ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Grzegorz Przybylski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/263


IDT: 0000037592.

Autorzy: Kopiński Piotr, Wandtke Tomasz, Senderek T., Wędrowska Ewelina, Golińska Joanna, Szabłowska Karina, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Elevated apoptosis rate of alveolar lymphocytes (AL) in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and nonspecific interstitial pneumonitis (NSIP) : strong positive correlation with bronchoalvoelar lavage (BAL) neutrophil count.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. 3377.

Uwagi: Abstracts.

p-ISSN: 0903-1936
e-ISSN: 1399-3003

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;010;WL, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;010;WL, Senderek T. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


2/263


IDT: 0000037590.

Autorzy: Pilaczyńska-Cemel Marta, Gołada R., Dąbrowska Anita (dydakt.), Wandtke Tomasz, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Selected blood parameters of inflammation (circulating immune complexes, CIC, C-reactive protein, CRP, neutrophil/ lymphocyte ratio and platelet/lymphocyte ratio) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. 208.

Uwagi: Abstracts.

p-ISSN: 0903-1936
e-ISSN: 1399-3003

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Gołada R. [ ];000;000, Dąbrowska Anita [*];206;A, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;010;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


3/263


IDT: 0000037916.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pilaczyńska-Cemel Marta, Kozanecka Anna*.

Tytuł oryginału: The experience on coronavirus disease 2019 and lung cancer from Regional Center of Pulmonology in Bydgoszcz.

Tytuł całości: W: Advances in biomedical research b from COVID to medical humanities.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: Ł. Biały, I. Młynarczuk-Biały.

Adres wydawniczy: Lublin-Warszawa : Wydaw. Nauk. TYGIEL, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2020

Opis fizyczny: s. 7-15.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Grzegorz Przybylski].

p-ISBN: 978-83-66489-44-8 Wydaw. Nauk. TYGIEL
p-ISBN: 978-83-7637-552-6 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Kozanecka Anna* [*];223;WL


4/263


IDT: 0000037591.

Autorzy: Wandtke Tomasz, Kopiński Piotr, Przybylski Grzegorz, Wędrowska Ewelina, Gnass M., Golińska Joanna, Szabłowska Karina, Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: Active clinical pulmonary sarcoidosis is characterized by significantly reduced apoptosis rate of alveolar lymphocytes (AL).

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2020 : Vol. 56, suppl. 64, s. 4393.

Uwagi: Abstracts.

p-ISSN: 0903-1936
e-ISSN: 1399-3003

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;010;WL, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;010;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Gnass M. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


5/263


IDT: 0000036616.

Autorzy: Pilaczyńska-Cemel Marta, Gołda R., Dąbrowska Anita, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofil/limfocyt, płytki/limfocyt, CRP/KKI) w raku płuc.

Czasopismo: Państwo i Społeczeństwo

Szczegóły: 2019 : T. 19, nr 4, s. 9-25.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marta Pilaczyńska-Cemel].

p-ISSN: 1643-8299
e-ISSN: 2451-0858

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

DOI: 10.34697/2451-0858-pis-2019-4-001

Afiliacja: Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Gołda R. [ ];000;000, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


6/263


IDT: 0000036350.

Autorzy: Pilaczyńska-Cemel Marta, Gołda R., Dąbrowska Anita (dydakt.), Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Analysis of the level of selected parameters of inflammation, circulating immune complexes, and related indicators (neutrophil/lymphocyte, platelet/lymphocyte, CRP/CIC) in patients with obstructive diseases.

Czasopismo: Central Eur. J. Immunol.

Szczegóły: 2019 : Vol. 44, nr 3, s. 292-298.

Uwagi: [Autor korespondencyjny: Marta Pilaczyńska-Cemel].

p-ISSN: 1426-3912
e-ISSN: 1644-4124

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.415

Punktacja MNiSW: 40.000

DOI: 10.5114/ceji.2019.87498

Afiliacja: Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Gołda R. [ ];000;000, Dąbrowska Anita [*];206;A, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


7/263


IDT: 0000032570.

Autorzy: Kopiński Piotr, Wandtke Tomasz*, Dyczek A., Wędrowska Ewelina, Roży A., Senderek T., Przybylski Grzegorz, Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: Increased levels of interleukin 27 in patients with early clinical stages of non-small cell lung cancer.

Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wewn.

Szczegóły: 2018 : T. 128, nr 2, s. 105-114.

p-ISSN: 0032-3772
e-ISSN: 1897-9483

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.882

Punktacja MNiSW: 30.000

DOI: 10.20452/pamw.4156

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Wandtke Tomasz* [*];223;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Roży A. [ ];000;000, Senderek T. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


8/263


IDT: 0000034655.

Autorzy: Pawlak-Osińska Katarzyna, Gołda R., Osiński Stanisław, Kaźmierczak Henryk, Krumrych W., Marzec Magdalena*, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Circulating immune complexes and heat shock protein 70 in the sera of patients with sudden sensorineural hearing loss.

Czasopismo: J. Int. Adv. Otol.

Szczegóły: 2018 : Vol. 14, nr 3, s. 426-431.

p-ISSN: 1308-7649
e-ISSN: 2148-3817

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 0.735

Punktacja MNiSW: 15.000

DOI: 10.5152/iao.2018.5694

Afiliacja: Pawlak-Osińska Katarzyna [*] 0000-0002-2306-7748 2778325;020;WL, Gołda R. [ ];000;000, Osiński Stanisław [*] 0000-0002-9196-8492 3969233;020;WL, Kaźmierczak Henryk [*] 0000-0002-7532-4435 1274157;020;WL, Krumrych W. [ ];000;000, Marzec Magdalena* [*] 0000-0002-7770-0908;223;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


9/263


IDT: 0000032459.

Autorzy: Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Terapia gruźlicy wg najnowszych standardów.

Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Pulmonologia 2017 "Najnowsze standardy leczenia chorób płuc".

Adres wydawniczy: [B. m., w.], 2017

Opis fizyczny: s. 137

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


10/263


IDT: 0000032460.

Autorzy: Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego

Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Pulmonologia 2017 "Najnowsze standardy leczenia chorób płuc".

Adres wydawniczy: [B. m., w.], 2017

Opis fizyczny: s. 138.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


11/263


IDT: 0000032461.

Autorzy: Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Zakażenia układu oddechowego w różnych grupach wiekowych i w sytuacjach specjalnych.

Tytuł całości: W: Ogólnopolska Konferencja Pulmonologia 2017 "Najnowsze standardy leczenia chorób płuc".

Adres wydawniczy: [B. m., w.], 2017

Opis fizyczny: s. 139.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


12/263


IDT: 0000031594.

Autorzy: Pasińska M[agdalena], Dąbrowska A[nita], Łazarczyk E[welina], Repczyńska A[nna], Avramenko I., Przybylski G[rzegorz].

Tytuł oryginału: The concentration of pregnancy-associated plasma protein-a in the blood serum of tobacco smoking pregnant women in the first trimester of pregnancy.

Czasopismo: Perinatol. Pediatr.

Szczegóły: 2017, nr 1, s. 91-94.

p-ISSN: 1992-5891
e-ISSN: 2412-4613

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

DOI: 10.15574/PP.2017.69.91

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Łazarczyk Ewelina [*] 0000-0002-6338-6874 3976423;038;WL, Repczyńska Anna [*] 0000-0003-2595-6909;038;WL, Avramenko I. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


13/263


IDT: 0000032633.

Autorzy: Pilaczyńska-Cemel Marta, Gołda R., Dąbrowska Anita, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Charakterystyka poziomów białka C-reaktywnego, krążących kompleksów immunologicznych u osób z chorobami obturacyjnymi płuc palących i niepalących papierosy.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2017 : T. 74, nr 10, s. 502-505.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Gołda R. [ ];000;000, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


14/263


IDT: 0000032634.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Piechnik Anna*, Pilaczyńska-Cemel Marta.

Tytuł oryginału: Palenie tytoniu wśród osób powyżej 75 roku życia - analiza chorych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2017 : T. 74, nr 10, s. 499-501.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Piechnik Anna* [*];223;WL, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL


15/263


IDT: 0000032302.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Senderek T., Wędrowska E[welina], Szabłowska K[arina], Przybylski G[rzegorz], Chorostowska J..

Tytuł oryginału: The programmed death of alveolar lymphocytes is elevated in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). The plausible explanation of well-known bronchoalveolar lavage cytological findings?

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2017 : Vol. 50, suppl. 61, 2814.

Uwagi: [Pendrive].

p-ISSN: 0903-1936
e-ISSN: 1399-3003

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Senderek T. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Chorostowska J. [ ];000;000


16/263


IDT: 0000029848.

Autorzy: Pilaczyńska Marta, Nowakowska-Arendt Agnieszka, Krawiecka D., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: 22-letnia analiza czynnej gruźlicy wśród pracowników służby zdrowia w Kujawsko Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Źródło: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Wisła, 7-10 V 2016.

Szczegóły: R433.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Nowakowska-Arendt Agnieszka [ ] 0000-0003-4510-0067 3976497;057;WP, Krawiecka D. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


17/263


IDT: 0000029847.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Nowakowska-Arendt Agnieszka, Pilaczyńska Marta, Piechnik A..

Tytuł oryginału: Palenie tytoniu u rodziców dzieci z alergią układu oddechowego podczas 10 letniej obserwacji.

Źródło: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Wisła, 7-10 V 2016.

Szczegóły: R432.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Nowakowska-Arendt Agnieszka [ ] 0000-0003-4510-0067 3976497;057;WP, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Piechnik A. [ ];000;000


18/263


IDT: 0000030531.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Pilaczyńska-Cemel Marta, Nowakowska-Arendt Agnieszka, Gołda R..

Tytuł oryginału: The influence of chosen elements of healthy lifestyle on health-related quality of life and asthma control.

Tytuł całości: W: Człowiek w zdrowiu i chorobie.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: E. Barnaś.

Adres wydawniczy: Tarnów : PWSZ w Tarnowie & Autorzy, 2016

Opis fizyczny: s. 571-585.

p-ISBN: 978-83-941202-7-6

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Nowakowska-Arendt Agnieszka [*] 0000-0003-4510-0067 3976497;010;WL, Gołda R. [ ];000;000


19/263


IDT: 0000030532.

Autorzy: Nowakowska-Arendt Agnieszka, Pilaczyńska-Cemel Marta, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Rak płuca - największy zabójca obecnych czasów. Historia naturalna.

Tytuł całości: W: Człowiek w zdrowiu i chorobie.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: E. Barnaś.

Adres wydawniczy: Tarnów : PWSZ w Tarnowie & Autorzy, 2016

Opis fizyczny: s. 551-558.

p-ISBN: 978-83-941202-7-6

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Nowakowska-Arendt Agnieszka [ ] 0000-0003-4510-0067 3976497;057;WP, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


20/263


IDT: 0000030058.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gołda R., Pilaczyńska-Cemel M..

Tytuł oryginału: Research occurrence of N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamate peptidase-like 2 antigens in the circulating immune complexes, isolated from serum of patients with lung cancer.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2016 : Vol. 48, suppl. 60, s. 2., PA2836

Uwagi: 26th International Congress. London, United Kingdom, 4-7 IX 2016.

p-ISSN: 0903-1936
e-ISSN: 1399-3003

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gołda R. [ ];000;000, Pilaczyńska-Cemel M. [ ];000;000


21/263


IDT: 0000030059.

Autorzy: Kopiński Piotr, Przybylski Grzegorz, Dyczek A., Wędrowska Ewelina, Golińska Joanna, Szpechciński A., Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: Studies on apoptosis of alveolar lymphocytes (AL) in exogenous allergic alveolitis (EAA).

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2016 : Vol. 48, suppl. 60, s. 2., PA3101

Uwagi: 26th International Congress. London, United Kingdom, 4-7 IX 2016.

p-ISSN: 0903-1936
e-ISSN: 1399-3003

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Szpechciński A. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


22/263


IDT: 0000029586.

Autorzy: Jarzemska A., Domagała-Kulawik J., Przybylski Grzegorz, Sobocińska M..

Tytuł oryginału: CVID pretending sarcoidosis and a result of primary immune deficiency with pulmonary predominance in adulthood : a case study.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 84, suppl. 3, s. 10.

Uwagi: Abstracts.

p-ISSN: 0867-7077

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Jarzemska A. [ ];000;000, Domagała-Kulawik J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Sobocińska M. [ ];000;000


23/263


IDT: 0000029590.

Autorzy: Wędrowska Ewelina, Dyczek A., Golińska Joanna, Szabłowska Karina, Goede A., Przybylski Grzegorz, Chorostowska-Wynimko J., Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Do alveolar lymphocytes (AL) present antigens? Evidence from BAL cell immunotyping in interstitial lung diseases (ILD).

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2016 : T. 84, suppl. 3, s. 9-10.

Uwagi: Abstracts.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Goede A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


24/263


IDT: 0000030676.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Piechnik A., Pilaczyńska-Cemel Marta, Nowakowska-Arendt Agnieszka.

Tytuł oryginału: Palenie tytoniu u rodziców dzieci z alergią układu oddechowego podczas 10-letniej obserwacji.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2016 : T. 73, nr 10, s. 758-760.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Piechnik A. [ ];000;000, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Nowakowska-Arendt Agnieszka [*] 0000-0003-4510-0067 3976497;010;WL


25/263


IDT: 0000030090.

Autorzy: Piechnik A., Pilaczyńska-Cemel Marta, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Gruźlica jako choroba cywilizacyjna niebezpieczna w czasach migracji.

Tytuł całości: W: Wybrane zagadnienia z zakresu chorób cywilizacyjnych.

Odpowiedzialni: redakcja, tłum.: M. Janiszewska, D. Żołnierczuk-Kieliszek.

Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Nauk. TYGIEL, 2016

Opis fizyczny: s. [136-144].

p-ISBN: 978-83-65598-14-1

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Piechnik A. [ ];000;000, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


26/263


IDT: 0000029672.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Dulian E., Wójcik R., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Wpływ czynników środowiskowych na częstość występowania chorób alergicznych w województwie kujawsko-pomorskim - studium porównawcze 10 lat badań własnych (Polska).

Tytuł całości: W: XII Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny : "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych"

Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2016

Opis fizyczny: s. 95-97.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Dulian E. [ ];000;000, Wójcik R. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


27/263


IDT: 0000030463.

Autorzy: Gołda R., Krumrych W., Markiewicz H., Dokładna W., Przybylski G[rzegorz].

Tytuł oryginału: Badanie poziomu i składu krążących kompleksów immunologicznych w surowicy krów z zapaleniem gruczołu mlekowego.

Tytuł całości: W: XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych : Per scientam ad salutem animalium et hominum

Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. MORPOL, 2016

Opis fizyczny: s. 101.

Uwagi: Materiały kongresowe.

p-ISBN: 978-83-940360-2-7

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Gołda R. [ ];000;000, Krumrych W. [ ];000;000, Markiewicz H. [ ];000;000, Dokładna W. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


28/263


IDT: 0000029846.

Autorzy: Nowakowska-Arendt Agnieszka, Przybylski Grzegorz, Pilaczyńska Marta.

Tytuł oryginału: Rak płuca u chorych do 40 roku życia.

Źródło: XXXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Wisła, 7-10 V 2016.

Szczegóły: R431.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Nowakowska-Arendt Agnieszka [ ] 0000-0003-4510-0067 3976497;057;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL


29/263


IDT: 0000027667.

Autorzy: Kopiński Piotr, Chorostowska J., Przybylski Grzegorz, Dyczek A., Wędrowska Ewelina, Jankowski Marek, Szpechciński A., Giżycka A., Golińska Joanna.

Tytuł oryginału: Studies on hepatocyte growth factor (HGF) in bronchoalveolar lavage (BAL) do not support the concept on its antifibrotic properties in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2015 : Vol. 46 suppl. 59, PA3850.

Uwagi: 25th ERS International Congress. Amsterdam, Netherlands, 26-30 IX 2015. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Chorostowska J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Jankowski Marek [*] 0000-0003-1534-8264 3938489;012;WL, Szpechciński A. [ ];000;000, Giżycka A. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL


30/263


IDT: 0000027865.

Autorzy: Pujszo R., Przybylski Grzegorz, Pujszo M., Sadej A..

Tytuł oryginału: Recreational judo training, singing in the choir, or hip-hop dancing - : the alternative opportunities to develop the human respiratory system. The pilot study.

Czasopismo: Ido Mov. Cult. J. Martial Arts Antropol.

Szczegóły: 2015 : Vol. 15, nr 3, s. 41-48.

p-ISSN: 1730-2064

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 8.000

DOI: 10.14589/ido.15.3.6

Afiliacja: Pujszo R. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pujszo M. [ ];000;000, Sadej A. [ ];000;000


31/263


IDT: 0000026602.

