ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Wieńczysława Adamczyk

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/14


IDT: 0000016553.

Autorzy: Adamczyk Wieńczysława, Dmitruk Katarzyna, Kolesnikova E., Cieślińska M., Złomańczuk Piotr, Wasielewska Katarzyna, Pracki Tadeusz, Pracka Daria, Tafil-Klawe Małgorzata.

Tytuł oryginału: The effect of physical training on spirometric parameters in children.

Tytuł całości: W: Wellness and prosperity in different phases of life. Pod red. G. Olchowiak. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2009

Opis fizyczny: s. 13-21.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Dmitruk Katarzyna [*] 0000-0002-1925-345X 2778234;031;WL, Kolesnikova E. [ ];000;000, Cieślińska M. [ ];000;000, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL, Wasielewska Katarzyna [*];107;WP, Pracki Tadeusz [*] 0000-0001-8056-5703 2778195;031;WL, Pracka Daria [*] 0000-0001-7937-6534 2778196;031;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL


2/14


IDT: 0000020131.

Autorzy: Milczarek B., Zegarski Tomasz, Sikorski Wojciech, Chęsy Gabriel, Dmitruk Katarzyna, Adamczyk Wieńczysława, Cieślicka M., Złomańczuk Piotr.

Tytuł oryginału: Wpływ adaptowanej aktywności fizycznej na poziom zdolności kognitywnych u osób w starszym wieku.

Czasopismo: Postępy Rehab.

Szczegóły: 2009 : T. 23, nr 4, s. 11-15.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Dwojaczny Blanka [ ] 0000-0002-2253-1502 2778864;000;000, Zegarski Tomasz [*] 958912;063;JM, Sikorski Wojciech [*] 2778507;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL, Dmitruk Katarzyna [*] 0000-0002-1925-345X 2778234;031;WL, Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Cieślicka M. [ ];000;000, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL


3/14


IDT: 0000016554.

Autorzy: Adamczyk Wieńczysława, Pracka Daria, Pracki Tadeusz, Szulc Kamila, Tafil-Klawe Małgorzata, Ziółkowska-Kochan Marzenna, Jaracz Marcin, Wiłkość Monika, Kalmus P..

Tytuł oryginału: Influence of bright light therapy on sleep-wake rhythm.

Tytuł całości: W: Wellness and support in good health and sickness. Pod red. H. Wiktora. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2009

Opis fizyczny: s. 15-23.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Pracka Daria [*] 0000-0001-7937-6534 2778196;031;WL, Pracki Tadeusz [*] 0000-0001-8056-5703 2778195;031;WL, Łaszewska Kamila [*] 3969030;031;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Ziółkowska-Kochan Marzenna [*];106;WP, Jaracz Marcin [*] 0000-0002-6693-4266 2778675;157;WP, Wiłkość-Dębczyńska Monika [*] 0000-0002-0094-7793 1117652;157;WP, Kalmus P. [ ];000;000


4/14


IDT: 0000016074.

Autorzy: Adamczyk W[ieńczysława], Tafil-Klawe M[ałgorzata], Siekierka M[onika], Złomańczuk P[iotr], Weber P[iotr], Klawe J[acek] J..

Tytuł oryginału: Daily pattern of breathing in healthy young men.

Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.

Szczegóły: 2008 : Vol. 59 suppl. 6, s. 115-122.

Uwagi: International Conference "Advances in Pneumology". Poznań, Poland, 6-7 VI 2008

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy w Suplemencie

Impact Factor: 2.631

Punktacja MNiSW: 24.000

Afiliacja: Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Siekierka Monika [*] 0000-0002-1215-3878 4004039;031;WL, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL, Weber Piotr [*] 3969023;031;WL, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP


5/14


IDT: 0000017902.

Autorzy: Dmitruk Katarzyna, Adamczyk Wieńczysława, Cieślicka M., Napierała M., Wasielewska Katarzyna.

Tytuł oryginału: The influence of swimming training on postural control system.

