Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Przewody doktorskie

Przepisy stosowane do przewodów doktorskich otwieranych od 1.10.2019 r.


Transmisje on-line : Obrony Prac Doktorskich
Terminy obron, streszczenia oraz recenzje rozpraw doktorskich (nowy tryb przeprowadzania przewodów doktorskich)


UWAGA DOKTORANCI!!! ZBINDOWANY 1 EGZ. ROZPRAWY DOKTORSKIEJ DO OCENY PRZEZ
WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31.10.2021 R.

UWAGA DOKTORANCI!!! UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, ŻE WEDŁUG PRZEPISÓW USTAWY 2.0 PRZEWODY DOKTORSKIE OTWARTE DO DNIA 30.04.2019 R. MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ NADANIEM STOPNIA DOKTORA DO DNIA 31.12.2022 R. (UCHWAŁĄ RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE). WSZYSTKIE NIEZAKOŃCZONE PRZEWODY ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZAMKNIĘTE W STYCZNIU 2023 R. BEZ WZGLĘDU NA POZIOM ZAAWANSOWANIA PRZEWODU.

PRZYPOMINAMY, ŻE UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH MUSZĄ ZŁOŻYĆ ZBINDOWANĄ PRACĘ CO NAJMNIEJ 7 MIESIĘCY PRZED PLANOWANYM UKOŃCZENIEM STUDIÓW.