Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Procedura potwierdzania efektów uczenia się

Potwierdzanie efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Akty prawne

Uchwała Nr 91 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Uchwała Nr 12 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr 91 Senatu UMK z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie organizacji potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 51 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Zarządzenie Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu przedmiotów, które mogą być zaliczane w procesie potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dokumenty wydziałowe

Uchwała RW w sprawie wykazu przedmiotów oraz zasad ich zaliczania w procesie potwierdzania efektów uczenia się (409 KB)