Kontakt ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Przewody doktorskie

terminy obron, streszczenia oraz recenzje rozpraw doktorskich

 


Zasady w postępowaniach doktorskich otwieranych od 1.10.2019 r. 


Zasady w przewodach doktorskich otwieranych do 30.04.2019 r.- nadanie stopnia doktora do 31.12.2024 r. (wszystkie doktoraty niezakończone do 31.12.2024 r. bez względu na stopnień zaawansowania zostaną zamknięte bez możliwości kontynuacji)