Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Wydziałowa Komisja ds. Nauki i Parametryzacji

 1. Prof. dr hab. Jan Styczyński – przewodniczący – e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl
 2. Dr hab. Anna Bajek, prof. UMK
 3. Prof. dr hab. Rafał Czajkowski
 4. Dr hab. Dariusz Grzanka, prof. UMK
 5. Prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny
 6. Prof. dr hab. Jacek Kubica
 7. Prof. dr hab. Roman Makarewicz
 8. Prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska
 9. Dr hab. Marta Pokrywczyńska prof. UMK
 10. Prof. dr hab. Tomasz Grzybowski
 11. Dr hab. Katarzyna Skonieczna, prof. UMK

Regulamin (524 KB)

Konkurs na granty indywidualne i zespołowe na Wydziale Lekarskim w roku 2021