Autorzy: Buczkowski Krzysztof, Siemińska A., Linkowska Katarzyna, Czachowski Sławomir, Przybylski Grzegorz, Jassem E., Grzybowski Tomasz.

Tytuł oryginału: Association between genetic variants on chromosome 15q25 locus and several nicotine dependence traits in Polish population : a case-control study.

Czasopismo: BioMed Res. Int.

Szczegóły: 2015 : Vol. 2015, s. 1-8.

Uwagi: [Wcześniejszy tytuł: Journal of Biomedicine and Biotechnology]

p-ISSN: 2314-6133
e-ISSN: 2314-6141

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 2.134

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Buczkowski Krzysztof [*] 0000-0002-7700-0952 2778785;033;WL, Siemińska A. [ ];000;000, Linkowska Katarzyna [*] 0000-0001-7632-4181 3959458;034;WL, Czachowski Sławomir [*] 2778805;033;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jassem E. [ ];000;000, Grzybowski Tomasz [*] 0000-0001-6228-6460 1273748;034;WL


32/263


IDT: 0000027160.

Autorzy: Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Gruźlica - wybrane elementy kliniczno-epidemiologiczne w okresie 10 lat obserwacji na tle globalnego problemu kontroli choroby na początku XXI wieku.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz : UMK CM, 2015

Opis fizyczny: 264 s.

p-ISBN: 9788394045661

Charakt. formalna: Polski, Habilitacja

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


33/263


IDT: 0000027082.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Chorostowska-Wynimko J., Dyczek A., Wędrowska Ewelina, Jankowski Marek, Szpechciński A., Giżycka A., Golińska Joanna, Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Studies of hepatocyte growth factor in bronchoalveolar lavage fluid in chronic interstitial lung diseases.

Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wewn.

Szczegóły: 2015 : T. 125, nr 4, s. 260-271.

p-ISSN: 0032-3772

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 2.054

Punktacja MNiSW: 25.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Jankowski Marek [*] 0000-0003-1534-8264 3938489;012;WL, Szpechciński A. [ ];000;000, Giżycka A. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


34/263


IDT: 0000027848.

Autorzy: Leppert W., Przybylski Grzegorz, Stachowiak A..

Tytuł oryginału: Patomechanizm i leczenie duszności u chorych na nowotwory.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2015 : Vol. 24, nr 10, s. 32-47.

p-ISSN: 1231-1812

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Leppert W. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Stachowiak A. [ ];000;000


35/263


IDT: 0000027539.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Dąbrowska Anita, Łazarczyk Ewelina, Repczyńska Anna, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Tobacco smoking impact on pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) levels in the blood serum of women in first trimester of pregnancy.

Czasopismo: Indian J. Appl. Res.

Szczegóły: 2015 : Vol. 5, nr 8, s. 59-62.

p-ISSN: 2249-555X

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Łazarczyk Ewelina [*] 0000-0002-6338-6874 3976423;038;WL, Repczyńska Anna [*] 0000-0003-2595-6909;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


36/263


IDT: 0000025924.

Autorzy: Kopiński Piotr, Dyczek A., Balicka-Ślusarczyk B., Przybylski Grzegorz, Wędrowska Ewelina, Golińska Joanna, Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: The impact of age on bronchoalveolar lavage (BAL) cytoimmunological pattern in interstitial lung diseases (ILD) and in healthy controls.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2014 : Vol. 44 suppl. 58, 3756.

Uwagi: 24th ERS International Congress. Munich, Germany, 6-10 IX 2014. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


37/263


IDT: 0000025921.

Autorzy: Wandtke T., Wielikdzień J., Rybacki C., Przybylski Grzegorz, Golińska Joanna, Przybysławski B., Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Increased expression of WSX1 on alveolar lymphocytes (AL) in patients with early stage non-small cell lung cancer (NSCLC). Preliminary report.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2014 : Vol. 44 suppl. 58, 2703.

Uwagi: 24th ERS International Congress. Munich, Germany, 6-10 IX 2014. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Wandtke T. [ ];000;000, Wielikdzień J. [ ];000;000, Rybacki C. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Przybysławski B. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


38/263


IDT: 0000024767.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gołda R..

Tytuł oryginału: Research on the occurrence of Mycobacterium tuberculosis antigens in the circulating immune complexes, isolated from serum of patients with tuberculosis.

Czasopismo: Med. Sci. Monitor

Szczegóły: 2014 : Vol. 20, s. 6-10.

p-ISSN: 1643-3750

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.433

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gołda R. [ ];000;000


39/263


IDT: 0000025174.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Trzcinska Hanna.

Tytuł oryginału: Alcoholism and other socio-demographic risk factors for adverse TB-drug reactions and unsuccessful tuberculosis treatment - data from ten years` observation at the Regional Centre of Pulmonology, Bydgoszcz, Poland.

Czasopismo: Med. Sci. Monitor

Szczegóły: 2014 : Vol. 20, s. 444-453.

p-ISSN: 1643-3750

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.433

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP


40/263


IDT: 0000026294.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Pilaczyńska-Cemel Marta, Krawiecka D..

Tytuł oryginału: Unemployment in TB patients - ten-year observation at Regional Center of Pulmonology in Bydgoszcz, Poland.

Czasopismo: Med. Sci. Monitor

Szczegóły: 2014 : Vol. 20, s. 2125-2131.

p-ISSN: 1643-3750

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.433

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000


41/263


IDT: 0000026506.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Nowakowska-Arendt A., Pilaczyńska-Cemel Marta, Gołda R..

Tytuł oryginału: 10 letnia porównawcza analiza kliniczno-epidemiologiczna palenia i spożycia alkoholu u chorych na gruźlicę (Myc. Tuberculosis) i mykobakteriozę (Myc. Kansasi).

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2014 : T. 71, nr 11, s. 576-580.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Nowakowska-Arendt Agnieszka [ ] 0000-0003-4510-0067 3976497;000;000, Pilaczyńska-Cemel Marta [*] 0000-0001-9138-422X 3969145;010;WL, Gołda R. [ ];000;000


42/263


IDT: 0000025836.

Autorzy: Krawiecka D., Kozińska M., Przybylski Grzegorz, Kopeć Augustynowicz E..

Tytuł oryginału: Ocena ryzyka transmisji gruźlicy między osobami bezdomnymi i mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Jachranka k. Warszawy, 10-13 V 2014. [B.m., 2014]

Uwagi: Publikacja w wersji elektronicznej dostępna pod adresem: http://streszczenia.zjazdptchp.pl/print/abstrakt/570

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Krawiecka D. [ ];000;000, Kozińska M. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Kopeć Augustynowicz E. [ ];000;000


43/263


IDT: 0000025838.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pilaczyńska-Cemel M., Krawiecka D..

Tytuł oryginału: Mykobakteriozy płuc (Myc. kansasii) : siedmioletnia analiza epidemiologiczno-kliniczna chorych Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Jachranka k. Warszawy, 10-13 V 2014. [B.m., 2014]

Uwagi: Publikacja w wersji elektronicznej dostępna pod adresem: http://streszczenia.zjazdptchp.pl/print/abstrakt/586

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pilaczyńska-Cemel M. [ ];000;000, Krawiecka D. [ ];000;000


44/263


IDT: 0000025837.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pilaczyńska-Cemel M., Krawiecka D..

Tytuł oryginału: Analiza porównawcza obrazu kliniczno epidemiologicznego chorych z mykobakteriozą M.kansasii i gruźlicą - siedmioletnia obserwacja z Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Tytuł całości: W: XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Jachranka k. Warszawy, 10-13 V 2014. [B.m., 2014]

Uwagi: Publikacja w wersji elektronicznej dostępna pod adresem: http://streszczenia.zjazdptchp.pl/print/abstrakt/585

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pilaczyńska-Cemel M. [ ];000;000, Krawiecka D. [ ];000;000


45/263


IDT: 0000023679.

Autorzy: Jarzemska A., Przybylski G[rzegorz], Radzikowska E., Cieśliński K..

Tytuł oryginału: Thoracoplasty as the consequence of pulmonary aspergillosis following corticosteroid treatment of sarcoidosis.

Tytuł całości: W: 6th International WASOG Conference on Diffuse Parenchymal Lung Diseases. Paris, 6-7 VII 2013. [B.m., 2013]

Opis fizyczny: s. 103.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Jarzemska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Radzikowska E. [ ];000;000, Cieśliński K. [ ];000;000


46/263


IDT: 0000024519.

Autorzy: Gołda R., Przybylski Grzegorz, Posłuszna J., Dokładna W..

Tytuł oryginału: Analysis of circulating immune complexes from serum of lung cancer patients.

Czasopismo: Acta Biochim. Pol.

Szczegóły: 2013 : Vol. 60 suppl. 1, s. 110.

Uwagi: 48th Congress of the Polish Biochemical Society. Toruń, Poland, 2-5 IX 2013. Abstracts

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Gołda R. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Posłuszna J. [ ];000;000, Dokładna W. [ ];000;000


47/263


IDT: 0000024121.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Zwierzchowska B., Kozłowski B., Derdowski S., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Analysis of the role of selected demographic and psychological variables (anxiety and depression) as risk factors of inadequate control of bronchial asthma.

Czasopismo: Ann. Agr. Env. Med.

Szczegóły: 2013 : Vol. 20, nr 3, s. 504-508.

p-ISSN: 1232-1966

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 30.000

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Zwierzchowska B. [ ];000;000, Kozłowski B. [ ];000;000, Derdowski S. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


48/263


IDT: 0000024019.

Autorzy: Kopiński Piotr, Przybylski Grzegorz, Chorostowska-Wynimko J., Dyczek A., Szabłowska Karina, Półgęsek E., Golińska Joanna.

Tytuł oryginału: Increased apoptosis of alveolar lymphocytes (AL) in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF). Potential mechanisms and practical considerations.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2013 : Vol. 42 suppl. 57, s. 692s.

Uwagi: 23rd ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 7-11 IX 2013. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Wędrowska Ewelina [ ] 0000-0003-4478-6749 3969026;000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL


49/263


IDT: 0000024020.

Autorzy: Wandtke Tomasz, Chorostowska-Wynimko J., Szpechciński A., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Wędrowska Ewelina, Giżycka A., Wielikdzień J., Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Alveolar lymphocytes (AL) produce interleukin 27 (IL27), antigen presenting cell-secreted cytokine. Increased expression of IL27 in bronchoalveolar lavage (BAL) of pulmonary sarcoidosis (PS) patients.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2013 : Vol. 42 suppl. 57, s. 791s.

Uwagi: 23rd ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 7-11 IX 2013. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Giżycka A. [ ];000;000, Wielikdzień J. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


50/263


IDT: 0000024021.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Krawiecka D..

Tytuł oryginału: Evaluation of hospital causes of death in patients with Tb in ten years.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2013 : Vol. 42 suppl. 57, s. 955s.

Uwagi: 23rd ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 7-11 IX 2013. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Krawiecka D. [ ];000;000


51/263


IDT: 0000024313.

Autorzy: Jarzemska A., Przybylski G[rzegorz], Domagała-Kulawik J..

Tytuł oryginału: How to treat sarcoidosis.

Czasopismo: Fiziol. Zh.

Szczegóły: 2013 : T. 59, nr 4 dodat, s. 13.

Uwagi: X Anniversary Ukrainian-Polish-Belorussian Conference " Physiology and pathology of respiration: advances in basic research and clinical applications:. Kiev, 10-13 XI 2013. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Jarzemska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Domagała-Kulawik J. [ ];000;000


52/263


IDT: 0000024536.

Autorzy: Pujszo R., Kuźmińska A., Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata, Adam M..

Tytuł oryginału: The differences in chosen spirometric values of young judo competitors against of the control group as one of the patterns to the improvement the health of the young gentration.

Czasopismo: Ido Mov. Cult. J. Martial Arts Antropol.

Szczegóły: 2013 : Vol. 13 n 4, s. 16-24.

p-ISSN: 1730-2064

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Pujszo R. [ ];000;000, Kuźmińska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP, Adam M. [ ];000;000


53/263


IDT: 0000023733.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Zwierzchowska B., Kozłowski B., Derdowski S., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Korelacja pomiędzy występowaniem depresji i lęku postrzeganego jako stan a poziomem kontroli astmy oskrzelowej - studium porównawcze : miasto-wieś.

Tytuł całości: W: IX Konferencja Naukowa Katedry i Zakładu Higieny "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Kazimierz Dolny, 13-15 VI 2013. [B.m., 2013]

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Zwierzchowska B. [ ];000;000, Kozłowski B. [ ];000;000, Derdowski S. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


54/263


IDT: 0000024129.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Derdowski S., Kozłowski B., Sielski Łukasz, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Allergy to Hymenoptera venoms

Czasopismo: J. Pre-Clin. Clin. Res.

Szczegóły: 2013 : Vol. 7, nr 1, s. 13-18.

p-ISSN: 1898-2395

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 8.000

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Derdowski S. [ ];000;000, Kozłowski B. [ ];000;000, Sielski Łukasz [*] 1274014;102;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


55/263


IDT: 0000023251.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Półgęsek E., Przybylski G[rzegorz], Rybacki C., Patyk I., Dyczek A., Chorostowska-Wynimko J., Roży A., Giżycka A., Wielikdzień J..

Tytuł oryginału: Badania nad ekspresją czynnika wzrostu hepatocytów (hepatocyte growth factor, HGF) nie potwierdzają poglądu o przeciwzwłóknieniowym działaniu tego czynnika w śródmiąższowych chorobach płuc (ŚChP).

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2013 : T. 81 supl. 1, s. 11-12.

Uwagi: XXIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS. Szklarska Poręba, 7-10 III 2013. Program. Streszczenia doniesień zjazdowych

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Wędrowska Ewelina [ ] 0000-0003-4478-6749 3969026;000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Rybacki C. [ ];000;000, Patyk I. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Roży A. [ ];000;000, Giżycka A. [ ];000;000, Wielikdzień J. [ ];000;000


56/263


IDT: 0000023252.

Autorzy: Jarzemska A., Przybylski G[rzegorz].

Tytuł oryginału: Strategia postępowania terapeutycznego w sarkoidozie pozapłucnej.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2013 : T. 81 supl. 1, s. 12.

Uwagi: XXIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS. Szklarska Poręba, 7-10 III 2013. Program. Streszczenia doniesień zjazdowych

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Jarzemska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


57/263


IDT: 0000024771.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Wielikdzień J., Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Mechanizmy zaprogramowanej śmierci efektorowych limfocytów T.

Czasopismo: Postępy Hig. Med. Dośw.

Szczegóły: 2013 : T. 67, s. 1374-1390.

p-ISSN: 0032-5449

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.633

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wielikdzień J. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


58/263


IDT: 0000024459.

Autorzy: Gołda R., Przybylski Grzegorz, Dokładna W., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy.

Tytuł oryginału: Analiza występowania atypowych białek w surowicy u chorych na raka płuc palących i niepalących papierosy.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2013 : T. 70, nr 10, s. 784-786.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Gołda R. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dokładna W. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF


59/263


IDT: 0000024460.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata, Gołda R..

Tytuł oryginału: Próba oceny wpływu palenia tytoniu na stabilność posturalną chorych ze schorzeniami układu oddechowego - badania pilotażowe.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2013 : T. 70, nr 10, s. 787-790.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP, Gołda R. [ ];000;000


60/263


IDT: 0000024787.

Autorzy: Ratuszek Dorota, Pyskir Małgorzata, Przybylski Grzegorz, Pyskir Jerzy, Hagner Wojciech.

Tytuł oryginału: Ocena kontroli postawy w badaniu posturograficznym u pacjentów z chorobą Parkinsona - opis przypadku.

Tytuł całości: W: Wiosna młodych fizjoterapeutów 2013. T. 1. Bydgoszcz: Wydaw. Ucz. WSG, 2013

Opis fizyczny: s. 75-85.

p-ISBN: 9788361036852

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Ratuszek-Sadowska Dorota [*] 0000-0002-7210-7304 3969182;102;WP, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Hagner Wojciech [*] 0000-0002-2070-2654 2778348;102;WP


61/263


IDT: 0000024958.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Kozłowski B., Zwierzchowska B., Derdowski S., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Korelacja między występowaniem depresji i lęku postrzeganego jako stan a poziomem kontroli astmy oskrzelowej - studium porównawcze : miasto-wieś.

Tytuł całości: W: Zagrożenia środowiskowe. T. 2. Red. A. Borzęcki. Lublin: Wydawnictwo-Drukarnia LIBER Duo, 2013

Opis fizyczny: s. 732-741.

Uwagi: Na okł. błędny ISBN.

p-ISBN: 978-83-64722-03-1

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Kozłowski B. [ ];000;000, Zwierzchowska B. [ ];000;000, Derdowski S. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


62/263


IDT: 0000023250.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Chorostowska-Wynimko J., Przybylski G[rzegorz], Dyczek A..

