Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza

Zdjęcie ilustracyjne

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów medycyny, przede wszystkim kompetencji komunikacyjnych, zawodowych oraz kompetencji z zakresu przedsiębiorczości.

Okres realizacji projektu: 1.07.2017 r. - 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 228 650 zł

Koordynator projektu: prof. dr hab. Alina Woźniak

Więcej informacji o projekcie >>

 

pozostałe wiadomości