Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rekrutacja do projektu “Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza”

logo

“DOSKONALENIE KOMPETENCJI PRZYSZŁEGO LEKARZA”

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  (949.97 KB)

Formularz osobowy  (285 KB)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie (158.68 KB)

Ramowy program Projektu – wykaz zajęć (535.6 KB)

 

Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r.
Termin rekrutacji do projektu “Doskonalenie kompetencji przyszłego lekarza” został przedłużony do 22.11.2017 r.

Etap I
Złożenie wypełnionych i podpisanych dokumentów:

II Etap

III Etap

IV Etap

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości dostępu, w tym równości płci. Uczelnia gwarantuje równy dostęp zarówno kobietom, jak i mężczyznom spełniającym kryteria udziału w projekcie.

Dokumenty można dostarczyć

– drogą elektroniczną na adres mailowy: lekarze@cm.umk.pl

– drogą pocztową na adres:
Collegium Medicum UMK
Dział Zarządzania Funduszami Strukturalnymi
ul. Jagiellońska 13-15; 85-067 Bydgoszcz
z dopiskiem „DKPL”

– lub osobiście.

Kontakt z Biurem Projektu:

Dział Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM
ul. Jagiellońska 13, Budynek A, pok. 20
tel. +48 52 585-35-34
e-mail: lekarze@cm.umk.pl

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020