Tytuł całości: W: Impact of a healthy and unhealthy lifestyle on wellness. Pod red. K. Turowskiego. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s. 91-99.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Dmitruk Katarzyna [*] 0000-0002-1925-345X 2778234;031;WL, Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Cieślicka M. [ ];000;000, Napierała M. [ ];000;000, Wasielewska Katarzyna [*];107;WP


6/14


IDT: 0000014650.

Autorzy: Zegarski Tomasz, Tafil-Klawe Małgorzata, Chęsy Gabriel, Dmitruk Katarzyna, Złomańczuk Piotr, Milczarek B., Sikorski Wojciech, Adamczyk Wieńczysława, Hagner-Derengowska M., Zegarska Barbara.

Tytuł oryginału: Influence of 12 weeks physical exercises program on subjective self-assessment of condition of the health physical fitness and quality of life for women in age 58-70.

Tytuł całości: W: Wellness in different phases of life. Pod red. G. Olchowik. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s. 243-251.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Zegarski Tomasz [*] 958912;063;JM, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL, Dmitruk Katarzyna [*] 0000-0002-1925-345X 2778234;031;WL, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL, Dwojaczny Blanka [ ] 0000-0002-2253-1502 2778864;000;000, Sikorski Wojciech [*] 2778507;031;WL, Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Hagner-Derengowska Magdalena [ ] 921033;000;000, Zegarska Barbara [*] 0000-0001-9259-2637 2778576;050;WF


7/14


IDT: 0000014094.

Autorzy: Dmitruk Katarzyna, Zegarski Tomasz, Adamczyk Wieńczysława, Złomańczuk Piotr, Milczarek B., Sikorski Wojciech, Rakowski A., Tafil-Klawe Małgorzata, Chęsy Gabriel.

Tytuł oryginału: Wpływ treningu oporowego i wytrzymałościowego na sprawność fizyczną kobiet.

Czasopismo: Ann. UMCS Sect. D

Szczegóły: 2007 : Vol. 62 supl. 18, nr 2, s. 57-60.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł w Suplemencie

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Dmitruk Katarzyna [*] 0000-0002-1925-345X 2778234;031;WL, Zegarski Tomasz [*] 958912;063;JM, Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL, Dwojaczny Blanka [ ] 0000-0002-2253-1502 2778864;000;000, Sikorski Wojciech [*] 2778507;031;WL, Rakowski A. [ ];000;000, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL


8/14


IDT: 0000014093.

Autorzy: Dmitruk Katarzyna, Adamczyk Wieńczysława, Złomańczuk Piotr, Zegarski Tomasz, Milczarek B., Sikorski Wojciech, Rakowski A., Tafil-Klawe Małgorzata, Chęsy Gabriel.

Tytuł oryginału: The influence of regular physical activity on postural control system in the elderly.

Czasopismo: Ann. UMCS Sect. D

Szczegóły: 2007 : Vol. 62 supl. 18, nr 2, s. 52-55.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł w Suplemencie

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Dmitruk Katarzyna [*] 0000-0002-1925-345X 2778234;031;WL, Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL, Zegarski Tomasz [ ] 958912;000;000, Dwojaczny Blanka [ ] 0000-0002-2253-1502 2778864;000;000, Sikorski Wojciech [*] 2778507;031;WL, Rakowski A. [ ];000;000, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL


9/14


IDT: 0000014092.

Autorzy: Adamczyk Wieńczysława, Dmitruk Katarzyna, Złomańczuk Piotr, Zegarski Tomasz, Milczarek B., Sikorski Wojciech, Rakowski A., Tafil-Klawe Małgorzata, Chęsy Gabriel.

Tytuł oryginału: The influence of regular physical activity on resting respiratory function.

Czasopismo: Ann. UMCS Sect. D

Szczegóły: 2007 : Vol. 62 supl. 18, nr 1, s. 26-29.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł w Suplemencie

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Dmitruk Katarzyna [*] 0000-0002-1925-345X 2778234;031;WL, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL, Zegarski Tomasz [ ] 958912;000;000, Dwojaczny Blanka [ ] 0000-0002-2253-1502 2778864;000;000, Sikorski Wojciech [*] 2778507;031;WL, Rakowski A. [ ];000;000, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL


10/14


IDT: 0000014090.

