Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Informacja o realizacji projektu “Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza”

logo

Bezpłatne zajęcia warsztatowe dla studentów/studentek kierunku lekarskiego w CM UMK

na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-K330/16-00
na realizację projektu

“DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRZYSZŁEGO LEKARZA”

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE

INFORMACJE O REKRUTACJI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (981 KB)

INFORMACJE BIEŻĄCE:

HARMONOGRAMY ZAJĘĆ:

Kontakt z Biurem Projektu:
Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
ul. Jagiellońska 13, Budynek A, pok. 20
tel. +48 52 585-35-34
e-mail: lekarze@cm.umk.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020