Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Ubezpieczenie zdrowotne

Informujemy, że studenci którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, (np. nie są zatrudnieni, nie mają orzeczonej grupy inwalidzkiej lub ich małżonkowie nie są ubezpieczeni) mogą zostać ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia przez Uczelnię.
Wniosek należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego