ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Marek Krzyżanowski

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/12


IDT: 0000032651.

Autorzy: Grześk Grzegorz, Stolarek Wioleta, Kasprzak Michał, Krzyżanowski Marek, Szadujkis-Szadurska Katarzyna, Wiciński Michał, Grześk Elżbieta.

Tytuł oryginału: Therapeutic drug monitoring of digoxin - 20 years of experience.

Czasopismo: Pharm. Rep.

Szczegóły: 2018 : Vol. 70, nr 1, s. 184-189.

p-ISSN: 1734-1140
e-ISSN: 2299-5684

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.761

Punktacja MNiSW: 25.000

DOI: 10.1016/j.pharep.2017.08.014

Afiliacja: Grześk Grzegorz [*] 0000-0001-6669-5931 2778347;030;WL, Stolarek Wioleta [*] 0000-0002-7235-0734 3959531;030;WL, Kasprzak Michał [*] 0000-0002-3465-4163 3939814;030;WL, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL, Szadujkis-Szadurska Katarzyna [*] 958900;030;WL, Wiciński Michał [*] 0000-0002-7222-0171 922334;030;WL, Grześk Elżbieta [*] 0000-0002-6685-4952 2778346;021;WL


2/12


IDT: 0000025414.

Autorzy: Sobecka M., Sysakiewicz M., Buda K., Krzyżanowski Marek, Kowal E..

Tytuł oryginału: Zaburzenia hormonalne a zmiany skórne w chorobach wątroby - współczesna farmakoterapia.

Tytuł całości: W: Współczesne problemy profilaktyki zdrowotnej. Pod red. nauk. Michała Wicińskiego. Warszawa: Wydaw. WSIiZ, 2014

Opis fizyczny: s. 143-157.

p-ISBN: 9788392678823

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Sobecka M. [ ];000;000, Sysakiewicz Martyna [ ] 0000-0003-2246-6365 4017183;000;000, Buda K. [ ];000;000, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL, Kowal E. [ ];000;000


3/12


IDT: 0000025412.

Autorzy: Sobecka M., Sysakiewicz M., Buda K., Krzyżanowski Marek, Kowal E..

Tytuł oryginału: Skórne manifestacje schorzeń immunologicznych u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Tytuł całości: W: Współczesne problemy profilaktyki zdrowotnej. Pod red. nauk. Michała Wicińskiego. Warszawa: Wydaw. WSIiZ, 2014

Opis fizyczny: s. 117-128.

p-ISBN: 9788392678823

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Sobecka M. [ ];000;000, Sysakiewicz Martyna [ ] 0000-0003-2246-6365 4017183;000;000, Buda K. [ ];000;000, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL, Kowal E. [ ];000;000


4/12


IDT: 0000025413.

Autorzy: Sobecka M., Sysakiewicz M., Buda K., Krzyżanowski Marek, Kowal E..

Tytuł oryginału: Zaburzenia barwnikowe skóry jako konsekwencja chorób wątroby.

Tytuł całości: W: Współczesne problemy profilaktyki zdrowotnej. Pod red. nauk. Michała Wicińskiego. Warszawa: Wydaw. WSIiZ, 2014

Opis fizyczny: s. 129-142.

p-ISBN: 9788392678823

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Sobecka M. [ ];000;000, Sysakiewicz Martyna [ ] 0000-0003-2246-6365 4017183;000;000, Buda K. [ ];000;000, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL, Kowal E. [ ];000;000


5/12


IDT: 0000023566.

Autorzy: Wiciński M[ichał], Grześk G[rzegorz], Malinowski B[artosz], Grześk E[lżbieta], Sinjab [Ahmad] T[habit], Krzyżanowski M[arek], Michalska A., Bylina D., Dzięcioł J., Szadujkis-Szadurska K[atarzyna], Czeczuk A..

Tytuł oryginału: Imidazole-induced contractility of vascular smooth muscle cells in the presence of U-73122, ODQ, indomethacin and 7-nitroindazole.

Czasopismo: Pol. J. Vet. Sci.

Szczegóły: 2013 : Vol. 16, nr 2, s. 293-297.

p-ISSN: 1505-1773

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.712

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Wiciński Michał [*] 0000-0002-7222-0171 922334;030;WL, Grześk Grzegorz [*] 0000-0001-6669-5931 2778347;030;WL, Malinowski Bartosz [*] 0000-0001-9612-7417 3969089;030;WL, Grześk Elżbieta [*] 0000-0002-6685-4952 2778346;021;WL, Sinjab Ahmad Thabit [*] 2778508;030;WL, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL, Michalska A. [ ];000;000, Bylina D. [ ];000;000, Dzięcioł J. [ ];000;000, Szadujkis-Szadurska Katarzyna [*] 958900;030;WL, Czeczuk A. [ ];000;000


6/12


IDT: 0000021655.

Autorzy: Grześk Grzegorz, Koziński Marek, Navarese Eliano Pio, Krzyżanowski Marek, Grześk Elżbieta, Kubica Aldona, Siller-Matula J.M., Castriota F., Kubica Jacek.

Tytuł oryginału: Ticagrelor, but not clopidogrel and prasugrel, prevents ADP-induced vascular smooth muscle cell contraction : a placebo-controlled study in rats.

Czasopismo: Thromb. Res.

