Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Studia doktoranckie

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
sekretariat: mgr Katarzyna Pruszkiewicz
adres: 85-067 Bydgoszcz; ul. Jagiellońska 13
tel. +48 52 585 33 94
e-mail: sdoktoranckie@cm.umk.pl

INFORMACJE DLA DOKTORANTÓW


 

AKTUALNOŚCI

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) od roku akademickiego 2019/2020 zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Zapraszamy na stronę Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu:

https://www.phd.umk.pl/amb/


 

    1. Regulamin Studiów Doktoranckich – obowiązuje od 01.10.2012 r. (292.21 KB)
    2. Regulamin Studiów Doktoranckich
    3. PRZEWODY DOKTORSKIE – seminarium doktoranckie >>