Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Nominacja profesorska dla Pana prof. dr. hab. Łukasza Szylberga

Zdjęcie ilustracyjne

Do grona profesorów nominowanych przez Prezydenta RP dołączył prof. dr hab. Łukasz Szylberg - pracownik Katedry Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Collegium Medicum UMK.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego w imieniu całej społeczności akademickiej składa gratulacje i życzy dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

 

W 2009 roku został absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W 2011 roku rozpoczął specjalizację z patomorfologii w Zakładzie Patomorfologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. W 2013 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną „Zróżnicowanie ekspresji białek szlaków odpowiedzi immunologicznej w tkankach popłodów ciąż bliźniaczych - badania morfologiczne” i uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. W 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w zakresie patomorfologii. W 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Wpływ czynników zapalnych na szlaki nowotworzenia w jelicie grubym”.
29 lutego 2024 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu od Prezydenta RP.
Od 2011 roku jest nauczycielem akademickim na Wydziale Lekarskim, Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Od 2020 roku jest Koordynatorem Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz kieruje Zakładem Patomorfologii, Placentologii i Hematopatologii Klinicznej, Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.
Autor i współautor rozdziałów w książkach oraz ponad 100 publikacji naukowych zarówno w czasopismach polskich, jak i międzynarodowych o współczynniku IF 204,449 oraz MNiSW 4 468.
Autor strony edukacyjnej hspatlas.com oraz strony Polskiego Towarzystwa Patologów www.pol-pat.pl Laureat licznych nagród naukowych w tym Fundacji im. Prof. Stanisława Woyke. Współautor patentu oraz licznych wdrożeń technologicznych związanych z cyfrową patologią oraz sztuczną inteligencją w medycynie. Wykładowca oraz organizator licznych kursów dla patomorfologów z zakresu onkologii.
Od 2019 roku Przewodniczący Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Patologów.
Ekspert z zakresu patomorfologii dla Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Patomorfologia.

pozostałe wiadomości