Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Osiągnięcia w 2020 roku

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

30 października 2019 nasza Uczelnia jako jedna z 10 w Kraju otrzymała status uczelni badawczej.
Rok 2020 był pierwszym w którym można było skorzystać z dodatkowych środków w ramach programu Inicjatywa Doskonałości ­– Uczelnia Badawcza (w latach 2020-2026 UMK otrzyma subwencję wyższą o 10% z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia).
Pragniemy przedstawić Państwu zestawienie kilku ważnych naszym zdaniem osiągnięć, które wpisują się w budowanie przez nasz Wydział pozycji uczelni badawczej. Jednocześnie prosimy o Państwa opinie i uwagi, jak Państwo oceniacie pierwszy rok, w którym mogliśmy pozyskać dodatkowe środki w ramach IDUB.
Pragniemy również przypomnieć, że zbliża się czas, w którym będziemy musieli poddać się ocenie parametrycznej, która będzie decydowała o wielkości subwencji dla naszego Wydziału.

Z uwagi na powyższe przedstawiamy osiągnięcia pracowników naukowych Wydziału Lekarskiego za rok 2020.

PUBLIKACJE 2020

     łączna liczba prac   liczba prac z IF   liczba prac z punktacją MNiSW   łączna wartość IF   łączna wartość punktacji MNiSW 
 ogółem   660  282   506   886.220   31334.000 
 Polski, Artykuł   180   57   173   91.199   6129.000 
 Polski, Fragment    83   0   80   0.000   1345.000 
 Polski, Artykuł w Suplemencie    1   0   1   0.000   5.000 
 Polski, List    10   6   6   9.612   420.000 
 Polski, Redakcja    2   0   1   0.000   20.000 
 Polski, Referat Zjazdowy    3   0   2   0.000   10.000 
 Zagraniczny, Artykuł   240   216   237   768.593   22985.000 
 Zagraniczny, Artykuł w Suplemencie    1   0   1   0.000   70.000 
 Zagraniczny, Fragment    2   0   2   0.000   40.000 
 Zagraniczny, List   3   3   3   16.816   310.000 
 Pozostałe prace   135   0   0   0   0 

NADANE STOPNIE I TYTUŁY 2020

Wydział Lekarski w roku 2020 nadał:

  • 39 stopni doktora nauk medycznych
  • 15 stopni doktora habilitowanego
  • przeprowadził 5 postępowań o nadanie tytułu profesora zakończonych nadaniem tytułu


POZYSKANE GRANTY 2020

W roku 2020 pracownicy Wydziału Lekarskiego pozyskali środki finansowe na badania w 5 projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych( 4 z ABM - Program Rozwoju Badań Klinicznych oraz 1 z NCBR - Szpitale jednoimienne).

pozostałe wiadomości