Tytuł oryginału: Mechanizmy apoptozy limfocytów pęcherzykowych w śródmiąższowych chorobach płuc (ŚChP).

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2013 : T. 81 supl. 1, s. 11.

Uwagi: XXIII Spotkanie Polskiej Grupy ERS. Szklarska Poręba, 7-10 III 2013. Program. Streszczenia doniesień zjazdowych

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dyczek A. [ ];000;000


63/263


IDT: 0000021895.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Łukaszewska S., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Gadzińska Aleksandra, Hagner-Derengowska M..

Tytuł oryginału: The asthma control of patients Kujawsko-Pomorskie Pulmonology Center Bydgoszcz - analysis of two years of observation.

Tytuł całości: W: Health - the proper functioning of man in all spheres of life. T. 4. Ed. M. Hagner-Derengowska, W. Zukow. Bydgoszcz: BSW, 2012

Opis fizyczny: s. 77-92.

p-ISBN: 9788393268320

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Łukaszewska S. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Hagner-Derengowska Magdalena [ ] 921033;000;000


64/263


IDT: 0000021961.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Adamczak Rafał, Tabaczyńska M., Łazarczyk Ewelina, Pawlikowska Anna, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: The influence of smoking on selected biochemical serum markers in women in first trimester of pregnancy.

Tytuł całości: W: Lifestyle and wellness in good health sickness and disability. Sci. ed. K. Turowski. Lublin: NeuroCentrum, 2012

Opis fizyczny: s. 197-210.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Adamczak Rafał [*] 0000-0001-7479-5940 2778764;022;WL, Tabaczyńska M. [ ];000;000, Łazarczyk Ewelina [*] 0000-0002-6338-6874 3976423;038;WL, Pawlikowska Anna [*];038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


65/263


IDT: 0000021748.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Sobczak R., Bannach Małgorzata, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Pasińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Quality of life and well-being of patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease.

Tytuł całości: W: Lifestyle education and wellness. Sci. ed. E. Dybińska, H. Duda. Lublin: NeuroCentrum, 2012

Opis fizyczny: s. 211-228.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Sobczak R. [ ];000;000, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL


66/263


IDT: 0000022363.

Autorzy: Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Przybylski Grzegorz, Bosek Maciej, Hagner Wojciech.

Tytuł oryginału: Postural stability of young visually impaired men compared to well-sighted peers.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2012 : T. 26, nr 3, s. 93-98.

Uwagi: 2nd International Conference "Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu" organized on the occasion of the XVth Anniversary of Faculty of Health Sciences at Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University. Bydgoszcz, 19-20 III 2012

p-ISSN: 1734-591X

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Bosek Maciej [*] 0000-0002-2254-0273 1274422;041;WF, Hagner Wojciech [*] 0000-0002-2070-2654 2778348;102;WP


67/263


IDT: 0000021211.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Przybylski Grzegorz, Kozłowski B., Derdowski S..

Tytuł oryginału: Analysis of the relation between level of asthma control and depression and anxiety.

Czasopismo: Med. Sci. Monitor

Szczegóły: 2012 : Vol. 18, nr 3, s. CR190-CR194.

p-ISSN: 1234-1010

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 1.358

Punktacja MNiSW: 20.000

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Kozłowski B. [ ];000;000, Derdowski S. [ ];000;000


68/263


IDT: 0000021747.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Łukaszewska S., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata, Gadzińska Aleksandra, Gołda R..

Tytuł oryginału: Analysis of life quality of asthmatic patients from Kujawsko-Pomorskie Pulmonology Centre in Bydgoszcz based on observations from years 2009-2010.

Tytuł całości: W: Societal conditioning for wellness. Sci. ed. G. Nowak-Starz, I. Wrońska. Lublin: NeuroCentrum, 2012

Opis fizyczny: s. 229-242.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Łukaszewska S. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Gołda R. [ ];000;000


69/263


IDT: 0000021321.

Autorzy: Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Przybylski Grzegorz, Bosek Maciej, Hagner Wojciech.

Tytuł oryginału: Stabilność posturalna niedowidzących młodych mężczyzn na tle widzących rówieśników.

Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 III 2012. [Bydgoszcz, 2012]

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Bosek Maciej [*] 0000-0002-2254-0273 1274422;041;WF, Hagner Wojciech [*] 0000-0002-2070-2654 2778348;102;WP


70/263


IDT: 0000021267.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Wandtke T[omasz], Jankowski Mr., Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A., Szpechciński A., Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: Badanie ekspresji interleukiny 27 w dolnych drogach oddechowych. Wstępna ocena przydatności klinicznej.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2012 : T. 80 supl. 1, s. 9.

Uwagi: XXII Spotkanie Polskiej Grupy ERS. Krynica Zdrój, 8-11 III 2012. Program. Streszczenia doniesień zjazdowych

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Jankowski Marek [ ] 0000-0003-1534-8264 3938489;000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


71/263


IDT: 0000021954.

Autorzy: Skoczyńska A., Sadowy E., Krawiecka D., Czajkowska-Malinowska M., Ciesielska A., Przybylski Grzegorz, Żebracka R., Hryniewicz W..

Tytuł oryginału: Nosocomial outbreak of Streptococcus pneumoniae Spain9V-ST156-14 clone in a pulmonary diseases ward.

Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wewn.

Szczegóły: 2012 : T. 122, nr 7-8, s. 361-366.

p-ISSN: 0032-3772

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 1.833

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Skoczyńska A. [ ];000;000, Sadowy E. [ ];000;000, Krawiecka D. [ ];000;000, Czajkowska-Malinowska M. [ ];000;000, Ciesielska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Żebracka R. [ ];000;000, Hryniewicz W. [ ];000;000


72/263


IDT: 0000022621.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Gołda R., Gadzińska Aleksandra, Trzcinska Hanna.

Tytuł oryginału: Analiza palenia tytoniu wśród chorych na gruźlicę - dane z dziesięciu lat obserwacji z Kujawsko Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2012 : T. 69, nr 10, s. 953-957.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Gołda R. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP


73/263


IDT: 0000022622.

Autorzy: Gołda R., Przybylski Grzegorz, Jóźwicki Wojciech, Wyszomirska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Krążące kompleksy immunologiczne, białko szoku cieplnego w surowiczach osób z alergią palących tytoń - badania wstępne.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2012 : T. 69, nr 10, s. 737-739.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gołda R. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;173;WP, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF


74/263


IDT: 0000022836.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Gadzińska Aleksandra, Pyskir Małgorzata, Gołda R., Pyskir Jerzy, Pasińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Alcohol use as a risk facor for tuberculosis - data from ten years observation in Regional Center of Pulmonology in Bydgoszcz.

Tytuł całości: W: Public health in the aspect of modern civilization. Ed. B. Sokołowska. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2012

Opis fizyczny: s. 174-185.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Gołda R. [ ];000;000, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL


75/263


IDT: 0000022186.

Autorzy: Dyczek A., Balicka-Ślusarczyk B., Szczeklik J., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Szabłowska Karina, Wandtke Tomasz, Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: The death receptors (DRs) expressed on alveolar lymphocytes (AL) in interstitial lung diseases (ILD) participate in apoptosis regulation.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2012 : Vol. 40 suppl. 56, s. 309s-310s.

Uwagi: 22nd ERS Annual Congress. Vienna, Austria, 1-5 IX 2012. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Dyczek A. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


76/263


IDT: 0000022189.

Autorzy: Kopiński Piotr, Wandtke Tomasz, Chorostowska-Wynimko J., Przybylski Grzegorz, Półgęsek Ewelina, Dyczek A..

Tytuł oryginału: Expression of interleukin-27 (IL27) in human lower airways. Pathophysiological implications in pulmonary sarcoidosis (PS).

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2012 : Vol. 40 suppl. 56, s. 656s-657s.

Uwagi: 22nd ERS Annual Congress. Vienna, Austria, 1-5 IX 2012. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Dyczek A. [ ];000;000


77/263


IDT: 0000020618.

Autorzy: Balicka-Ślusarczyk B., Dyczek A., Marszałek Andrzej, Przybylski Grzegorz, Iwaniec T., Szabłowska Karina, Półgęsek Ewelina, Wandtke Tomasz, Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Wybrane cytokiny i ich receptory w dolnych drogach oddechowych palaczy papierosów. Czy dym tytoniowy wpływa na stan polaryzacji immunologicznej Th1/Th2 w śródmiąższowych chorobach płuc?

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2011 : T. 68, nr 10, s. 684-688.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Marszałek Andrzej [*] 901719;035;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Iwaniec T. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


78/263


IDT: 0000020600.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Pyskir Małgorzata, Pasińska Magdalena, Pujszo R., Pyskir Jerzy, Gadzińska Aleksandra, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Jakość życia a kontrola astmy oskrzelowej u palącychy astmatyków.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2011 : T. 68, nr 10, s. 690-693.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP


79/263


IDT: 0000020599.

Autorzy: Pyskir Małgorzata, Przybylski Grzegorz, Pujszo R., Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki spirometryczne młodych osób palących tytoń - badania pilotażowe.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2011 : T. 68, nr 10, s. 730-733.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP


80/263


IDT: 0000020964.

Autorzy: Kopiński Piotr, Balicka-Ślusarczyk B., Dyczek A., Szpechciński A., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Wandtke Tomasz, Jankowski Mr., Iwaniec T., Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: Enhanced expression of Fas Ligand (FasL) in the lower airways of patients with fibrotic interstitial lung diseases (ILDs).

Czasopismo: Folia Histochem. Cytobiol.

Szczegóły: 2011 : Vol. 49, nr 4, s. 636-645.

p-ISSN: 0239-8508

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Impact Factor: 0.807

Punktacja MNiSW: 15.000

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Jankowski Marek [ ] 0000-0003-1534-8264 3938489;000;000, Iwaniec T. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


81/263


IDT: 0000020364.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Gadzińska Aleksandra, Pyskir Małgorzata, Trzcinska Hanna.

Tytuł oryginału: Evaluation of asthma knowledge and quality of life in adult patients with asthma.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2011 : Vol. 38 suppl. 55, s. 900s.

Uwagi: 21th ERS Annual Congress. Amsterdam, The Netherlands, 24-28 IX 2011. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP


82/263


IDT: 0000020363.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra, Gołda R., Dąbrowska Anita.

Tytuł oryginału: Analysis of the environmental risk factors in patients with bronchial asthma, allergic to molds in second year observation.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2011 : Vol. 38 suppl. 55, s. 171s.

Uwagi: 21th ERS Annual Congress. Amsterdam, The Netherlands, 24-28 IX 2011. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Gołda R. [ ];000;000, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF


83/263


IDT: 0000020334.

Autorzy: Kopiński Piotr, Dyczek A., Przybylski Grzegorz, Balicka-Ślusarczyk B., Jarzemska A., Wandtke Tomasz, Półgęsek Ewelina, Igielska M..

Tytuł oryginału: Mechanisms of impaired immune surveillance in lower airways of smokers. Data from bronchoalveolar lavage (BAL) harvested in selected interstitial lung diseases (ILDs) and control group.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2011 : Vol. 38 suppl. 55, s. 870s.

Uwagi: 21th ERS Annual Congress. Amsterdam, The Netherlands, 24-28 IX 2011. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Igielska M. [ ];000;000


84/263


IDT: 0000020332.

Autorzy: Kopiński Piotr, Dyczek A., Balicka-Ślusarczyk B., Przybylski Grzegorz, Chorostowska-Wynimko J., Szpechciński A., Iwaniec T., Szabłowska Karina, Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Enhanced expression of Fas ligand (FasL) in fibrotic interstitial lung disease (ILDs). The possible role of membrane-bound FasL form.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2011 : Vol. 38 suppl. 55, s. 349s.

Uwagi: 21th ERS Annual Congress. Amsterdam, The Netherlands, 24-28 IX 2011. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Iwaniec T. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000


85/263


IDT: 0000019984.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gierszewska Małgorzata, Wiśniewska D., Kaźmierczak Marzena, Gebuza Grażyna, Bannach Małgorzata, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Assessment of pregnant women's knowledge on hypertension.

Tytuł całości: W: Education vs. wellness. Ed. . G. Nowak-Starz, M. Szpringer. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2011

Opis fizyczny: s. 211-223.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gierszewska Małgorzata [*] 0000-0002-4443-8982 2778264;174;WP, Wiśniewska D. [ ];000;000, Kaźmierczak Marzena [*] 0000-0002-3795-7581 3959478;174;WP, Gebuza Grażyna [*] 0000-0001-9743-4267 3959476;174;WP, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


86/263


IDT: 0000020183.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Jerzy, Przybyłowska K., Pyskir Małgorzata, Gołda R., Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: The comparison of postural control system in healthy and deaf-blind children.

Tytuł całości: W: Disability in society and medicine. Ed. J. Bergier. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2011

Opis fizyczny: s. 103-115.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Przybyłowska K. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Gołda R. [ ];000;000, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP


87/263


IDT: 0000019884.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata, Gołda R..

Tytuł oryginału: Zarys historii i dzień dzisiejszy badań systemu kontroli postawy.

Tytuł całości: W: Dawna medycyna i weterynaria: pacjent. Prac. zbior. pod red. Mariusza Z. Felsmann, J. Szarka, Mirosławy Felsmann. Chełmno: Muzeum Ziemi Chełmińskiej, 2011

Opis fizyczny: s. 597-610.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Gołda R. [ ];000;000


88/263


IDT: 0000019883.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Gruźlica - terapia choroby do czasów pierwszego swoistego leku streptomycyny.

Tytuł całości: W: Dawna medycyna i weterynaria: pacjent. Prac. zbior. pod red. Mariusza Z. Felsmann, J. Szarka, Mirosławy Felsmann. Chełmno: Muzeum Ziemi Chełmińskiej, 2011

Opis fizyczny: s. 153-169.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP


89/263


IDT: 0000020758.

Autorzy: Lauer M., Pawlikowska Anna, Łazarczyk Ewelina, Przybylski Grzegorz, Haus Olga, Pasińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na wybrane parametry biochemiczne w surowicy kobiet ciężarnych w 2 trymestrze ciąży.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2011 : T. 68, nr 10, s. 742-745.

p-ISSN: 0033-2240

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Lauer M. [ ];000;000, Pawlikowska Anna [*];038;WL, Łazarczyk Ewelina [*] 0000-0002-6338-6874 3976423;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL


90/263


IDT: 0000020365.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pujszo R., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Dobrostan fizyczny młodych mężczyzn niewidomych i niedowidzących na podstawie wybranych pomiarów spirometrycznych.

Czasopismo: Przegl. Med. Uniw. Rzeszowskiego

Szczegóły: 2011 : T. 9, z. 3, s. 315-324.

Uwagi: [Tekst równoległy w języku angielskim]

p-ISSN: 2082-369X

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP


91/263


IDT: 0000019997.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Przybylski G[rzegorz], Balicka-Ślusarczyk B., Dyczek A., Szlubowski A., Jarzemska A., Wandtke T[omasz], Igielska M., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Tobacco consumption and impaired immune surveillance in lower airways. Data from bronchoalveolar lavage (BAL) harvested from patients with sarcoidosis (PS), idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and from controls.

Czasopismo: Sarcoidosis

Szczegóły: 2011 : Vol. 28 suppl. 1, s. 27.

Uwagi: WASOGBAL CONGRESS Multidisciplinary teamwork in sarcoidosis and other interstitial lung diseases. 2nd joint Meeting of WASOG and the International Conference on BAL 10th WASOG meeting; 12th BAL conference. Maastricht, the Netherlands, 15-18 VI 2011

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Szlubowski A. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Igielska M. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


92/263


IDT: 0000019999.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Dyczek A., Balicka-Ślusarczyk B., Szczeklik J., Jankowski Mr., Szabłowska K[arina], Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A., Szpechciński A., Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: Alveolar lymphocytes (AL) subsets in flow cytometry (FCM) examination - proposal of normal value range in both smokers and nonsmokers. May detailed phenotyping help to understand the role of AL in health and disease?

Czasopismo: Sarcoidosis

Szczegóły: 2011 : Vol. 28 suppl. 1, s. 30.

Uwagi: WASOGBAL CONGRESS Multidisciplinary teamwork in sarcoidosis and other interstitial lung diseases. 2nd joint Meeting of WASOG and the International Conference on BAL 10th WASOG meeting; 12th BAL conference. Maastricht, the Netherlands, 15-18 VI 2011

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000, Jankowski Marek [ ] 0000-0003-1534-8264 3938489;000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


93/263


IDT: 0000021015.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Haus Olga, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Child safety in prenatal life.

