ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wydziałowa Rada ds. Jakości Kształcenia

 1. prof. dr hab. Anna Szaflarska-Popławska – przew. Rady
 2. dr Adrianna Sobolewska – sekretarz Rady
 3. dr hab. Anna Bajek, prof. UMK
 4. dr hab. Magdalena Bodnar, prof. UMK
 5. dr hab. Maciej Harat, prof. UMK
 6. dr hab. Renata Kołodziejska, prof. UMK
 7. dr hab. Dorota Kozielewicz, prof. UMK
 8. dr hab. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. UMK
 9. dr hab. Marcin Woźniak, prof. UMK
 10. lek. Iwona Piotrowiak-Słupska
 11. mgr Mateusz Badura
 12. stud. Bogumiła Kochanek – kier. lekarski
 13. stud. Stanisław Pyzel – kier. lekarski
 14. stud. Eliza Niewiadomska – kier. lekarski
 15. stud. Róża Chmiel – kier. lekarski
 16. stud. Marlena Pasturczak – kier. biotechnologia
 17. stud. Alan Kostecki – kier. lekarski ED

Regulamin (789 KB)