.02.2024 r.

Zdjęcie ilustracyjne

JM Rektor wyraził zgodę na godziny rektorskie w dniu 23.02.2024 r. (piątek) dla studentów 6 roku kierunku lekarskiego.

Zgoda JM Rektora

pozostałe wiadomości