Tytuł całości: W: Selected aspects of social, economical and legal security in XXI century. Sci. ed. M. Gwoździcka-Piotrowska, P. Ziobrowski. Poznań: ALTUS sp. z o. o., 2011

Opis fizyczny: s. 62-75.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


94/263


IDT: 0000021016.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra, Pasińska Magdalena, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Poverty and homelessness as the threats of safety in the aspect of occurrence of the tuberculosis as the main problem of the public health in the world.

Tytuł całości: W: Selected aspects of social, economical and legal security in XXI century. Sci. ed. M. Gwoździcka-Piotrowska, P. Ziobrowski. Poznań: ALTUS sp. z o. o., 2011

Opis fizyczny: s. 76-92.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP


95/263


IDT: 0000020362.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata, Pujszo R., Gołda R..

Tytuł oryginału: Polish migration and respiratory diseases mainly tuberculosis.

Tytuł całości: W: Selected civilization and social illnesses. Ed. B. Sokołowska. Biała Podlaska: PSW, 2011

Opis fizyczny: s. 11-20.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP, Pujszo R. [ ];000;000, Gołda R. [ ];000;000


96/263


IDT: 0000020399.

Autorzy: Bannach Małgorzata, Przybylski Grzegorz, Gebuza Grażyna, Kaźmierczak Marzena, Gierszewska Małgorzata, Fałkowska Janina.

Tytuł oryginału: Safety as a basic right of women during labour.

Tytuł całości: W: Welfare problems in modern medicine. Ed. Spisacka S. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2011

Opis fizyczny: s. 35-47.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gebuza Grażyna [*] 0000-0001-9743-4267 3959476;174;WP, Kaźmierczak Marzena [*] 0000-0002-3795-7581 3959478;174;WP, Gierszewska Małgorzata [*] 0000-0002-4443-8982 2778264;174;WP, Fałkowska Janina [*] 3959449;122;WP


97/263


IDT: 0000020400.

Autorzy: Gebuza Grażyna, Kaźmierczak Marzena, Michalska Estera, Bannach Małgorzata, Gierszewska Małgorzata, Przybylski Grzegorz, Kotzbach Roman.

Tytuł oryginału: The self care skills in confinement women after cesarean section.

Tytuł całości: W: Welfare problems in modern medicine. Ed. Spisacka S. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2011

Opis fizyczny: s. 49-64.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gebuza Grażyna [*] 0000-0001-9743-4267 3959476;174;WP, Kaźmierczak Marzena [*] 0000-0002-3795-7581 3959478;174;WP, Mieczkowska Estera [*] 0000-0002-4837-4891 3969078;174;WP, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Gierszewska Małgorzata [*] 0000-0002-4443-8982 2778264;174;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Kotzbach Roman [*] 2778382;174;WP


98/263


IDT: 0000019985.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pujszo R., Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Spirometric parameters of judo training and inactive youn men - measured compared to predicted values as one of wellness indicators.

Tytuł całości: W: Wellness in different phases of life. Ed. . E. Dybińska. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2011

Opis fizyczny: s. 145-155.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP


99/263


IDT: 0000019986.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Ringel R., Bannach Małgorzata, Pyskir Małgorzata, Gołda R..

Tytuł oryginału: The sense of coherence and cancer pain management methods.

Tytuł całości: W: Wellness in good health and sickness.. Ed. . K. Turowski. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2011

Opis fizyczny: s. 243-252.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Ringel R. [ ];000;000, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Gołda R. [ ];000;000


100/263


IDT: 0000019573.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Balicka-Ślusarczyk B., Dyczek A., Przybylski G[rzegorz], Szpechciński A., Półgęsek E[welina], Jankowski Mr., Igielska M., Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: Ekspresja ligandu Fas (FasL) w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) ma związek z włóknieniem płuc w chorobach śródmiąższowych (ILD).

Tytuł całości: W: XXI Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society. Szczyrk, 3-6 III 2011. [B.m., 2011]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Szpechciński A. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Jankowski Marek [ ] 0000-0003-1534-8264 3938489;000;000, Igielska M. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


101/263


IDT: 0000019574.

Autorzy: Kopiński Piotr, Dyczek A., Balicka-Ślusarczyk B., Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A., Szabłowska K[arina], Wandtke T[omasz], Perka S., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Receptor transformującego czynnika wzrostu β (TGFβ), CD105, w dolnych drogach oddechowych. Wstępne wyniki typowania komórek BAL w sarkoidozie i samoistnym włóknieniu płuc.

Tytuł całości: W: XXI Spotkanie Polskiej Grupy European Respiratory Society. Szczyrk, 3-6 III 2011. [B.m., 2011]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Perka S. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


102/263


IDT: 0000019983.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pujszo R., Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Analysis of the environmental risk factors on the asthma control in patients with bronchial asthma.

Tytuł całości: W: Societal and cultural behaviors conditioning wellness. Ed. J. Bergier. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2011

Opis fizyczny: s. 221-230.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


103/263


IDT: 0000018623.

Autorzy: Kopiński Piotr, Szczeklik J., Chorostowska-Wynimko J., Balicka-Ślusarczyk B., Szpechciński A., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Półgęsek Ewelina.

Tytuł oryginału: Antigen presenting cells of lower airways interstitial lung diseases (ILD). Do alveolar lymphocytes possess the ability to present antigens?

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2010 : Vol. 36 suppl. 54, s. 135.

Uwagi: 20th ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 18-22 IX 2010. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL


104/263


IDT: 0000018622.

Autorzy: Kopiński Piotr, Szabłowska Karina, Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Pinis G., Balicka-Ślusarczyk B., Szlubowski A., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Enhanced apoptosis of alveolar lymphocytes (AL), but not macrophages (AM) in interstitial idiopathic pneumonias (IIPs). Special attention to idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) results.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2010 : Vol. 36 suppl. 54, s. 755-756.

Uwagi: 20th ERS Annual Congress. Barcelona, Spain, 18-22 IX 2010. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Szlubowski A. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


105/263


IDT: 0000018166.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Bannach Małgorzata, Pyskir Małgorzata, Pasińska Magdalena, Gołda Ryszard, Pyskir Jerzy, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Evaluation of asthma knowledge and quality of life in outpatients with asthma.

Tytuł całości: W: Environmental factors shaping wellness in sickness and disability. Pod red. J. Bergiera. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2010

Opis fizyczny: s. 217-232.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Gołda Ryszard [*];010;WL, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


106/263


IDT: 0000019147.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Kozłowski B., Derdowski S., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Professional risk of allergy to animals.

Tytuł całości: W: Environmental determinants of man`s health. Ed. A. Borzęcki. Lublin: EXPOL, 2010

Opis fizyczny: s. 235-244.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Kozłowski B. [ ];000;000, Derdowski S. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


107/263


IDT: 0000018165.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pujszo R., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Spirometry as one of wellness indicators female students of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz.

Tytuł całości: W: Environment and wellness in different phases of life. Pod red. W. Tuszyńskiej-Boguckiej. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2010

Opis fizyczny: s. 211-237.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP


108/263


IDT: 0000018458.

Autorzy: Jóźwicki Wojciech, Gołda Ryszard, Przybylski Grzegorz, Bannach Małgorzata, Pyskir Małgorzata.

Tytuł oryginału: Analysis of influence of tabacco smoke toxicity in patients with respiratory system allergy estimated with fraction of circulation immunologic complexes level and composition.

Tytuł całości: W: Civilization and social diseases. Ed. B. Sokołowska. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2010

Opis fizyczny: s. 157-165.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;173;WP, Gołda Ryszard [*];010;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP


109/263


IDT: 0000018457.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Pyskir Małgorzata, Pasińska Magdalena, Bannach Małgorzata, Gołda Ryszard, Pyskir Jerzy, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Analysis of the environmental risk factors in patients with allergies of respiratory system allergic to molds.

Tytuł całości: W: Civilization and social diseases. Ed. B. Sokołowska. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2010

Opis fizyczny: s. 209-220.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Gołda Ryszard [*];010;WL, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


110/263


IDT: 0000018456.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Gołda Ryszard, Przybylski Grzegorz, Dąbrowska Anita, Pawlikowska Anna, Nowak L..

Tytuł oryginału: Circulating immune complexes and atypical proteins in serum of women with habitual abortions in history.

Tytuł całości: W: Civilization and social diseases. Ed. B. Sokołowska. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2010

Opis fizyczny: s. 127-136.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Gołda Ryszard [*];010;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dąbrowska Anita [*] 0000-0001-8156-9677 2778230;051;WF, Pawlikowska Anna [*];038;WL, Nowak L. [ ];000;000


111/263


IDT: 0000018888.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Dudarewicz L., Pawlikowska Anna, Łazarczyk Ewelina, Przybylski Grzegorz, Haus Olga, Grabiec Marek.

Tytuł oryginału: Badania prenatalne u pacjentek z niepowodzeniami ciążowymi na podstawie materiału Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej CM UMK w Bydgoszczy.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010]

Opis fizyczny: s. 16-17.

Uwagi: [Tekst równoległy w j. angielskim].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Dudarewicz L. [ ];000;000, Pawlikowska Anna [*];038;WL, Łazarczyk Ewelina [*] 0000-0002-6338-6874 3976423;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL, Grabiec Marek [*] 0000-0003-1827-0984 2778271;022;WL


112/263


IDT: 0000018899.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pujszo R., Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki kondycji fizycznej kobiet u progu założenia rodziny.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010]

Opis fizyczny: s. 51.

Uwagi: [Tekst równoległy w j. angielskim].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP


113/263


IDT: 0000018905.

Autorzy: Senterkiewicz Lilla, Stefańska Anna, Gołda Ryszard, Krintus Magdalena, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania środowiskowe i osobnicze u kobiet z zespołem policystycznych jajników a ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010]

Opis fizyczny: s. 46-47.

Uwagi: [Tekst równoległy w j. angielskim].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Senterkiewicz Lilla [*] 2778502;043;WF, Stefańska Anna [*] 0000-0002-5295-2236 2778521;043;WF, Gołda Ryszard [*];010;WL, Krintus Magdalena [*] 0000-0003-2627-7473 2778454;043;WF, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


114/263


IDT: 0000018908.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra, Bannach Małgorzata, Gołda Ryszard, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Pasińska Magdalena, Pujszo R..

Tytuł oryginału: Palenie tytoniu u kobiet ze szczególnym uwzględnieniem okresu ciąży.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010]

Opis fizyczny: s. 58-59.

Uwagi: [Tekst równoległy w j. angielskim].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Gołda Ryszard [*];010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Pujszo R. [ ];000;000


115/263


IDT: 0000018910.

Autorzy: Dejewska I., Ciemny M., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Ochociński A., Przybylski Grzegorz, Hagner Wojciech.

Tytuł oryginału: Wpływ urazu na pracę prostowników i zginaczy stawu kolanowego u siatkarek i kobiet ćwiczących rekreacyjnie.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010]

Opis fizyczny: s. 72-73.

Uwagi: [Tekst równoległy w j. angielskim].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Domarecka Iwona [ ];000;000, Ciemny M. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Ochociński Adam [ ] 0000-0002-4082-1458;000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Hagner Wojciech [*] 0000-0002-2070-2654 2778348;102;WP


116/263


IDT: 0000018918.

Autorzy: Bannach Małgorzata, Przybylski Grzegorz, Gołda Ryszard, Pyskir Małgorzata, Fałkowska Janina, Gierszewska Małgorzata, Kaźmierczak Marzena, Gebuza Grażyna.

Tytuł oryginału: Profilaktyka onkologiczna w miejskich programach promocji zdrowia.

Tytuł całości: W: I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zdrowa kobieta - zdrowa rodzina". Zespół red. Mariola Banaszkiewicz, Katarzyna Betke. Bydgoszcz, 5-6 XI 2010. Streszczenia. Bydgoszcz, [2010]

Opis fizyczny: s. 90-91.

Uwagi: [Tekst równoległy w j. angielskim].

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gołda Ryszard [*];010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Fałkowska Janina [*] 3959449;153;WP, Gierszewska Małgorzata [*] 0000-0002-4443-8982 2778264;153;WP, Kaźmierczak Marzena [*] 0000-0002-3795-7581 3959478;153;WP, Gebuza Grażyna [*] 0000-0001-9743-4267 3959476;153;WP


117/263


IDT: 0000018137.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Kozłowska M., Hawuła W., Zdrojewska A., Przybylski Grzegorz, Piotrowski K., Runge A., Haus Olga.

Tytuł oryginału: The influence of genetic and non-genetic factors on the occurrence of congenital disorders in fetuses of mothers that were subjects to prenatal diagnosis.

Tytuł całości: W: Impact of the environment on lifestyle and wellness. Pod red. L. Bidzana. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2010

Opis fizyczny: s. 261-273.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Kozłowska M. [ ];000;000, Hawuła W. [ ];000;000, Zdrojewska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Piotrowski K. [ ];000;000, Runge A. [ ];000;000, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL


118/263


IDT: 0000018470.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Diagnostyka i terapia zakażeń dolnych dróg oddechowych.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2010, nr 7-8 z. spec, s. 14-21.

Uwagi: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Mikołajki, 1-4 IX 2010

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


119/263


IDT: 0000019579.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pujszo R., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Dobrostan fizyczny młodych mężczyzn niewidomych i niedowidzących na podstawie wybranych pomiarów spirometrycznych.

Tytuł całości: W: Międzynarodowa Konferencja Naukowa - III Rzeszowskie Dni Pielęgniarstwa "Zdrowie publiczne a pielęgniarstwo XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania". Rzeszów, 3-4 XII 2010

Opis fizyczny: s. 55.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP


120/263


IDT: 0000018453.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pujszo R., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators.

Tytuł całości: W: Physical activity in disease prevention and health promotion. Ed. B. Bergier. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2010

Opis fizyczny: s. 61-70.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP


121/263


IDT: 0000018435.

Autorzy: Krawiecka D., Kozińska D., Augustynowicz-Kopeć A., Żebracka R., Przybylski G[rzegorz], Zwolska Z..

Tytuł oryginału: Analiza mikrobiologiczna i molekularna szczepów gruźlicy izolowanych od osób bezdomnych zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2010 : T. 78 supl. 1, s. 65-66.

Uwagi: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Streszczenia. Mikołajki, 1-4 IX 2010

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Krawiecka D. [ ];000;000, Kozińska D. [ ];000;000, Augustynowicz-Kopeć A. [ ];000;000, Żebracka R. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Zwolska Z. [ ];000;000


122/263


IDT: 0000018436.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Krukowska A., Gadzińska A[leksandra], Krawiecka D..

Tytuł oryginału: Mykobakteriozy płuc (M. kansasii) - czteroletnia analiza epidemiologiczno-kliniczna chorych.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2010 : T. 78 supl. 1, s. 64.

Uwagi: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Streszczenia. Mikołajki, 1-4 IX 2010

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Krukowska A. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000


123/263


IDT: 0000018437.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Czerniak J., Gadzińska A[leksandra], Krawiecka D..

Tytuł oryginału: Współistnienie gruźlicy i raka płuca u chorych Kliniki Chorób Płuc w Bydgoszczy.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2010 : T. 78 supl. 1, s. 59.

Uwagi: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Streszczenia. Mikołajki, 1-4 IX 2010

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Czerniak J. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000


124/263


IDT: 0000018459.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Balicka-Ślusarczyk B., Chorostowska-Wynimko J., Roży A., Szpechciński A., Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A., Półgęsek E[welina], Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Badania nad układem Fas/Ligand Fas w dolnych drogach oddechowych chorych z samoistnymi śródmiąższowymi zapaleniami płuc (IIPs, idiopathic interstitial pneumonias).

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2010 : T. 78 supl. 1, s. 34.

Uwagi: XXXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Streszczenia. Mikołajki, 1-4 IX 2010

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Roży A. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000


125/263


IDT: 0000017617.

Autorzy: Pilecki Stanisław, Junik Roman, Gierach Marcin, Gierach J., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Lasek Władysław.

Tytuł oryginału: A single photon emission computed tomography of the chest with the use of receptor radiotracer (Tc-99m-Depreotide) in sarcoidosis.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2010 : T. 75, nr 1, s. 48-51.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Gierach J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL


126/263


IDT: 0000018993.

Autorzy: Kopiński Piotr, Szczeklik J., Balicka-Ślusarczyk B., Pinis G., Przybylski Grzegorz, Półgęsek Ewelina, Wandtke Tomasz, Wojciechowska Marzena, Marszałek Andrzej.

Tytuł oryginału: Modyfikacje obrazu cytoimmunologicznego materiału z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (bronchoalveolar lavage, BAL) powodowane przez palenie papierosów w wybranych chorobach dolnych dróg oddechowych.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2010 : T. 67, nr 10, s. 866-870.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Wandtke Tomasz [*] 0000-0002-9709-3500 3976499;124;WL, Wojciechowska Marzena [*];124;WL, Marszałek Andrzej [*] 901719;035;WL


127/263


IDT: 0000018454.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Ciemny M., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Gołda Ryszard.

