Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

SUKCES NASZEGO PROGRAMU NAPRAWCZEGO ZDAWALNOŚCI LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO

obrazek:

A TAKŻE : BYDGOSKIEGO MODELU PRAKTYCZNEGO NAUCZANIA KLINICZNEGO NA VI ROKU STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKIM !!!
WRACA „ZŁOTY WIEK” rezultatów naszego nauczania !

SPEKTAKULARNY SPADEK LICZBY ABSOLWENTÓW, KTÓRYM SIĘ NIE POWIODŁO !!!

20%
 ⇓
6,7%

Szanowni Absolwenci, Szanowni Studenci, Szanowni Koledzy - Nauczyciele Akademiccy!

Z jakąż trwogą i niepokojem oczekiwaliśmy na wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego naszych tegorocznych absolwentów. Był to bowiem pierwszy rok nauczania praktycznego na 6 roku, który odbył się u nas według jedynego w Polsce - naszego autorskiego programu zajęć w wybranych przez studentów ośrodkach. Ponadto od początku naszej kadencji dziekańskiej, tj. od jesieni 2016 roku intensywnie wdrażaliśmy przygotowanie do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Albowiem naszą ambicją było oddanie (szybko i na zawsze !!!) mało zaszczytnego ostatniego miejsca, które przypadało naszym absolwentom przez ostatnie lata.

I udało się!!! Przesunęliśmy się z 15 miejsca w 2015 roku o 4 miejsca w górę!  Tak było w zeszłym roku - po roku naszej działalności dziekańskiej, tak jest i teraz.

Ale najważniejszy jest spektakularny spadek liczby tych, którzy nie zdali !!! To był nasz dramat: w roku 2013 liczba naszych absolwentów, którym nie udało się zdać egzaminu przekroczyła 10% i sukcesywnie rosła - gdy zbliżyła się do 20% w roku 2015 byliśmy przerażeni !

1/5 naszych absolwentów nie radziła sobie na Lekarskim Egzaminie Końcowym.

Dziś jesteśmy przeszczęśliwi - wracamy do „złotego wieku”, lat 2007-2012, gdy największą porażką było 7,7% niezaliczonych testów. A bywało po prostu genialnie, jak w roku 2007 i 2008, gdy nie zdały tylko 3 osoby. Obecnie nie udało się 11 (6,7%) naszym Absolwentom, ale to pierwsze podejście - na pewno uzupełnią wiedzę do sesji wiosennej. Na 164 tegorocznych zdających Absolwentów to wielki sukces !!!

 

Pragniemy podziękować za wysiłek naszym Nauczycielom Akademickim, którzy dołożyli wiele trudu, aby zmodyfikować egzaminy końcowe z przedmiotów zdawanych na LEK. Dziękujemy Tym, którzy przygotowali egzamin dyplomowy na zakończenie 6 roku studiów- pierwszy taki wg nowego programu nauczania. Pod egidą Pana Prof. dr. hab. Mariusza Wysockiego egzamin ten stał się „próbą generalną” przed podyplomowym Lekarskim Egzaminem Końcowym (LEK). Składamy podziękowania Tym, którzy w wakacje (!!!) poprowadzili kurs przygotowawczy do LEK. Dziękujemy Studentom, że pomogli nam wytypować do prowadzenia kursu tych wykładowców, których wiedzy najbardziej pożądali. Dziękuję Dziekanowi ds. Studenckich Prof. dr. hab. Michałowi Szpindzie, że w zeszłym roku nie ugiął się pod presją wyzwania o dobór kadry do kursu i że w tym roku celnie przekazał tę pałeczkę organizacyjną Panu dr. hab. Krzysztofowi Buczkowskiemu. Swoim autorytetem i zapałem zgromadził On ogromną rzeszę chętnych, którzy skorzystali z dobrodziejstwa powtórki wiedzy na miesiąc przed Lekarskim Egzaminem Końcowym.

Dziękuję naszym Absolwentom, że odpowiedzieli na mój apel, aby nie zwlekać i zaraz po uzyskaniu dyplomu przystąpić do egzaminu końcowego - w pierwszej możliwej sesji. Było Was na egzaminie wielu, towarzyszyłam Wam podczas tego doniosłego wydarzenia w Myślęcinku - dziękuję za wspaniałą atmosferę, którą stworzyliście.

Jesteśmy z Was dumni !!! I serdecznie Wam gratulujemy! Zasobni w wiedzę ruszajcie na podbój medycyny!

Prezentacja

 

Wiadomość z ostatniej chwili!

Napływają do nas gromadnie wieści, że w powszechnej opinii zdających ten LEK był wyjątkowo trudny!!! Tym większa nasza radość!

 

pozostałe wiadomości