Szczegóły: 2012 : Vol. 130, s. 65-69.

p-ISSN: 0049-3848

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 3.133

Punktacja MNiSW: 25.000

Afiliacja: Grześk Grzegorz [*] 0000-0001-6669-5931 2778347;030;WL, Koziński Marek [*] 0000-0002-6460-4802 1274311;016;WL, Navarese Eliano Pio [*] 0000-0002-2355-4589 3964826;016;WL, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL, Grześk Elżbieta [*] 0000-0002-6685-4952 2778346;021;WL, Kubica Aldona [*] 0000-0002-4608-0881 2778399;135;WP, Siller-Matula J.M. [ ];000;000, Castriota F. [ ];000;000, Kubica Jacek [*] 0000-0001-8250-754X 1273863;016;WL


7/12


IDT: 0000009737.

Autorzy: Grześk Grzegorz, Trajder A., Szadujkis-Szadurska Katarzyna, Krzyżanowski Marek, Szadujkis-Szadurski Leszek.

Tytuł oryginału: Role of alpha-adrenergic receptor reserve in different post-synaptic responses to exogenous agonists in the bisected rat vas deferens.

Czasopismo: Prog. Med. Res.

Szczegóły: 2005 : Vol. 3: 13

Uwagi: Czasopismo dostępne w wersji elektronicznej pod adresem: http://www.progmedres.com

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Grześk Grzegorz [*] 0000-0001-6669-5931 2778347;030;WL, Trajder A. [ ];000;000, Szadujkis-Szadurska Katarzyna [*] 958900;030;WL, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL, Szadujkis-Szadurski Leszek [*] 958901;030;WL


8/12


IDT: 0000005421.

Autorzy: Grześk G[rzegorz], Szadujkis-Szadurski L[eszek], Grześk E[lżbieta], Gałaj A[ndrzej], Sinjab T[habit], Abramczyk A[licja], Krzyżanowski M[arek].

Tytuł oryginału: Down regulation of G protein-coupled receptors by sodium nitroprusside and 8Br-cGMP in smmooth muscle cells of rat and human vas deferens and rat tail artery.

Czasopismo: Kardiol. Pol.

Szczegóły: 2002 : T. 57 supl. 2, s. 225.

Uwagi: VI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Poznań, 19-21 IX 2002

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Grześk Grzegorz [*] 0000-0001-6669-5931 2778347;030;WL, Szadujkis-Szadurski Leszek [*] 958901;030;WL, Grześk Elżbieta [*] 0000-0002-6685-4952 2778346;021;WL, Gałaj Andrzej [*];030;WL, Sinjab Ahmad Thabit [*] 2778508;030;WL, Abramczyk Alicja [*];030;WL, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL


9/12


IDT: 0000002502.

Autorzy: Krzyżanowski Marek.

Tytuł oryginału: Badania nad rolą eikozanoidów w postsynaptycznej regulacji alfa-adrenergicznego wzrostu oporu naczyniowego tętnic perfundowanych.

Czasopismo: Ann. Acad. Med. Bydg.

Szczegóły: 1999 : T. 13, s. 23-24.

Uwagi: Streszcz. rozpr. dokt

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Doktoratu

Afiliacja: Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL


10/12


IDT: 0000003283.

Autorzy: Szadujkis-Szadurski Leszek, Krzyżanowski Marek, Gulińska Anna.

Tytuł oryginału: Pharmacological characterization of the dopaminergic receptor in prostatic parts of the rat vas deferens.

Czasopismo: Pol. J. Pharmacol.

Szczegóły: 1998 : Vol. 50 suppl, s. 229-230.

Uwagi: Abstracts of the XIIIth Congress of the Polish Pharmacological Society. Katowice, 13-16 IX 1998

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Szadujkis-Szadurski Leszek [*] 958901;030;WL, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL, Gulińska Anna [*];030;WL


11/12


IDT: 0000003282.

Autorzy: Szadujkis-Szadurski Leszek, Grześk Grzegorz, Krzyżanowski Marek.

Tytuł oryginału: Modulation of G protein-coupled receptors by nitroprusside and 8Br-cGMP in human and rat vas deferens.

Czasopismo: Pol. J. Pharmacol.

Szczegóły: 1998 : Vol. 50 suppl, s. 228-229.

Uwagi: Abstracts of the XIIIth Congress of the Polish Pharmacological Society. Katowice, 13-16 IX 1998

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Szadujkis-Szadurski Leszek [*] 958901;030;WL, Grześk Grzegorz [*] 0000-0001-6669-5931 2778347;030;WL, Krzyżanowski Marek [*] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL


12/12


IDT: 0000000653.

Autorzy: Szadujkis-Szadurski L[eszek], Krzyżanowski M[arek].

Tytuł oryginału: Down - regulation of alpha-adrenoceptor by nitrates, non - ionic detergents and 8Br cGMP in the perfused rat tail arteries.

Czasopismo: Acta Angiol.

Szczegóły: 1996 : T. 2 supl. 1, s. 21-22.

Uwagi: II Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego pod honorowym patronatem J.M. Rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy prof. dr. hab. med. Józefa Kałużnego. Bydgoszcz, 13-15 VI 1996. Streszczenia

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Szadujkis-Szadurski Leszek [ ] 958901;030;WL, Krzyżanowski Marek [ ] 0000-0002-9471-6522 2778396;030;WL