Tytuł oryginału: Attempt to assess the wellness of Bydgoszcz`s high school students based on chosen parameters.

Tytuł całości: W: Public health in education. Ed. Z. Kubińska. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2010

Opis fizyczny: s. 75-86.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Ciemny M. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Gołda Ryszard [*];010;WL


128/263


IDT: 0000018455.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Bannach Małgorzata, Gołda Ryszard, Pyskir Jerzy, Pyskir Małgorzata.

Tytuł oryginału: Holistic approach to health in school health education.

Tytuł całości: W: Public health in education. Ed. Z. Kubińska. Biała Podlaska: Państwowa Szkoła Wyższa, 2010

Opis fizyczny: s. 11-21.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Gołda Ryszard [*];010;WL, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP


129/263


IDT: 0000018862.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra, Bannach Małgorzata, Gołda Ryszard, Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Pasińska Magdalena, Pujszo R..

Tytuł oryginału: Tobacco smoking in women with the special regard of the pregnancy.

Tytuł całości: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 1. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010

Opis fizyczny: s. 81-87.

Uwagi: Płyta CD.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Gołda Ryszard [*];010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Pujszo R. [ ];000;000


130/263


IDT: 0000018868.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Dudarewicz L., Pawlikowska Anna, Łazarczyk Ewelina, Przybylski Grzegorz, Grabiec Marek, Haus Olga.

Tytuł oryginału: Prenatal tests in patients with reproductive failures based on data collected by the Departament of Clinical Genetics of the Nicolaus Copernicus University - Collegium Medicum in Bydgoszcz.

Tytuł całości: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 1. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010

Opis fizyczny: s. 123-127.

Uwagi: Płyta CD.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Dudarewicz L. [ ];000;000, Pawlikowska Anna [*];038;WL, Łazarczyk Ewelina [*] 0000-0002-6338-6874 3976423;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Grabiec Marek [*] 0000-0003-1827-0984 2778271;022;WL, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL


131/263


IDT: 0000018872.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Małgorzata, Pujszo R., Pyskir Jerzy, Bannach Małgorzata.

Tytuł oryginału: The chosen indicators of women's physical condition on the verge of starting a family.

Tytuł całości: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 1. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010

Opis fizyczny: s. 168-178.

Uwagi: Płyta CD.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Małgorzata [ ] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pujszo R. [ ];000;000, Pyskir Jerzy [ ] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP


132/263


IDT: 0000018879.

Autorzy: Bannach Małgorzata, Przybylski Grzegorz, Gołda Ryszard, Pyskir Małgorzata, Fałkowska Janina, Gierszewska Małgorzata, Kaźmierczak Marzena, Gebuza Grażyna.

Tytuł oryginału: Oncologic preventive treatment in city programs for health promotion.

Tytuł całości: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 1. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010

Opis fizyczny: s. 243-254.

Uwagi: Płyta CD. [KBN - 4.00 do dorobku indywidualnego dla M. Pyskir, J. Fałkowskiej, M. Gierszewskiej, M. Kaźmierczak, G. Gebuzy].

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gołda Ryszard [*];010;WL, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Fałkowska Janina [*] 3959449;122;WP, Gierszewska Małgorzata [*] 0000-0002-4443-8982 2778264;122;WP, Kaźmierczak Marzena [*] 0000-0002-3795-7581 3959478;122;WP, Gebuza Grażyna [*] 0000-0001-9743-4267 3959476;122;WP


133/263


IDT: 0000018790.

Autorzy: Senterkiewicz Lilla, Stefańska Anna, Gołda Ryszard, Krintus Magdalena, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Individual and environmental determinants in women with polycystic ovary syndrome and risk of coronary heart disease.

Tytuł całości: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 2. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010

Opis fizyczny: s. 13-18.

Uwagi: Płyta CD.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Senterkiewicz Lilla [*] 2778502;043;WF, Stefańska Anna [*] 0000-0002-5295-2236 2778521;043;WF, Gołda Ryszard [*];010;WL, Krintus Magdalena [*] 0000-0003-2627-7473 2778454;043;WF, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


134/263


IDT: 0000018989.

Autorzy: Dejewska I., Ciemny M., Pyskir Małgorzata, Pyskir Jerzy, Ochociński A., Przybylski Grzegorz, Hagner Wojciech.

Tytuł oryginału: The influence of injury for working of knee joint extensors and flexors mussels in professional female volleyball players and women recreationally training group.

Tytuł całości: W: The chosen aspects of woman and family's health. T. 2. Ed. Mariola Banaszkiewicz, B. Kiełbratowska, Małgorzata Gierszewska. Bydgoszcz: Studio Reklamy i Poligrafii FOTOMAN, Anna Borowicz, 2010

Opis fizyczny: s. 105-115.

Uwagi: Płyta CD.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Domarecka Iwona [ ];000;000, Ciemny M. [ ];000;000, Pyskir Małgorzata [*] 0000-0002-4305-7950 2778484;102;WP, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Ochociński Adam [ ] 0000-0002-4082-1458;000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Hagner Wojciech [*] 0000-0002-2070-2654 2778348;102;WP


135/263


IDT: 0000018096.

Autorzy: Kopiński Piotr, Chorostowska-Wynimko J., Michałkiewicz Jacek, Goc A., Szpechciński A., Eljaszewicz A., Przybylski Grzegorz, Półgęsek Ewelina.

Tytuł oryginału: Wzmożona ekspresja Ligandu Fas w materiale z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (bronchoalveolar lavage, BAL) u chorych z samoistnym włóknieniem płuc (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF/UIP).

Tytuł całości: W: VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Aktualne problemy profilaktyki, diagnostyki i terapii chorób zapalnych, infekcyjnych i nowotworowych". Program i abstrakty. Jurata, [20-23 V] 2010

Opis fizyczny: s. 31.

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Michałkiewicz Jacek [*] 0000-0002-8174-7880 2778295;054;WF, Goc A. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Eljaszewicz Andrzej [ ] 2778871;000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL


136/263


IDT: 0000019146.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Concept of "health" - a historical outline.

Tytuł całości: W: Environmental determinants of man`s health. Ed. A. Borzęcki. Lublin: EXPOL, 2010

Opis fizyczny: s. 227-234.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


137/263


IDT: 0000016158.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Przybylski Grzegorz, Haus Olga, Ludwikowski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród par z niepowodzeniami ciążowymi z Poradni Genetycznej Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy.

Czasopismo: Med. Pracy

Szczegóły: 2009 : Vol. 60, nr 2, s. 117-123.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL, Ludwikowski Grzegorz [*] 0000-0001-6241-3482 2778422;003;WL


138/263


IDT: 0000016112.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pasińska Magdalena, Gadzińska Aleksandra, Gołda Ryszard, Bannach Małgorzata, Jóźwicki Wojciech.

Tytuł oryginału: Palenie tytoniu wśród młodych chorych na astmę oskrzelową i określenie zachowań dotyczących palenia w najbliższym środowisku chorego.

Czasopismo: Med. Pracy

Szczegóły: 2009 : Vol. 60, nr 1, s. 27-33.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;010;WL, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;173;WP


139/263


IDT: 0000016887.

Autorzy: Gołda Ryszard, Nowak L., Pawlikowska Anna, Pasińska Magdalena, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Comparative analysis of protein fractions in circulating immune complexes and non-typical protein p53 in serum from women with recurrent miscarriages and normal women.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2009 : T. 23 supl. 2, s. 46-47.

Uwagi: XLIII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry. Bydgoszcz, 21-23 IX 2009

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Nowak L. [ ];000;000, Pawlikowska Anna [*];038;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Odrowąż-Sypniewska Grażyna [*] 0000-0003-1350-7073 1273667;043;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


140/263


IDT: 0000016886.

Autorzy: Gołda Ryszard, Przybylski Grzegorz, Jóźwicki Wojciech, Jarzemski P., Domaniewski Jan, Wyszomirska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Identification of Mycobacterium tuberculosis antigen in circulating immune complexes in serum.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2009 : T. 23 supl. 2, s. 46.

Uwagi: XLIII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry. Bydgoszcz, 21-23 IX 2009

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;173;WP, Jarzemski P. [ ];000;000, Domaniewski Jan [*];173;WP, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF


141/263


IDT: 0000016869.

Autorzy: Gołda Ryszard, Jóźwicki Wojciech, Przybylski Grzegorz, Pasińska Magdalena, Pawlikowska Anna, Wyszomirska Małgorzata, Domaniewski Jan.

Tytuł oryginału: Circulating immune complexes (CIC) as a source of information about the nature of sickness process - proposals of methods of analyses.

Czasopismo: Med. Biol. Sci.

Szczegóły: 2009 : T. 23 supl. 2, s. 17.

Uwagi: XLIII Symposium of the Polish Society for Histochemistry and Cytochemistry. Bydgoszcz, 21-23 IX 2009

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;173;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Pawlikowska Anna [*];038;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Domaniewski Jan [*];173;WP


142/263


IDT: 0000016783.

Autorzy: Trzcinska Hanna, Kozłowski B., Derdowski S., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Professional risk of allergy to animals. Review of international literature.

Tytuł całości: W: IV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych". Krasiczyn, 17-19 IX 2009. [Lublin, 2009]

Opis fizyczny: [s. 96].

Uwagi: [Płyta CD].

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP, Kozłowski B. [ ];000;000, Derdowski S. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


143/263


IDT: 0000016378.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Bannach Małgorzata, Rybka M..

Tytuł oryginału: The influence of well-being of patients treated for tuberculosis.

Tytuł całości: W: Impact of a lifestyle on wellness and prosperity. Pod red. K. Turowskiego. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2009

Opis fizyczny: s. 357-367.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP, Rybka M. [ ];000;000


144/263


IDT: 0000016771.

Autorzy: Skoczynska A., Krawiecka D., Czajkowska-Malinowska M., Ciesielska A., Przybylski Grzegorz, Żebracka R., Sadowy E., Hryniewicz W..

Tytuł oryginału: Nosocomial transmission of Streptococcus pneumoniae in Polish hospital.

Tytuł całości: W: EUROPNEUMO 2009. 9th European Meeting on the Molecular Biology of the Pneumococcus. Bern, Switzerland, 4-7 VI 2009. Program & Abstract Book. [B.m., 2009]

Opis fizyczny: s. 104.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Skoczynska A. [ ];000;000, Krawiecka D. [ ];000;000, Czajkowska-Malinowska M. [ ];000;000, Ciesielska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Żebracka R. [ ];000;000, Sadowy E. [ ];000;000, Hryniewicz W. [ ];000;000


145/263


IDT: 0000016757.

Autorzy: Pinis G., Dyczek A., Szczeklik J., Przybylski Grzegorz, Chorostowska-Wynimko J., Roży A., Szpechciński A., Golińska Joanna, Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Alveolar lymphocytes (AL) apoptosis in interstitial lung diseases (ILD). Increased AL apoptosis rate in idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2009 : Vol. 34 suppl. 53, s. 17.

Uwagi: 19th ERS Annual Congress. Vienna, Austria, 12-16 IX 2009. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Pinis G. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Roży A. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


146/263


IDT: 0000016756.

Autorzy: Kopiński Piotr, Balicka-Ślusarczyk B., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Sładek K., Iwaniec T., Szabłowska Karina, Krawczyk M., Soja J., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Bronchoalveolar lavage (BAL) lymphocytes from patients with interstitial lung diseases (ILD) produce hepatocyte growth factor (HGF).

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2009 : Vol. 34 suppl. 53, s. 108.

Uwagi: 19th ERS Annual Congress. Vienna, Austria, 12-16 IX 2009. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Sładek K. [ ];000;000, Iwaniec T. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Krawczyk M. [ ];000;000, Soja J. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


147/263


IDT: 0000016755.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Krawiecka D., Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Homeless tuberculosis - our three year experiences in Bydgoszcz, Poland.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2009 : Vol. 34 suppl. 53, s. 445.

Uwagi: 19th ERS Annual Congress. Vienna, Austria, 12-16 IX 2009. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


148/263


IDT: 0000017370.

Autorzy: Balicka-Ślusarczyk B., Czarnobilska E., Kopiński Piotr, Chorostowska-Wynimko J., Roży A., Przybylski Grzegorz, Półgęsek Ewelina, Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Czynnik wzrostu hepatocytów (hepatocyte growth factor, HGF) w dolnych drogach oddechowych w wybranych śródmiąższowych chorobach płuc (interstitial lung diseases, ILD).

Czasopismo: Alergol. Immunol.

Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 2, s. 52-55.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Czarnobilska E. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Roży A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000


149/263


IDT: 0000017369.

Autorzy: Kopiński Piotr, Krawczyk M., Czarnobilska E., Chorostowska-Wynimko J., Szpechciński A., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Balicka-Ślusarczyk B., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Markery komórek prezentujących antygen (antigen presenting cells, APC) na makrofagach i limfocytach pęcherzykowych chorych z sarkoidozą i samoistnym włóknieniem płuc (idiopathic pulmonary fibrosis, IPF).

Czasopismo: Alergol. Immunol.

Szczegóły: 2009 : T. 6, nr 2, s. 47-51.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Krawczyk M. [ ];000;000, Czarnobilska E. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


150/263


IDT: 0000016377.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Krawiecka D., Gadzińska A[leksandra], Żebracka R..

Tytuł oryginału: Tuberculosis among the homeless from the Kujawy Pomeranian province of Poland in years 2006-2007.

Tytuł całości: W: 5th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. The Union, Europe Region Bridging East and West: the challenges of respiratory diseases in Europe. Dubrownik, Croatia, 27-30 V 2009. Final programme, abstract book. [B.m., 2009]

Opis fizyczny: s. 114.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Żebracka R. [ ];000;000


151/263


IDT: 0000016379.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Bannach Małgorzata, Rybka M., Pyskir Jerzy, Gołda Ryszard, Pasińska Magdalena, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Correlation between of asthma control and health-related quality of life in adult asthmatics.

Tytuł całości: W: Wellness and support in good health and sickness. Pod red. H. Wiktora. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2009

Opis fizyczny: s. 329-340.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;153;WP, Rybka M. [ ];000;000, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Gołda Ryszard [*];054;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


152/263


IDT: 0000016292.

Autorzy: Szczeklik J., Balicka-Ślusarczyk B., Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A., Iwaniec T., Głabuś P., Golińska J[oanna], Kopiński P[iotr].

Tytuł oryginału: Czynnik wzrostu hepatocytów (hepatocyte growth factor, HGF) i jego receptor MET w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) w chorobach śródmiąższowych płuc (ChŚP).

Tytuł całości: W: XX Spotkanie Polskiej Grupy ERS. Kobielów, 8-11 III 2009. [B.m., 2009]

Opis fizyczny: s. 17.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Szczeklik J. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Iwaniec T. [ ];000;000, Głabuś P. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


153/263


IDT: 0000016380.

Autorzy: Rybka M., Kędziora-Kornatowska Kornelia, Bannach Małgorzata, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: The sense of well-being at advanced age.

Tytuł całości: W: Wellness and success in sport. Pod red. E. Rutkowskiej. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2009

Opis fizyczny: s. 151-164.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Rybka M. [ ];000;000, Kędziora-Kornatowska Kornelia [*] 0000-0003-4777-5252 921654;115;WP, Bannach Małgorzata [*] 0000-0001-8404-8199 3969037;122;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


154/263


IDT: 0000017190.

Autorzy: Jóźwicki Wojciech, Gołda Ryszard, Domaniewska Jolanta, Skok Zdzisław, Jarzemski P., Przybylski Grzegorz, Domaniewski Jan.

Tytuł oryginału: Czy elitarność szkoły ma wpływ na zachowania zdrowotne związane z paleniem wśród młodzieży licealnej?

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2009 : T. 66, nr 10, s. 687-690.

Uwagi: Jubileuszowa X Ogólnopolska Konferencja Naukowa. 10th Scientific Conference "Tytoń a zdrowie - Polska na tle Europy. Tobacco or health - Poland compared to Europe." Poznań, 18-20 XI 2009

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;173;WP, Gołda Ryszard [*];054;WF, Domaniewska Jolanta [*];061;JM, Skok Zdzisław [*];035;WL, Jarzemski P. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Domaniewski Jan [*];035;WL


155/263


IDT: 0000014955.

Autorzy: Rybka M., Kędziora-Kornatowska Kornelia, Bannach M., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Formy opieki nad osobami starszymi i przewlekle chorymi w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Czasopismo: Fam. Med. Prim. Care Rev.

Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 3, s. 661-664.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Rybka M. [ ];000;000, Kędziora-Kornatowska Kornelia [*] 0000-0003-4777-5252 921654;115;WP, Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


156/263


IDT: 0000014954.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra, Gołda Ryszard, Pasińska Magdalena, Bannach M..

