Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Ocena zajęć na WL

Szanowni Studenci wszystkich kierunków Wydziału Lekarskiego !

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego gorąco zachęca do korzystania z absolutnie anonimowego bez konieczności logowania się linku pytania.cm.umk.pl na który prosimy przesyłać BIEŻĄCE uwagi o jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych. Spóźnianie się asystentów, odwoływanie zajęć, skracanie zajęć, zwiększanie liczebności grup ćwiczeniowych, seminaria prowadzone w postaci wykładów bez formy interaktywnej, treści nauczania niezgodne z sylabusem, uchybienia w Regulaminie dydaktycznym  to zdarzenia, o których pragniemy wiedzieć NATYCHMIAST.
Mile widziane będą także pozytywne opinie, co do jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
W każdy piątek Kolegium Dziekańskie odczytywać będzie wiadomości otrzymywane od Państwa, na które będziemy szybko reagować.

Z wyrazami szacunku i życzeniami
owocnego pozyskiwania wiedzy
na Naszym Wydziale

Kolegium Dziekańskie Wydziału Lekarskiego

 

Podsumowanie dyskusji nt. jakości kształcenia na WL (43 KB)