Kontaktul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Tryb zajęć na Wydziale Lekarskim

obrazek:

 PT

Nauczyciele i Studenci Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

 Szanowni Państwo

 Dramatyczna i dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna nakłada na nas ciężar decyzji i działań, które zmniejszają ryzyko transmisji zakażenia, ale jednocześnie nie demolują procesu dydaktycznego, zwłaszcza w jego aspekcie praktycznym, tak istotnym w zawodach medycznych.

 Po uzgodnieniach z zespołem kolegium dziekańskiego Wydziału Lekarskiego oraz Dyrektorem Centrum Kształcenia w Języku Angielskim, oraz po uzyskaniu akceptacji Pani Prorektor ds. Collegium Medicum wprowadzamy aż do odwołania następujące zasady prowadzenia zajęć

 1. Wszystkie wykłady i seminaria, a także wszystkie formy końcowej weryfikacji wiedzy (zaliczenia, egzaminy) dla studentów wszystkich lat Wydziału lekarskiego prowadzone będą w formie zdalnej (synchronicznej lub asynchronicznej) – FORMA ZDALNA. Weryfikacja śródzajęciowa odbywa się w trybie, w jakim prowadzone są zajęcia.

2. Stacjonarne zajęcia kliniczne dla lat 3, 4 i 5, prowadzone w jednostkach szpitalnych i innych jednostkach służby zdrowia zostały wznowione w grudniu (1,7,i 14 grudnia sukcesywnie). – FORMA STACJONARNA LUB CSM.

 3. W wyjątkowych przypadkach (pojawienie się ogniska epidemicznego wśród pacjentów lub personelu) stacjonarne zajęcia kliniczne, za zgodą Dziekana, mogą zostać zawieszone na okres nie dłuższy niż konieczny ze względów epidemiologicznych. W tym czasie zajęcia odbywają się w formie zdalnej lub w CSM.

 4. Praktyczne zajęcia w jednostkach teoretycznych (ćwiczenia, laboratoria), mogą być kontynuowane w formie stacjonarnej pod warunkiem zachowania obowiązującego reżimu sanitarnego – FORMA STACJONARNA lub HYBRYDOWA

 5. Zajęcia w Centrum Symulacji Medycznych są prowadzone na dotychczasowych zasadach, pod warunkiem utrzymania obowiązującego reżimu epidemiologicznego – FORMA STACJONARNA

 6. Powyższe zasady obowiązują również studentów kształcących się w Centrum Nauczania w Języku Angielskim CM UMK, zajęcia stacjonarne rozpoczynają od 07.01.2021 r.

7. Szczegółową listę przedmiotów wraz z formą zajęć sporządza, ogłasza i aktualizuje Dziekan. 

 

 Prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk 28.12.2020

Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

I rok

II rok

III rok

IV rok

V rok

VI rok

Biotechnologia

Optometria I i II rok

Optyka-okularowa-I-II-i-III-rok

 

 

pozostałe wiadomości