Tytuł oryginału: Palenie tytoniu wśród chorych na astmę oskrzelową.

Czasopismo: Fam. Med. Prim. Care Rev.

Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 3, s. 621-623.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;000;000


157/263


IDT: 0000014953.

Autorzy: Gołda Ryszard, Przybylski Grzegorz, Jóźwicki Wojciech, Domaniewski Jan, Wyszomirska Małgorzata, Michałkiewicz Jacek, Banach M..

Tytuł oryginału: Krążące kompleksy immunologiczne w wybranych chorobach płuc.

Czasopismo: Fam. Med. Prim. Care Rev.

Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 3, s. 414-416.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;173;WP, Domaniewski Jan [*];173;WP, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Michałkiewicz Jacek [*] 0000-0002-8174-7880 2778295;054;WF, Banach M. [ ];000;000


158/263


IDT: 0000014952.

Autorzy: Bannach M., Przybylski Grzegorz, Gołda Ryszard, Rybka M..

Tytuł oryginału: Przyczyny opóźnień w rozpoznawaniu gruźlicy płuc wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Czasopismo: Fam. Med. Prim. Care Rev.

Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 3, s. 341-344.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF, Rybka M. [ ];000;000


159/263


IDT: 0000015249.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Krawiecka D., Gadzińska Aleksandra, Trzcinska Hanna.

Tytuł oryginału: Analysis of patients with mycobacteriosis (Myc. Kansasii) hospitalized in Department of Respiratory Medicine in Bydgoszcz in two years.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2008 : Vol. 32 suppl. 52, s. 429s.

Uwagi: 18th ERS Annual Congress. Berlin, Germany, 4-8 X 2008. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Trzcinska Hanna [*] 0000-0003-1896-7298 907248;082;WP


160/263


IDT: 0000015173.

Autorzy: Kopiński Piotr, Balicka-Ślusarczyk B., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Pinis G., Garlicki J., Krawczyk Małgorzata, Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Effect of cigarette smoking on alveolar macrophages (AM) and lymphocytes (AL) apoptosis in selected interstitial lung diseases (ILD).

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2008 : Vol. 32 suppl. 52, s. 315s.

Uwagi: 18th ERS Annual Congress. Berlin, Germany, 4-8 X 2008. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Garlicki J. [ ];000;000, Krawczyk Małgorzata [*];124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000


161/263


IDT: 0000015172.

Autorzy: Kopiński Piotr, Szczeklik J., Balicka-Ślusarczyk B., Dyczek A., Przybylski Grzegorz, Roży A., Golińska Joanna, Chorostowska-Wynimko J..

Tytuł oryginału: The impact of age on bronchoalveolar lavage (BAL) cytoimmunological results in nonsmoking patients with interstitial lung diseases (ILD) and in healthy volunteers.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2008 : Vol. 32 suppl. 52, s. 315s.

Uwagi: 18th ERS Annual Congress. Berlin, Germany, 4-8 X 2008. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Roży A. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000


162/263


IDT: 0000014800.

Autorzy: Balicka-Ślusarczyk B., Szczeklik J., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Sładek K., Iwaniec T., Półgęsek Ewelina, Glabus P., Hapka E., Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Studies on hepatocyte growth factor (HGF) and HGF receptor (MET) expression in BAL of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and pulmonary sarcoidosis (PS) patients.

Tytuł całości: W: 9th WASOG Meeting & 11th BAL International Conference. Athens, Greece, 19-22 VI 2008. [B.m., 2008]

Opis fizyczny: s. 76.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Sładek K. [ ];000;000, Iwaniec T. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Glabus P. [ ];000;000, Hapka E. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


163/263


IDT: 0000014799.

Autorzy: Jarzemska A., Przybylski G[rzegorz], Chorostowska-Wynimko J., Szpechciński A., Pinis G., Półgęsek E[welina], Grzegorek I., Kopiński P[iotr].

Tytuł oryginału: Increased fas ligand expression on bronchoalveolar lavage (BAL) T lymphocytes in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

Tytuł całości: W: 9th WASOG Meeting & 11th BAL International Conference. Athens, Greece, 19-22 VI 2008. [B.m., 2008]

Opis fizyczny: s. 75-76.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Jarzemska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Wędrowska Ewelina [*] 0000-0003-4478-6749 3969026;124;WL, Grzegorek I. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


164/263


IDT: 0000014798.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Przybylski G[rzegorz], Balicka-Ślusarczyk B., Jarzemska A., Sładek K., Soja J., Szabłowska K[arina], Iwaniec T., Krawczyk M., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Studies on alveolar lymphocytes (AL) apoptosis in interstitial lung diseases (ILD) data from 170 ILD patients and from control group.

Tytuł całości: W: 9th WASOG Meeting & 11th BAL International Conference. Athens, Greece, 19-22 VI 2008. [B.m., 2008]

Opis fizyczny: s. 117-118.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Sładek K. [ ];000;000, Soja J. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Iwaniec T. [ ];000;000, Krawczyk M. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


165/263


IDT: 0000014956.

Autorzy: Rybka M., Kędziora-Kornatowska Kornelia, Bannach M., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Ocena jakości opieki pielęgniarskiej sprawowanej wobec chorych w wieku podeszłym.

Czasopismo: Fam. Med. Prim. Care Rev.

Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 3, s. 665-667.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Rybka M. [ ];000;000, Kędziora-Kornatowska Kornelia [*] 0000-0003-4777-5252 921654;115;WP, Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


166/263


IDT: 0000014957.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Czerniak J., Gadzińska Aleksandra, Bannach M..

Tytuł oryginału: Usunięcie ciała obcego z oskrzela u chorych z padaczką - analiza przypadku.

Czasopismo: Fam. Med. Prim. Care Rev.

Szczegóły: 2008 : Vol. 10, nr 3, s. 1226-1228.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Czerniak J. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;000;000


167/263


IDT: 0000014577.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Przybylski Grzegorz, Hawuła W., Kozłowska M., Piotrkowski K., Ludwikowski Grzegorz, Bannach M..

Tytuł oryginału: Welfare of fetuses and neonates of patients subjected to prenatal diagnostics taking into consideration influence of health and pro-health factors of pregnant women.

Tytuł całości: W: Impact of a healthy and unhealthy lifestyle on wellness. Pod red. K. Turowskiego. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s. 287-298.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Hawuła W. [ ];000;000, Kozłowska M. [ ];000;000, Piotrkowski K. [ ];000;000, Ludwikowski Grzegorz [*] 0000-0001-6241-3482 2778422;003;WL, Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;000;000


168/263


IDT: 0000014294.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Olczak Anita, Gadzińska Aleksandra, Czerniak J..

Tytuł oryginału: Pasożyty a układ oddechowy.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2008, nr 1-2, s. 48-56.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Olczak Anita [*] 0000-0003-2670-1406 2778315;011;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Czerniak J. [ ];000;000


169/263


IDT: 0000015230.

Autorzy: Żebracka R., Krawiecka D., Zimna M., Przybylski Grzegorz, Pacholczyk A..

Tytuł oryginału: Analiza wrażliwości Streptococcus pneumoniae izolowanych z zakażeń dolnych dróg oddechowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w latach 2005-2007.

Tytuł całości: W: XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. "Drobnoustroje - wyzwania i nadzieje". Szczecin, 4-7 IX 2008. Materiały Naukowe. [Szczecin, 2008]

Opis fizyczny: s. 46.

Uwagi: 60-lecie utworzenia Pomorskiej Akademii Medycznej.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Żebracka R. [ ];000;000, Krawiecka D. [ ];000;000, Zimna M. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pacholczyk A. [ ];000;000


170/263


IDT: 0000014576.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Bannach M., Rybka M., Krajnik E., Kędziora-Kornatowska Kornelia.

Tytuł oryginału: Good condition of the eldery in terms of social support and the sense of coherence.

Tytuł całości: W: Wellness in different phases of life. Pod red. G. Olchowik. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s. 169-177.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;000;000, Rybka M. [ ];000;000, Krajnik E. [ ];000;000, Kędziora-Kornatowska Kornelia [*] 0000-0003-4777-5252 921654;115;WP


171/263


IDT: 0000014575.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Bannach M., Pasińska Magdalena, Rybka M., Kędziora-Kornatowska Kornelia.

Tytuł oryginału: The importance of health education of parents whose children are treated for bronchial asthma.

Tytuł całości: W: Wellness as a goal of health promotion and health education. Pod red. J. Bergiera. Lublin: Wydaw. NeuroCentrum, 2008

Opis fizyczny: s. 219-227.

Charakt. formalna: Polski, Fragment

Punktacja MNiSW: 7.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Bannach Małgorzata [ ] 0000-0001-8404-8199 3969037;000;000, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Rybka M. [ ];000;000, Kędziora-Kornatowska Kornelia [*] 0000-0003-4777-5252 921654;115;WP


172/263


IDT: 0000015042.

Autorzy: Gołda Ryszard, Jóźwicki Wojciech, Przybylski Grzegorz, Wolski Zbigniew, Domaniewski Jan, Wyszomirska Małgorzata, Michałkiewicz Jacek.

Tytuł oryginału: The presence and structure of circulating immune complexes in patients with renal cell cancer.

Czasopismo: Urol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 61, nr 3, s. 212-215.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;173;WP, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wolski Zbigniew [*] 1274084;024;WL, Domaniewski Jan [*];173;WP, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Michałkiewicz Jacek [*] 0000-0002-8174-7880 2778295;054;WF


173/263


IDT: 0000015369.

Autorzy: Gołda Ryszard, Przybylski Grzegorz, Wyszomirska Małgorzata, Michałkiewicz Jacek, Pasińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na poziom krążących kompleksów immunologicznych w surowicy chorych z nadwrażliwością typu I.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2008 : T. 65, nr 10, s. 498-499.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Michałkiewicz Jacek [*] 0000-0002-8174-7880 2778295;054;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL


174/263


IDT: 0000014293.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Czerniak J., Siemiątkowska K., Gadzińska Aleksandra, Cieśliński K..

Tytuł oryginału: Przypadek chorej z zapaleniem skórno-mięśniowym jako zwiastunem choroby nowotworowej w postaci raka płuca.

Czasopismo: Pol. Arch. Med. Wewn.

Szczegóły: 2008 : T. 118, nr 3, s. 143-147.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 6.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Czerniak J. [ ];000;000, Siemiątkowska K. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Cieśliński K. [ ];000;000


175/263


IDT: 0000015245.

Autorzy: Balicka-Ślusarczyk B., Szczeklik J., Chorostowska-Wynimko J., Przybylski G[rzegorz], Pinis G., Krawczyk M[ałgorzata], Golińska J[oanna], Roży A., Kopiński P[iotr].

Tytuł oryginału: Apoptoza makrofagów i limfocytów BAL występuje częściej u palaczy niż u osób niepalących. Dane uzyskane od chorych z sarkoidozą i IPF.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 76, nr 4, s. 300.

Uwagi: XIX Spotkania Polskiej Grupy ERS. Ustronie, 6-9 III 2008

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pinis G. [ ];000;000, Krawczyk Małgorzata [*];124;WL, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Roży A. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


176/263


IDT: 0000015244.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A., Soja J., Szlubowski A., Szabłowska K[arina], Balicka-Ślusarczyk B., Szczeklik J., Sładek K..

Tytuł oryginału: Tumor necrosis factor-α (TNF-α) BAL levels are negatively correlated with BAL immune cell apoptosis in sarcoidosis (PS) and idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 76, nr 4, s. 300.

Uwagi: XIX Spotkania Polskiej Grupy ERS. Ustronie, 6-9 III 2008

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Soja J. [ ];000;000, Szlubowski A. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000, Sładek K. [ ];000;000


177/263


IDT: 0000014958.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Gadzińska A[leksandra].

Tytuł oryginału: Analiza zależności między wskaźnikiem masy ciała (BMI) a obrazem klinicznym chorych na gruźlicę płuc leczonych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w 2007 roku.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 76 supl. 1, s. 30.

Uwagi: XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Katowice, 17-20 IX 2008. Streszczenia

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


178/263


IDT: 0000015164.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra, Pasińska Magdalena.

Tytuł oryginału: Zaburzenia oddychania u dzieci z otyłością ze szczególnym uwzględnieniem zespołu Pradera i Williego.

Czasopismo: Pediatr. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 83, nr 5, s. 544-548.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL


179/263


IDT: 0000015161.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Haus Olga, Pasiński M., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Zespoły związane z otyłością w aspekcie problemów perinatologicznych i położniczych.

Czasopismo: Pediatr. Pol.

Szczegóły: 2008 : T. 83, nr 5, s. 496-502.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Haus Olga [*] 0000-0002-5206-0553 1274185;038;WL, Pasiński M. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


180/263


IDT: 0000015396.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Romański M..

Tytuł oryginału: Przewlekły kaszel - niedoceniony problem w praktyce lekarskiej.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2008, nr 11, s. 24-31.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Romański M. [ ];000;000


181/263


IDT: 0000014731.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra, Krawiecka D..

Tytuł oryginału: Gruźlica - ważny problem w praktyce lekarskiej - cz. 2.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2008, nr 6, s. 54-59.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000


182/263


IDT: 0000014532.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra, Krawiecka D..

Tytuł oryginału: Gruźlica - ważny problem w praktyce lekarskiej - cz. 1.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2008, nr 5, s. 54-61.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 2.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000


183/263


IDT: 0000013987.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Przybylski Grzegorz, Kazdepka-Ziemińska Anita.

Tytuł oryginału: Ocena świadomości kobiet ciężarnych z Poradni Badań Prenatalnych na wpływ dymu tytoniowego na stan zdrowotny noworodków.

Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. Franciszka Venuleta "Tytoń albo zdrowie". Ciechanów, 29-30 XI 2007. Program konferencji. Streszczenia prac. Ciechanów: Arjadna Print, 2007

Opis fizyczny: s. 97-98.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Kazdepka-Ziemińska Anita [*] 0000-0003-0208-8272 2778610;022;WL


184/263


IDT: 0000013986.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pasińska Magdalena, Gołda Ryszard, Pyskir Jerzy.

Tytuł oryginału: Analiza występowania biernego palenia u dzieci z alergią układu odechowego.

Tytuł całości: W: X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa im. Prof. Franciszka Venuleta "Tytoń albo zdrowie". Ciechanów, 29-30 XI 2007. Program konferencji. Streszczenia prac. Ciechanów: Arjadna Print, 2007

Opis fizyczny: s. 37-38.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF


185/263


IDT: 0000013640.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pyskir Jerzy, Pasińska Magdalena, Kopiński Piotr, Gołda Ryszard, Modrzyński M..

Tytuł oryginału: Bierne palenie w domu nastolatka, chorego na astmę oskrzelową a kontrola choroby przy użyciu testu ACT TM.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2007 : T. 64, nr 10, s. 626-629.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF, Modrzyński M. [ ];000;000


186/263


IDT: 0000013639.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pasińska Magdalena, Pyskir Jerzy, Gołda Ryszard, Kopiński Piotr, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Analiza rozpowszechniania palenia tytoniu u ciężarnych kobiet pacjentek Poradni Badań Prenatalnych w latach 2005-2006.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2007 : T. 64, nr 10, s. 827-830.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Gołda Ryszard [*];054;WF, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


187/263


IDT: 0000013638.

Autorzy: Kopiński Piotr, Przybylski Grzegorz, Balicka-Ślusarczyk B., Chorostowska-Wynimko J., Pinis G., Plato Marta, Roży A., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Palenie papierosów zwiększa liczbę limfocytów cytotoksycznych CD8+Fas Ligand+ w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) chorych z samoistnym włóknieniem płuc (IPF).

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2007 : T. 64, nr 10, s. 689-694.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Plato Marta [*];124;WL, Roży A. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


188/263


IDT: 0000014942.

Autorzy: Pasińska Magdalena, Przybylski Grzegorz, Kazdepka-Ziemińska Anita.

Tytuł oryginału: Ocena świadomości kobiet ciężarnych z Poradni Badań Prenatalnych na wpływ dymu tytoniowego na stan zdrowotny noworodków.

Czasopismo: Probl. Hig. Epidemiol.

Szczegóły: 2007 : T. 88 supl. 3, s. 39-43.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł w Suplemencie

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Kazdepka-Ziemińska Anita [*] 0000-0003-0208-8272 2778610;022;WL


189/263


IDT: 0000014941.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Pasińska Magdalena, Pyskir Jerzy, Gołda Ryszard, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Analiza występowania biernego palenia u dzieci z alergią układu oddechowego.

Czasopismo: Probl. Hig. Epidemiol.

Szczegóły: 2007 : T. 88 supl. 3, s. 98-102.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł w Suplemencie

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Gołda Ryszard [*];054;WF, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


190/263


IDT: 0000013052.

