Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Rozwój i doskonalenie kadry

Zasoby ludzkie niezbędne do sprawnego funkcjonowania w zakresie kształcenia na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego CM należy rozumieć jako:

 

Zasoby ludzkie zostały określone w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu, która podlega aktualizacji w przypadku zmian organizacyjnych lub wprowadzania nowych zadań. Polityka kadrowa prowadzona przez Rektora zapewnia stabilność kadry i odpowiada potrzebom Uniwersytetu, umożliwiając realizację zadań poprzez:

 

Dobór nauczycieli stanowiących minimum nauczycieli realizujących program kształcenia na kierunku lekarskim zapewnia wysoki poziom merytoryczny zajęć, ich aktualność i przydatność zawodową oraz zaangażowanie w prowadzenie badań naukowych.
Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy zatrudnia bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, gdyż Uczelnia oferuje sprzyjające warunki pracy do osiągania rozwoju naukowego i zdobywania kolejnych szczebli awansu naukowego i zawodowego (jak ochrona antymobbingowa, możliwość rozwoju poprzez dokształcanie oraz system nagród). Dowodem tego jest uzyskanie logo HR Excellence in Research, które nadawane jest przez Komisję Europejską wyróżniającym Uczelniom, które wdrażają zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postepowania przy rekrutacji pracowników naukowych” (http://www.umk.pl/en/university/excellence-in-research/
Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy współpracuje naukowo z otoczeniem krajowym i międzynarodowym oraz umożliwia pracownikom naukowym uczestnictwo w międzynarodowych szkoleniach i konferencjach na każdym etapie kariery. Ponadto wspomaga pracowników naukowych w pozyskiwaniu grantów i projektów międzynarodowych.

Szczegóły regulują:

 

Kryteria awansowe na Wydziale Lekarskim (337 KB)

 

Ocena nauczycieli akademickich:

 

Naukowe wyjazdy zagraniczne