Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Zasady w przewodach doktorskich otwieranych do 30.04.2019 r.


UWAGA DOKTORANCI!!! ZBINDOWANY 1 EGZ. ROZPRAWY DOKTORSKIEJ DO OCENY PRZEZ
WYDZIAŁOWĄ KOMISJĘ DS. PRZEWODÓW DOKTORSKICH NALEŻY ZŁOŻYĆ NAJPÓŹNIEJ DO DNIA 31.10.2021 R.

UWAGA DOKTORANCI!!! UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, ŻE WEDŁUG PRZEPISÓW USTAWY 2.0 PRZEWODY DOKTORSKIE OTWARTE DO DNIA 30.04.2019 R. MUSZĄ ZAKOŃCZYĆ SIĘ NADANIEM STOPNIA DOKTORA DO DNIA 31.12.2022 R. (UCHWAŁĄ RADY DYSCYPLINY NAUKI MEDYCZNE). WSZYSTKIE NIEZAKOŃCZONE PRZEWODY ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ZAMKNIĘTE W STYCZNIU 2023 R. BEZ WZGLĘDU NA POZIOM ZAAWANSOWANIA PRZEWODU.