Katedra Histologii i Embriologii

ul. Karłowicza 24, 85-092 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 37 25
fax: +48 52 585 37 34
e-mail: kizhistol@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Katedra Histologii i Embriologii

PROGRAMY NAUCZANIA

 1. Biologia Komórki – kierunek lekarski, I rok (713 KB)
 2. Cytofizjologia – kierunek lekarski, I rok (630 KB)
 3. Histologia tkanek – kierunek lekarski, I rok (430 KB)
 4. Histologia narządów – kierunek lekarski, I rok (102 KB)
 5. Histologia – analityka, II rok (48 KB)
 6. Embriologia – kierunek położnictwo, I rok (60 KB)
 7. Embriologia – kierunek lekarski, I rok (537 KB)
 8. Embriologia – kierunek lekarski, II rok (537 KB)
 9. Podstawy histologii – kierunek optyka okularowa z elementami optometrii,  I rok  (109 KB)
 10. Histologia – kierunek kosmetologia, I rok (132 KB)
 11. Histologia – kierunek biotechnologia medyczna, I rok (102 KB)
 12. Mikroarchitektura wybranych tkanek i narządów – kierunek lekarski, I rok (przedmiot do wyboru) (87KB)

REGULAMINY

 1. Regulamin Biologia Komórki – kierunek lekarski, I rok (503 KB)
 2. Regulamin Cytofizjologia – kierunek lekarski, I rok (503 KB)
 3. Regulamin Histologia tkanek – kierunek lekarski, I rok (508 KB)
 4. Regulamin Histologia narządów – kierunek lekarski, I rok (39 KB)
 5. Regulamin Histologia – kierunek analityka medyczna, II rok (217 KB)
 6. Regulamin Embriologia – kierunek położnictwo, I rok (208 KB)
 7. Regulamin Embriologia – kierunek lekarski, I rok (500 KB)
 8. Regulamin Embriologia – kierunek lekarski, II rok (500 KB)
 9. Regulamin Podstawy histologii – kierunek Optyka okularowa z elementami optometrii, rok I (519 KB)
 10. Regulamin Histologia – kierunek Kosmetologia, rok I (42 KB)
 11. Regulamin Biologia Komórki z elementami cytofizjologii – kierunek biotechnologia medyczna, I rok  (38 KB)
 12. Regulamin Histologia – kierunek biotechnologia medyczna, I rok (37 KB)
 13. Regulamin Mikroarchitektura wybranych tkanek i narządów – kierunek lekarski, I rok (przedmiot do wyboru) (37 KB)

SPIS PREPARATÓW HISTOLOGICZNYCH

 1. Spis preparatów histologicznych – kierunek lekarski (198 KB)
 2. Spis preparatów histologicznych (do zaliczenia praktycznego ćwiczeń) – kierunek analityka medyczna (28 KB)