Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Studia doktoranckie

Kierownik: p.o. prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
sekretariat: mgr Katarzyna Pruszkiewicz
adres: 85-067 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 13
tel. +48 52 585 33 94
e-mail: sdoktoranckie@cm.umk.pl

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW


 

AKTUALNOŚCI


 

    1. Regulamin Studiów Doktoranckich – obowiązuje od 01.10.2012 r. (292.21 KB)
    2. Regulamin Studiów Doktoranckich
    3. PRZEWODY DOKTORSKIE – seminarium doktoranckie >>