Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Tryb zajęć na Wydziale Lekarskim

obrazek:

PT
Studenci Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Szanowni Państwo
Dramatyczna i dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna nakłada na nas ciężar decyzji i działań, które zmniejszają ryzyko transmisji zakażenia, ale jednocześnie nie demolują procesu dydaktycznego, zwłaszcza w jego aspekcie praktycznym, tak istotnym w zawodach medycznych.
Po uzgodnieniach z zespołem kolegium dziekańskiego Wydziału Lekarskiego oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, oraz po uzyskaniu akceptacji Pani Prorektor ds. Collegium Medicum wprowadzamy aż do odwołania następujące zasady prowadzenia zajęć

  1. Wszystkie wykłady i seminaria, a także wszystkie formy weryfikacji wiedzy (zaliczenia, egzaminy) dla studentów wszystkich lat Wydziału lekarskiego prowadzone będą w formie zdalnej (synchronicznej lub asynchronicznej) – FORMA ZDALNA
  2. Stacjonarne zajęcia kliniczne dla lat 3, 4 i 5, prowadzone w jednostkach szpitalnych i innych jednostkach służby zdrowia pozostają zawieszone do odwołania. Treści dydaktyczne, które miały być realizowane w formie stacjonarnej, będą realizowane w miarę możliwości w formie zdalnej synchronicznej lub w Centrum Symulacji Medycznych, w terminie i zakresie przewidzianym w planie dydaktycznym. – FORMA ZDALNA LUB CSM
  3. Praktyczne zajęcia w jednostkach teoretycznych (ćwiczenia, laboratoria), mogą być kontynuowane w formie stacjonarnej pod warunkiem zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego, jednak zaleca się, aby maksymalnie wykorzystać możliwość formy zdalnej – FORMA HYBRYDOWA
  4. Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych są prowadzone na dotychczasowych zasadach, pod warunkiem utrzymania obowiązującego reżimu epidemiologicznego – FORMA STACJONARNA
  5. Wznowione zostaną stacjonarne zajęcia kliniczne dla studentów VI roku Wydziału lekarskiego – FORMA STACJONARNA
  6. Powyższe zasady obowiązują również studentów kształcących się w Centrum Nauczania w Języku Angielskim CM UMK
  7. Efekty kształcenia (umiejętności praktyczne), które nie mogą być osiągnięte inaczej, niż w formie stacjonarnej, będą realizowane w późniejszym okresie roku akademickiego 2020/2021, lub, jeżeli nie będzie to możliwe, w kolejnych semestrach.
  8. Szczegółową listę przedmiotów wraz z formą zajęć sporządza, ogłasza i aktualizuje Dziekan.


Dziekan Wydziału Lekarskiego
Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk

pozostałe wiadomości