Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Karta działań doskonalących

Zgłoś problem! Wyślij zgłoszenie!
https://www.jakosc.umk.pl/doskonalenie/karta-dzialan-doskonalajacych/
Strona otwiera się po zalogowaniu przez centralny punkt logowania i automatycznie zawiera dane pracownika: imię i nazwisko oraz adres mailowy.