Autorzy: Adamczyk Wieńczysława, Chęsy Gabriel, Szeliga-Wczysła M., Klawe Jacek, Tafil-Klawe Małgorzata.

Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi układu oddechowego na hiperkapnię u kajakarzy juniorów.

Czasopismo: Ann. UMCS Sect. D

Szczegóły: 2007 : Vol. 62 supl. 18, nr 1, s. 30-33.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł w Suplemencie

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL, Szeliga-Wczysła M. [ ];000;000, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL


11/14


IDT: 0000014152.

Autorzy: Siekierka M[onika], Tafil-Klawe M[ałgorzata], Adamczyk W[ieńczysława], Klawe J[acek] J., Złomańczuk P[iotr].

Tytuł oryginału: Low amplitude daily changes in reflex ventilatory response to progressive isocapnic hypoxia.

Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.

Szczegóły: 2007 : Vol. 58 suppl. 5, s. 633-637.

Uwagi: International Conference Advances in Pneumology. Wuppertal, Germany, 10-12 V 2007. Part 2

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy w Suplemencie

Impact Factor: 4.466

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Siekierka Monika [*] 0000-0002-1215-3878 4004039;031;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL


12/14


IDT: 0000012404.

Autorzy: Adamczyk W[ieńczysława], Tafil-Klawe M[ałgorzata], Chęsy G[abriel], Klawe J[acek] J., Szeliga-Wczysła M., Złomańczuk P[iotr].

Tytuł oryginału: Effects of training on the ventilatory response to hypoxia.

Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.

Szczegóły: 2006 : Vol. 57 suppl. 4, s. 7-14.

Uwagi: International Conference Advances in Pneumonology. Opole, Poland, 25-27 V 2006

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy w Suplemencie

Impact Factor: 2.974

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Szeliga-Wczysła M. [ ];000;000, Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL


13/14


IDT: 0000012407.

Autorzy: Złomańczuk P[iotr], Milczarek B., Dmitruk K[atarzyna], Sikorski W[ojciech], Adamczyk W[ieńczysława], Zegarski T., Tafil-Klawe M[ałgorzata], Chęsy G[abriel], Klawe J[acek] J., Rakowski A..

Tytuł oryginału: Improvement in the face/name association performance after three months of physical training in elderly women.

Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.

Szczegóły: 2006 : Vol. 57 suppl. 4, s. 417-424.

Uwagi: International Conference Advances in Pneumonology. Opole, Poland, 25-27 V 2006

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy w Suplemencie

Impact Factor: 2.974

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Złomańczuk Piotr [*] 0000-0002-2820-0974 3942862;031;WL, Dwojaczny Blanka [ ] 0000-0002-2253-1502 2778864;000;000, Dmitruk Katarzyna [*] 0000-0002-1925-345X 2778234;031;WL, Sikorski Wojciech [*] 2778507;031;WL, Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Zegarski T. [ ];000;000, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL, Klawe Jacek [*] 0000-0002-1150-0639 898413;044;WP, Rakowski A. [ ];000;000


14/14


IDT: 0000005384.

Autorzy: Adamczyk W[ieńczysława], Chęsy G[abriel], Rakowski A., Tafil-Klawe M[ałgorzata].

Tytuł oryginału: Effects of hypoxia and hypercapnia on ventilatory response in kayakers and rowers.

Czasopismo: J. Physiol. Pharmacol.

Szczegóły: 2002 : Vol. 53 suppl. 1, s. 6.

Uwagi: XXII Congress of the Polish Physiological Society. Bydgoszcz, Poland, 4-7 IX 2002. Ed. M[ałgorzata] Tafil-Klawe

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Adamczyk Wieńczysława [*] 0000-0003-1276-6225 1274394;031;WL, Chęsy Gabriel [*] 3942856;031;WL, Rakowski A. [ ];000;000, Tafil-Klawe Małgorzata [*] 0000-0002-2584-8476 1273289;031;WL