Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rada Dyscypliny Naukowej - Oświadczenia lustracyjne

obrazek:

Szanowni Państwo,

w związku z wyborami do Rad Dyscyplin Naukowych, na wniosek Pełnomocnika Rektora UMK ds. Ochrony Informacji Niejawnych przypominam, że obowiązkowi złożenia oświadczenia lustracyjnego podlegają osoby urodzone przed 1.08.1972 roku.

Podstawa prawna: Art. 4. 1 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa  państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Uprzejmie proszę o doprowadzenie treści komunikatu do zainteresowanych

 

Z poważaniem

Zbigniew Grzegorczyk
Główny specjalista
Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych CM
Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych CM
Koordynator realizacji zadań Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 w CM
mail:zbigniew.grzegorczyk@cm.umk.pl

(52) 585 37 77, (52) 585 33 78 fax: (52) 585 33 08

pozostałe wiadomości