Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Przewody doktorskie

Zasady w przewodach doktorskich otwieranych od 1.10.2019 r.
Uchwała 155/2020 RDNM z dnia 24.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia zasad postępowań o nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauki medyczne w trybie eksternistycznym, oraz procedury weryfikacji 8-go PRK (140 KB)
Załącznik do Uchwały RDNM 115/2020 (24 KB)

Transmisje on-line : Obrony Prac Doktorskich
streszczenia oraz recenzje rozpraw doktorskich

Kolejność procedur w przewodzie doktorskim:

Uczestników studiów doktoranckich obowiązują powyższe przepisy.

Wymogi dla doktorantów (111 KB)

 

8PRK – egzamin I – zagadnienia: problemy etyki w trzech różnych perspektywach:
– Pierwszy, autorstwa młodego dynamicznego doktora przedstawia ją w perspektywie najszerszej jako specyficzny rodzaj filozoficznej refleksji. Tomasz Siwiec, Etyka filozoficzna jako normatywna refleksja krytyczna (Kultura i wartości, Nr 1 (2012)
– Drugi napisany przez profesora średniego pokolenia ukazuje etykę jako filozofię praktyczną poprzez jej skutki (oddziaływanie) – prawo i państwo. Mirosław Sadowski, Godność człowieka -aksjologiczna podstawa państwa i prawa.
– Trzeci jest autorstwa nestorki polskiej etyki i dotyczy problemu obecności etyki w nauce (poczynając od medycyny) w szczególnym kontekście pojawiających się w ostatnim stuleciu nowych dylematów związanych z jej (nauki) dynamicznym rozwojem. Halina Promieńska, Etyka w nauce. Nowe wyzwania i nowe dylematy. (Nauka, 3/2010).

 

Przepisy stosowane do przewodów doktorskich otwieranych od 1.10.2019 r.UWAGA DOKTORANCI!!! ZBINDOWANY 1 EGZ. ROZPRAWY DOKTORSKIEJ DO OCENY PRZEZ
WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31.10.2021 R.

UWAGA DOKTORANCI!!! UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, ŻE WEDŁUG PRZEPISÓW USTAWY 2.0 PRZEWODY DOKTORSKIE OTWARTE DO DNIA 30.04.2019 R. MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ NADANIEM STOPNIA DOKTORA DO DNIA 31.12.2022 R. (UCHWAŁĄ RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE). WSZYSTKIE NIEZAKOŃCZONE PRZEWODY ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZAMKNIĘTE W STYCZNIU 2023 R. BEZ WZGLĘDU NA POZIOM ZAAWANSOWANIA PRZEWODU.

PRZYPOMINAMY, ŻE UCZESTNICY STUDIÓW DOKTORANCKICH MUSZĄ ZŁOŻYĆ ZBINDOWANĄ PRACĘ CO NAJMNIEJ 7 MIESIĘCY PRZED PLANOWANYM UKOŃCZENIEM STUDIÓW.