Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Witamy na nowej stronie Wydziału

obrazek:

Witamy na nowej stronie Wydziału Lekarskiego. Innowacyjna odsłona strony ma na celu poprawę przejrzystości, funkcjonalności, a przede wszystkim spójności ze stroną główną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Nowa koncepcja stron internetowych wpisana jest we wspólny nurt wszystkich wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Założeniem, które towarzyszyło powstaniu nowego integracyjnego modelu graficzno-informacyjnego było uporządkowanie i ujednolicenie witryny zgodnie z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej UMK. Opiera się on o identyczny dla wszystkich wydziałów schemat rozmieszczenia informacji – strony zawierają elementy wyróżniające poszczególne jednostki: logo wydziałowe oraz akcenty w kolorze obszaru wiedzy reprezentowanego przez dany wydział (na podstawie Księgi Identyfikacji Wizualnej UMK).

Całość dostosowana jest do współczesnego standardu technologicznego, czyli jest responsywna (dostosowana do urządzeń mobilnych) oraz zgodna z WCAG 2.0 (wytycznymi dotyczącymi ułatwień dla osób niepełnosprawnych w dostępie do treści publikowanych w Internecie).

Strony wydziałowe posiadają następujące adresy:

Strona Collegium Medicum pozostała pod adresem www.cm.umk.pl

Miejsce logowana do poczty wewnętrznej Collegium Medium (tzw. „niebieskiej poczty”) znajduje się obecnie pod hasłem „Poczta” w prawym głównym rogu strony Collegium Medicum. Natomiast „Logowanie” kieruje do Centralnego Punktu Logowania UMK.

pozostałe wiadomości