Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Granty Wydziału Lekarskiego

Zdjęcie ilustracyjne

Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na granty indywidualne i zespołowe.

Formularze:

  1. Regulamin grantów indywidualnych
  2. Regulamin grantów zespołowych
  3. Załącznik 1 – formularz wniosku grantów indywidualnych
  4. Załącznik 1a - formularz wniosku grantów zespołowych
  5. Załącznik 2 – raport roczny (dla grantów 2-letnich)

 

W roku 2022 wprowadzono następujące zmiany formalne:

  1. Nie można kupić aparatury ze środków grantu; na zakup aparatury jest oddzielna droga postępowania w obrębie Wydziału.
  2. Warunkiem uruchomienia grantu jest przedstawienie zgody Komisji Bioetycznej (najpóźniej do 30.06.2022)
  3. Finansowanie publikacji jest możliwe tylko w czasie trwania grantu (tj. najpóźniej do 30 września zaplanowanego ostatniego roku trwania grantu)
  4. Termin dyspozycji środków na bieżący rok kalendarzowy to 30 września   

 

Termin zgłaszania wniosków do Działu Nauki i Projektów to 28 lutego.  

pozostałe wiadomości