Autorzy: Kopiński Piotr, Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Sładek K., Soja J., Iwaniec T., Balicka-Ślusarczyk B., Pinis G., Dyczek A., Szabłowska Karina, Golińska Joanna, Jankowski Mr., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Stężenie interferonu gamma (IFN-gamma) w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w wybranych chorobach śródmiąższowych płuc - dodatnio skorelowane z wartością stosunku CD4/CD8.

Czasopismo: Pol. Merkuriusz Lek.

Szczegóły: 2007 : T. 23, nr 133, s. 15-21.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Sładek K. [ ];000;000, Soja J. [ ];000;000, Iwaniec T. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Jankowski Marek [ ] 0000-0003-1534-8264 3938489;000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


191/263


IDT: 0000012896.

Autorzy: Burzyńska-Makuch M[ałgorzata], Nawrot M., Lasek W[ładysław], Kozłowska R., Grądzki W., Ziółkowska-Klińska D., Cieśliński K., Kowalewski J[anusz], Jagiełło G., Przybylski G[rzegorz], Siemiątkowska K., Śrutek E., Sir J..

Tytuł oryginału: Badanie perfuzyjne w tomografii komputerowej w raku płuca - pierwsze doświadczenia własne.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2007 : T. 72 suppl. 1, s. 67-68.

Uwagi: XXXVIII Polish Congress of Radiology. Bydgoszcz, 23-26 V 2007. Abstracts Book. [Tekst równoległy w języku angielskim]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Burzyńska-Makuch Małgorzata [*] 0000-0002-3611-6238;036;WL, Nawrot M. [ ];000;000, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL, Kozłowska R. [ ];000;000, Grądzki W. [ ];000;000, Ziółkowska-Klińska D. [ ];000;000, Cieśliński K. [ ];000;000, Kowalewski Janusz [*] 0000-0003-0450-1788 1273844;005;WL, Jagiełło G. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Siemiątkowska K. [ ];000;000, Śrutek E. [ ];000;000, Sir J. [ ];000;000


192/263


IDT: 0000013746.

Autorzy: Jarzemska A., Przybylski Grzegorz, Gadzińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Zwłóknienie płuc.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2007, nr 11, s. 55-58.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Jarzemska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


193/263


IDT: 0000013614.

Autorzy: Olczak Anita, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Zakażenia krwiopodobne HCV, HBV i HIV w świetle zawodowej ekspozycji.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2007, nr 6, s. 20-24,26.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Olczak Anita [*] 0000-0003-2670-1406 2778315;011;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


194/263


IDT: 0000013490.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Czerniak J., Jarzemska A., Włodarczyk Z[bigniew], Adamowicz A., Gadzińska A[leksandra].

Tytuł oryginału: The different manifestation of tuberculosis following allogenic kidney transplantation - report of two cases.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2007 : Vol. 30 suppl. 51, s. 176s.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Stockholm, 15-19 IX 2007. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Czerniak J. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Włodarczyk Zbigniew [*] 0000-0002-8730-7480 2778566;025;WL, Adamowicz A. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


195/263


IDT: 0000013489.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Gołda R[yszard], Wyszomirska-Gołda M[ałgorzata].

Tytuł oryginału: Significance of circulating immune complexes in pulmonary tuberculosis.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2007 : Vol. 30 suppl. 51, s. 201s.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Stockholm, 15-19 IX 2007. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF


196/263


IDT: 0000013293.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Chorostowska-Wynimko J., Szczeklik J., Przybylski G[rzegorz], Balicka B., Lewandowska K., Roży A., Golińska J[oanna], Szpechciński A., Kuś J..

Tytuł oryginału: Studies on interferon-gamma (IFN γ) expression in lower airways of patients with idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), sarcoidosis and pneumoconioses. Lower IFN γ levels in bronchoalveolar lavage (BAL) supernatans of IPF subgroup with decreased CD4/CD8 ratio.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2007 : Vol. 30 suppl. 51, s. 121s.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Stockholm, 15-19 IX 2007. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Chorostowska-Wynimko J. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Lewandowska K. [ ];000;000, Roży A. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Szpechciński A. [ ];000;000, Kuś J. [ ];000;000


197/263


IDT: 0000013290.

Autorzy: Kopiński P[iotr], Szczeklik J., Pinis G., Przybylski G[rzegorz], Szabłowska K[arina], Dyczek A., Jarzemska A., Adamek Ł..

Tytuł oryginału: Cigarette smoking increases apoptosis of alveolar lymphocytes : data from control group and sarcoidosis patients.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2007 : Vol. 30 suppl. 51, s. 46s.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Stockholm, 15-19 IX 2007. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Dyczek A. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Adamek Ł. [ ];000;000


198/263


IDT: 0000013616.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A., Jeka S., Gadzińska A[leksandra].

Tytuł oryginału: Disseminated tuberculosis after anti-TNFα treatment - case report.

Tytuł całości: W: 4th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Europe Region. Riga, Latvia, 27-30 VI 2007. [B.m., 2007]

Opis fizyczny: s. 42.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Jeka S. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


199/263


IDT: 0000011368.

Autorzy: Kopiński Piotr, Sładek K., Pinis G., Balicka-Ślusarczyk B., Soja J., Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Bartczak Karina, Golińska Joanna, Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Expression of interferon-gamma (IFNγ;) in bal fluid of patients with selected interstitial lung diseases (ILD) : better prognosis in patients with increased CD4/CD8 ratio in pulmonary sarcoidosis (PS) and idiopathic pulmonary fibrosis (IPF).

Tytuł całości: W: 10th International Conference On Bronchoalveolar Lavage. Coimbra, 17-19 VI 2006. Scientific Programme. [B.m., 2006]

Opis fizyczny: s. 36.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Sładek K. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Soja J. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000


200/263


IDT: 0000011502.

Autorzy: Kopiński Piotr, Szczeklik J., Balicka-Ślusarczyk B., Soja J., Adamek Ł., Pinis G., Przybylski Grzegorz, Bartczak Karina, Golińska Joanna, Jarzemska A., Szpechciński A., Martenka Joanna, Brózda I., Oficjalska K..

Tytuł oryginału: Insulinopodobny czynnik wzrostu-I (insulin-like growth factor-I, IGF-I) w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego w śródmiąższowych chorobach płuc (interstitial lung diseases, ILD). Ocena miejscowej roli IGF-I.

Czasopismo: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr.

Szczegóły: 2006 : Vol. 10, nr 1, s. 16-26.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Szczeklik J. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Soja J. [ ];000;000, Adamek Ł. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Szpechciński A. [ ];000;000, Martenka Joanna [*];124;WL, Brózda I. [ ];000;000, Oficjalska K. [ ];000;000


201/263


IDT: 0000011094.

Autorzy: Gołda R[yszard], Przybylski G[rzegorz], Wyszomirska-Gołda M[ałgorzata].

Tytuł oryginału: Analiza występowania i składu atypowych białek krążących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z alergią układu oddechowego podczas pylenia sezonowego.

Czasopismo: Alergia Astma Immunol.

Szczegóły: 2006 : T. 11 supl. 1, s. 278.

Uwagi: IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Wisła, 10-13 V 2006. Materiały Naukowe

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF


202/263


IDT: 0000011588.

Autorzy: Kopiński Piotr, Sładek K., Golińska Joanna, Przybylski Grzegorz, Pinis G., Balicka B., Soja J., Jarzemska A., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Low apoptosis rate as reason of local immune cell accumulation in interstitial lung diseases (ILD). The role of cytokine network.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2006 : Vol. 28 suppl. 50, s. 826-827.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Munich, 2-6 IX 2006. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Sładek K. [ ];000;000, Golińska Joanna [*] 4004050;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Pinis G. [ ];000;000, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Soja J. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


203/263


IDT: 0000011589.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Rajewska Aleksandra, Jarzemska A..

Tytuł oryginału: A prospective study of transient fever after fiberoptic bronchoscopy (FOB).

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2006 : Vol. 28 suppl. 50, s. 609.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Munich, 2-6 IX 2006. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000


204/263


IDT: 0000011590.

Autorzy: Przybylski Grzegorz M., Rajewska Aleksandra, Jarzemska A..

Tytuł oryginału: Smoking habits of parents of children with respiratory allergy.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2006 : Vol. 28 suppl. 50, s. 467.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Munich, 2-6 IX 2006. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000


205/263


IDT: 0000011591.

Autorzy: Olczak Anita, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: HIV-associated tuberculosis in Department of Infectious Diseases in Bydgoszcz.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2006 : Vol. 28 suppl. 50, s. 170-171.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Munich, 2-6 IX 2006. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Olczak Anita [*] 0000-0003-2670-1406 2778315;011;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


206/263


IDT: 0000011592.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Romański M., Gołda Ryszard.

Tytuł oryginału: The causes of haemoptysis in admitted patients to Regional Center of Pulmonology.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2006 : Vol. 28 suppl. 50, s. 42.

Uwagi: Annual Congress European Respiratory Society. Munich, 2-6 IX 2006. Abstracts

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Romański M. [ ];000;000, Gołda Ryszard [*];054;WF


207/263


IDT: 0000011818.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Rajewska A[leksandra], Gołda R[yszard].

Tytuł oryginału: Diagnostic and therapeutic problems in young and elderly patients with pulmonary tuberculosis.

Czasopismo: Int. J. Tuberc. Lung Dis.

Szczegóły: 2006 : Vol. 10, nr 11 suppl. 1, s. 166.

Uwagi: 37th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union). Paris, France, 31 X-4 XI 2006. Abstract Book

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF


208/263


IDT: 0000011204.

Autorzy: Olczak Anita, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Płucne powikłania u osób zakażonych HIV.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2006, nr 5, s. 50-57.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Olczak Anita [*] 0000-0003-2670-1406 2778315;011;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


209/263


IDT: 0000011742.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Olczak Anita, Jarzemska A..

Tytuł oryginału: Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej.

Czasopismo: Lekarz

Szczegóły: 2006, nr 10, s. 93-101.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Olczak Anita [*] 0000-0003-2670-1406 2778315;011;WL, Jarzemska A. [ ];000;000


210/263


IDT: 0000011743.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Czerniak J., Krawiecka D., Jagiełło G..

Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne zakażenia dróg oddechowych u chorych na raka płuca poddanych chemioterapii przeciwnowotworowej.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2006, nr 20 supl. wyd. spec, s. 83.

Uwagi: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zakażenia układu oddechowego" - nadesłane materiały. Warszawa, 20-22 X 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Czerniak J. [ ];000;000, Krawiecka D. [ ];000;000, Jagiełło G. [ ];000;000


211/263


IDT: 0000011744.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Jarzemska A., Jeka S..

Tytuł oryginału: Gruźlica wielonarządowa u 55-letniej chorej z reumatoidalnym zapaleniem stawów po leczeniu antagonistami TNF-α - analiza przypadku.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2006, nr 20 supl. wyd. spec, s. 83-84.

Uwagi: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zakażenia układu oddechowego" - nadesłane materiały. Warszawa, 20-22 X 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Jeka S. [ ];000;000


212/263


IDT: 0000011745.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Romański M..

Tytuł oryginału: Zapalenie płuc u pacjentki w przebiegu białaczki pre-T.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2006, nr 20 supl. wyd. spec, s. 84.

Uwagi: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Zakażenia układu oddechowego" - nadesłane materiały. Warszawa, 20-22 X 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Romański M. [ ];000;000


213/263


IDT: 0000011864.

Autorzy: Sulikowska Beata, Śmigiel-Staszak D., Jarzemska A., Manitius Jacek, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Śródmiąższowe zapalenie płuc polekowe u pacjenta z układowym zapaleniem naczyń.

Czasopismo: Nefrol. Dial. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 3, s. 120-122.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Sulikowska Beata [*] 0000-0001-7788-3399 2778527;055;WL, Śmigiel-Staszak D. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Manitius Jacek [*] 0000-0002-3652-4389 1273638;055;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


214/263


IDT: 0000011890.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Włodarczyk Zbigniew, Czerniak J., Adamowicz A..

Tytuł oryginału: Przypadek gruźlicy płuc i otrzewnej u chorego po transplantacji nerki.

Czasopismo: Nefrol. Dial. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 10, nr 3, s. 125-129.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 3.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Włodarczyk Zbigniew [*] 0000-0002-8730-7480 2778566;025;WL, Czerniak J. [ ];000;000, Adamowicz A. [ ];000;000


215/263


IDT: 0000011552.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Rajewska A[leksandra].

Tytuł oryginału: Analiza nawyków palenia u rodziców dzieci z alergią układu oddechowego podczas dwuletniej obserwacji.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 261.

Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 IX 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


216/263


IDT: 0000011553.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Romański M., Czerniak J..

Tytuł oryginału: Analiza występowania krwioplucia u chorych hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc w latach 2005-2006.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 345-346.

Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 IX 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Romański M. [ ];000;000, Czerniak J. [ ];000;000


217/263


IDT: 0000011554.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A., Ruchalski M., Kozłowska R..

Tytuł oryginału: Tętniakowe poszerzenie naczyń płucnych imitujące obraz guza nowotworowego.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 354.

Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 IX 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000, Ruchalski M. [ ];000;000, Kozłowska R. [ ];000;000


218/263


IDT: 0000011555.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Rajewska A[leksandra].

Tytuł oryginału: Płyn w jamie opłucnej u chorych hospitalizowanych w Klinice Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy w Bydgoszczy w latach 2003-2005.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 315.

Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 IX 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


219/263


IDT: 0000011556.

Autorzy: Krawiecka D., Żebracka R., Przybylski G[rzegorz], Zimna M., Wojewódzka M..

Tytuł oryginału: Zastosowanie systemu BD ProbeTecTM do diagnozowania gruźlicy pozapłucnej.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 290-291.

Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 IX 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Krawiecka D. [ ];000;000, Żebracka R. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Zimna M. [ ];000;000, Wojewódzka M. [ ];000;000


220/263


IDT: 0000011597.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Wyszomirska-Gołda M[ałgorzata], Gołda R[yszard].

Tytuł oryginału: Poziom specyficznego polipeptydowego antygenu tkankowego oraz interleukiny-12 w surowicach chorych na nowotwory płuc.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2006 : T. 74, nr 3, s. 315.

Uwagi: XXIX Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego. Opole, 14-17 IX 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Gołda Ryszard [*];054;WF


221/263


IDT: 0000012410.

Autorzy: Słodkowska J., Patera J., Breborowicz J., Jarzemska A., Korzeniewska-Kosela M., Siemiątkowska K., Radzikowska E., Przybylski Grzegorz, Kozłowski W..

Tytuł oryginału: Extrapulmonary lymphangioleiomyomatosis presented as the asymptomatic retroperitoneal tumours - two cases report.

Czasopismo: Pol. J. Pathol.

Szczegóły: 2006 : Vol. 57, nr 4, s. 205-207.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Słodkowska J. [ ];000;000, Patera J. [ ];000;000, Breborowicz J. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Korzeniewska-Kosela M. [ ];000;000, Siemiątkowska K. [ ];000;000, Radzikowska E. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Kozłowski W. [ ];000;000


222/263


IDT: 0000012074.

Autorzy: Jarzemska A., Lasek Władysław, Nawrot M., Przybylski Grzegorz, Purzycka-Jazdon A., Kobierowski Marcin.

Tytuł oryginału: Limphangioleiomiomatosis (LAM) : diagnostic problems.

Czasopismo: Pol. J. Radiol.

Szczegóły: 2006 : T. 71, nr 4, s. 74-77.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Jarzemska A. [ ];000;000, Lasek Władysław [*] 1273877;036;WL, Nawrot M. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Purzycka-Jazdon A. [ ];000;000, Kobierowski Marcin [*];036;WL


223/263


IDT: 0000011374.

Autorzy: Pilecki S[tanisław], Junik R[oman], Gierach M[arcin], Przybylski G[rzegorz], Jarzemska A..

Tytuł oryginału: Tomografia emisyjna klatki piersiowej (SPECT) z wykorzystaniem znacznika receptorowego (depreotid) w sarkoidozie.

Czasopismo: Probl. Med. Nuklearnej

Szczegóły: 2006 : T. 20, nr 39, s. 80.

Uwagi: X Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Białystok, 22-25 VI 2006

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Pilecki Stanisław [*];029;WL, Junik Roman [*] 0000-0001-9604-5569 1274145;029;WL, Gierach Marcin [*] 0000-0001-9925-1157 2778263;029;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jarzemska A. [ ];000;000


224/263


IDT: 0000011598.

Autorzy: Kuziemski A., Narolska- Wierczewska E., Borowiecki M[aciej], Błażejczyk E., Przybylski G[rzegorz].

Tytuł oryginału: Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B w latach 2002-2005.

Czasopismo: Przegl. Epidemiol.

Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 2, s. 68.

Uwagi: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Warszawa, 14-16 IX 2006

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Kuziemski A. [ ];000;000, Narolska- Wierczewska E. [ ];000;000, Borowiecki Maciej [*];044;WP, Błażejczyk E. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


225/263


IDT: 0000011599.

Autorzy: Kuziemski A., Narolska- Wierczewska E., Borowiecki M[aciej], Błażejczyk E., Przybylski G[rzegorz].

Tytuł oryginału: Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C w latach 2000-2005 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Czasopismo: Przegl. Epidemiol.

Szczegóły: 2006 : T. 60 supl. 2, s. 69.

Uwagi: XVII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Warszawa, 14-16 IX 2006

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Kuziemski A. [ ];000;000, Narolska- Wierczewska E. [ ];000;000, Borowiecki Maciej [*];044;WP, Błażejczyk E. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


226/263


IDT: 0000011891.

Autorzy: Kopiński Piotr, Przybylski Grzegorz, Balicka-Ślusarczyk B., Jarzemska A., Dyczek A., Pinis G., Bartczak Karina, Plato Marta, Jankowski Mr., Szczeklik J..

Tytuł oryginału: Apoptoza limfocytów pęcherzykowych w sarkoidozie i w grupie kontrolnej występuje częściej u palaczy papierosów niż u osób niepalących.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 10, s. 841-847.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Balicka-Ślusarczyk B. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Dyczek A. [ ];000;000, Pinis G. [ ];000;000, Szabłowska Karina [*] 0000-0003-3214-452X 4004049;124;WL, Plato Marta [*];124;WL, Jankowski Marek [ ] 0000-0003-1534-8264 3938489;000;000, Szczeklik J. [ ];000;000


227/263


IDT: 0000011892.

Autorzy: Gołda Ryszard, Pasińska Magdalena, Ludwikowski Grzegorz, Przybylski Grzegorz, Jóźwicki Wojciech, Wyszomirska-Gołda Małgorzata.

Tytuł oryginału: Wpływ palenia papierosów na poziom alfa-fetoproteiny oraz krążących kompleksów immunologicznych w surowicy kobiet ciężarnych w drugim trymestrze ciąży.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 10, s. 946-947.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Ludwikowski Grzegorz [*] 0000-0001-6241-3482 2778422;003;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;035;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF


228/263


IDT: 0000011893.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Gołda Ryszard, Pyskir Jerzy, Pasińska Magdalena, Ludwikowski Grzegorz, Kuziemski A., Kopiński Piotr.

Tytuł oryginału: Edukacja antynikotynowa stosowana wobec rodziców dzieci chorych na przewlekłe alergiczne choroby układu oddechowego.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2006 : T. 63, nr 10, s. 1080-1082.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF, Pyskir Jerzy [*] 0000-0001-8981-3590 3969010;041;WF, Pasińska Magdalena [*] 0000-0002-9434-9697 2778626;038;WL, Ludwikowski Grzegorz [*] 0000-0001-6241-3482 2778422;003;WL, Kuziemski A. [ ];000;000, Kopiński Piotr [*] 0000-0002-7532-1226 1273838;124;WL


229/263


IDT: 0000011616.

Autorzy: Bednarek M., Gorecka D., Wielgomas J., Czajkowska-Malinowska M., Reguła J., Mieszko-Filipczyk G., Jasionowicz M., Bijata-Bronisz R., Lempicka-Jastrzebska M., Czajkowski M., Przybylski G[rzegorz], Zieliński J..

Tytuł oryginału: Smokers with airway obstruction are more likely to quit smoking.

Czasopismo: Thorax

Szczegóły: 2006 : Vol. 61, s. 869-873.

Charakt. formalna: Zagraniczny, Artykuł

Impact Factor: 6.064

Punktacja MNiSW: 24.000

Afiliacja: Bednarek M. [ ];000;000, Gorecka D. [ ];000;000, Wielgomas J. [ ];000;000, Czajkowska-Malinowska M. [ ];000;000, Reguła J. [ ];000;000, Mieszko-Filipczyk G. [ ];000;000, Jasionowicz M. [ ];000;000, Bijata-Bronisz R. [ ];000;000, Lempicka-Jastrzebska M. [ ];000;000, Czajkowski M. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Zieliński J. [ ];000;000


230/263


IDT: 0000011231.

Autorzy: Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Duszność ważny objaw w praktyce lekarskiej.

Czasopismo: Świat Med. Farm.

Szczegóły: 2006, nr 3, s. 29-33.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 1.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


231/263


IDT: 0000009779.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Rajewska A[leksandra], Krawiecka D., Żebracka R..

Tytuł oryginału: Infekcje bakteryjne w zaostrzeniu astmy oskrzelowej u chorych hospitalizowanych w Kujawsko Pomorskim Centrum Pulmonologii.

Czasopismo: Alergia Astma Immunol.

Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 173.

Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000, Żebracka R. [ ];000;000


232/263


IDT: 0000009445.

Autorzy: Wyszomirska-Gołda M[ałgorzata], Przybylski G[rzegorz], Gołda R[yszard].

Tytuł oryginału: The concentration of Tissue Polypeptide Specific Antigen (TPS) and Il-10 in the serum of patients with lung cancer.

Czasopismo: Central Eur. J. Immunol.

Szczegóły: 2005 : Vol. 30 supl. 1, s. 125.

Uwagi: 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005. Abstracts

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF


233/263


IDT: 0000009948.

Autorzy: Slodkowska J., Breborowicz J., Siemiątkowska K., Jarzemska A., Przybylski Grzegorz, Korzeniewska-Kosela M., Patera J., Radzikowska E..

Tytuł oryginału: Lymphangioleiomyomatosis [LAM] initially presented as retroperitoneal tumour : two cases reports.

Czasopismo: Eur. Respir. J.

Szczegóły: 2005 : Vol. 26 suppl. 49, s. 83s.

Uwagi: 15th ERS Annual Congress. Copenhagen, Denmark, 17-21 IX 2005

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Slodkowska J. [ ];000;000, Breborowicz J. [ ];000;000, Siemiątkowska K. [ ];000;000, Jarzemska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Korzeniewska-Kosela M. [ ];000;000, Patera J. [ ];000;000, Radzikowska E. [ ];000;000


234/263


IDT: 0000010018.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Nowacka-Apiyo J..

Tytuł oryginału: Analysis of delayed diagnosis of tuberculosis in a TB outpatient clinic.

Czasopismo: Int. J. Tuberc. Lung Dis.

Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 11 suppl. 1, s. S170-S171.

Uwagi: 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union). Paris, France, 18-22 X 2005. Abstract Book

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Nowacka-Apiyo J. [ ];000;000


235/263


IDT: 0000010019.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Dolecka B., Rajewska A[leksandra].

Tytuł oryginału: Pancreatic tuberculosis : a case report.

Czasopismo: Int. J. Tuberc. Lung Dis.

Szczegóły: 2005 : Vol. 9, nr 11 suppl. 1, s. S171.

Uwagi: 36th World Conference on Lung Health of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease (The Union). Paris, France, 18-22 X 2005. Abstract Book

Charakt. formalna: Zagraniczny, Plakat Zjazdowy w suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Dolecka B. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


236/263


IDT: 0000010204.

Autorzy: Gołda Ryszard, Jóźwicki Wojciech, Przybylski Grzegorz, Wyszomirska-Gołda Małgorzata, Domaniewski Jan.

Tytuł oryginału: Krążące kompleksy immunologiczne - źródło informacji o naturze procesu chorobowego.

Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005]

Opis fizyczny: 47A.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;035;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Domaniewski Jan [*];035;WL


237/263


IDT: 0000010205.

Autorzy: Gołda Ryszard, Jóźwicki Wojciech, Przybylski Grzegorz, Wyszomirska-Gołda Małgorzata, Domaniewski Jan, Skok Zdzisław.

Tytuł oryginału: Analiza występowania i składu atypowych białek krążących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z rakiem z komórek nerkowych.

Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005]

Opis fizyczny: 48A.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;035;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Domaniewski Jan [*];035;WL, Skok Zdzisław [*];035;WL


238/263


IDT: 0000010206.

Autorzy: Jóźwicki Wojciech, Gołda Ryszard, Szylberg T., Skok Zdzisław, Domaniewski Jan, Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Błąd patologa czy niewłaściwy dostęp do informacji? Opis przypadku.

Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005]

Opis fizyczny: 49A.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;035;WL, Gołda Ryszard [*];054;WF, Szylberg T. [ ];000;000, Skok Zdzisław [*];035;WL, Domaniewski Jan [*];035;WL, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


239/263


IDT: 0000010658.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Siemiątkowska K., Gołda R[yszard], Jóźwicki W[ojciech], Cieśliński K., Rajewska A[leksandra].

Tytuł oryginału: Opis przypadku Schwannoma klatki piersiowej u chorej z gruźliczym zapaleniem opłucnej.

Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Patomorfologów Wojska Polskiego " Współczesna diagnostyka patomorfologiczna w rozpoznawaniu stanów rozrostowych narządów przewodu pokarmowego, sutka i ośrodkowego układu nerwowego. Wybrane zagadnienia patologii urazu bojowego". Bydgoszcz, 21-22 X 2005. [B. m., 2005]

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Siemiątkowska K. [ ];000;000, Gołda Ryszard [*];054;WF, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;035;WL, Cieśliński K. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


240/263


IDT: 0000009895.

Autorzy: Gołda R[yszard], Przybylski G[rzegorz], Wyszomirska-Gołda M[ałgorzata].

Tytuł oryginału: Analiza występowania i składu atypowych białek krążących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic chorych z alergią układu oddechowego.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2005, nr 19 supl. wyd. spec, s. 53-54.

Uwagi: VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Obturacja dróg oddechowych - astma, alergia i POChP". Jachranka, 8-11 IX 2005. Materiały konferencyjne

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF


241/263


IDT: 0000009446.

Autorzy: Gołda R[yszard], Przybylski G[rzegorz], Wyszomirska-Gołda M[ałgorzata], Jóźwicki W[ojciech].

Tytuł oryginału: Assay, isolation and characterisation of circulating immune complexes from serum of patients with lung cancer in the city population.

Czasopismo: Pol. J. Environ. Stud.

Szczegóły: 2005 : Vol. 14 suppl. 2 p. 1, s. 114-118.

Uwagi: XIIth Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology. Lublin, Poland, 19-22 V 2005

Charakt. formalna: Polski, Referat Zjazdowy w Suplemencie

Impact Factor: 0.352

Punktacja MNiSW: 10.000

Afiliacja: Gołda Ryszard [*];054;WF, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Wyszomirska-Gołda Małgorzata [*] 2778572;054;WF, Jóźwicki Wojciech [*] 0000-0001-9311-1604 2778599;035;WL


242/263


IDT: 0000009896.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Rajewska A[leksandra], Dolecka B..

Tytuł oryginału: Analiza palenia tytoniu u osób z astmą oskrzelową na materiale własnym.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2005, nr 19 supl. wyd. spec, s. 55.

Uwagi: VIII Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Obturacja dróg oddechowych - astma, alergia i POChP". Jachranka, 8-11 IX 2005. Materiały konferencyjne

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Dolecka B. [ ];000;000


243/263


IDT: 0000010884.

Autorzy: Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Wspomnienie : Pani Docent Jadwiga Tyrakowska (1925-2004).

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 11-12, s. 405.

Charakt. formalna: Polski, Inne

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


244/263


IDT: 0000009778.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Rajewska A[leksandra].

Tytuł oryginału: Analiza nawyków palenia u rodziców dzieci z alergią układu oddechowego.

Czasopismo: Alergia Astma Immunol.

Szczegóły: 2005 : T. 10 supl. 1, s. 155.

Uwagi: Alergia Astma Immunologia Kliniczna. VII Konferencja Środkowo-Europejska. Łódź, 8-11 VI 2005

Charakt. formalna: Polski, Plakat Zjazdowy w Suplemencie

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL


245/263


IDT: 0000008341.

Autorzy: Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Katedra i Klinika Chorób Płuc.

Tytuł całości: W: Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 1984-2004. Bydgoszcz: Akademia Medyczna, 2004

Opis fizyczny: s. 136-137.

Uwagi: [Księga Jubileuszowa z okazji 20-lecia powstania Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy].

Charakt. formalna: Polski, Inne

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


246/263


IDT: 0000008606.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Krawiecka D., Rajewska Aleksandra, Żebracka R., Nowakowska E., Jagiełło G..

Tytuł oryginału: Analiza lekowrażliwości głównych patogenów dolnych dróg oddechowych izolowanych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w roku 2003.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2004, nr spec, s. 70-71.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Żebracka R. [ ];000;000, Nowakowska E. [ ];000;000, Jagiełło G. [ ];000;000


247/263


IDT: 0000008607.

Autorzy: Krukowska A., Grądzki W., Przybylski Grzegorz, Czerniak J..

Tytuł oryginału: Gruźlica oskrzeli - choroba podstępna. Analiza 6 przypadków klinicznych.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2004, nr spec, s. 71-72.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Krukowska A. [ ];000;000, Grądzki W. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Czerniak J. [ ];000;000


248/263


IDT: 0000008608.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Rajewska Aleksandra, Krawiecka D., Zimna M..

Tytuł oryginału: Charakterystyka przypadków grzybicy kropidlakowej w materiale własnym.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2004, nr spec, s. 72.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Gadzińska Aleksandra [*];010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000, Zimna M. [ ];000;000


249/263


IDT: 0000008611.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Zielińska J., Nowakowska E., Siemiątkowska K., Pilecki Stanisław.

Tytuł oryginału: Limfangioleiomiomatoza u kobiety w menopauzie stosującej hormonoterapię zastępczą.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 3-4, s. 117-119.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 4.000

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Zielińska J. [ ];000;000, Nowakowska E. [ ];000;000, Siemiątkowska K. [ ];000;000, Pilecki Stanisław [*];029;WL


250/263


IDT: 0000008647.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Krawiecka D., Wagnerowska-Siałkowska A., Zwolska Z., Dambecka-Chyrek A..

Tytuł oryginału: Analiza przypadków mykobakteriozy płuc wywołanej przez M. kansasii wśród mieszkańców Bydgoszczy.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 262.

Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Łódź, 22-25 IX 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000, Wagnerowska-Siałkowska A. [ ];000;000, Zwolska Z. [ ];000;000, Dambecka-Chyrek A. [ ];000;000


251/263


IDT: 0000008648.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Krawiecka D., Siemiątkowska K., Żebracka R., Cieśliński K..

Tytuł oryginału: Zastosowanie systemu BD Probe TecTM ET do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w materiałach tkankowych.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 262.

Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Łódź, 22-25 IX 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Krawiecka D. [ ];000;000, Siemiątkowska K. [ ];000;000, Żebracka R. [ ];000;000, Cieśliński K. [ ];000;000


252/263


IDT: 0000008650.

Autorzy: Zimna M., Żebracka R., Krawiecka D., Przybylski G[rzegorz].

Tytuł oryginału: Szybka mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 267-268.

Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Łódź, 22-25 IX 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Zimna M. [ ];000;000, Żebracka R. [ ];000;000, Krawiecka D. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


253/263


IDT: 0000008651.

Autorzy: Krawiecka D., Przybylski G[rzegorz], Grądzki W., Owczarzak H., Zimna M..

Tytuł oryginału: Zastosowanie systemu BD Probe TecTM ET do szybkiej diagnostyki gruźlicy płuc.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 259.

Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Łódź, 22-25 IX 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Krawiecka D. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Grądzki W. [ ];000;000, Owczarzak H. [ ];000;000, Zimna M. [ ];000;000


254/263


IDT: 0000008653.

Autorzy: Krukowska A., Przybylski G[rzegorz].

Tytuł oryginału: Gruźlica oskrzeli wciąż trudny problem diagnostyczny - analiza 4 przypadków.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 259-260.

Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Łódź, 22-25 IX 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Krukowska A. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


255/263


IDT: 0000008605.

Autorzy: Krawiecka D., Zimna M., Żebracka R., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Ocena wiarygodności testu BacT/ALERT S.I.R.E.Kit do oznaczania wrażliwości Mycobacterium tuberculosis.

Czasopismo: Postępy Mikrobiol.

Szczegóły: 2004 : Vol. 43 supl. 1, s. 299.

Uwagi: XXV Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Bydgoszcz, 23- 25 IX 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe w Suplemencie

Afiliacja: Krawiecka D. [ ];000;000, Zimna M. [ ];000;000, Żebracka R. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


256/263


IDT: 0000008707.

Autorzy: Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Uczyła nas swoją postawą.

Czasopismo: Primum Non Nocere

Szczegóły: 2004, nr 11, s. 15.

Charakt. formalna: Polski, Inne

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


257/263


IDT: 0000008659.

Autorzy: Przybylski G[rzegorz], Nowacka-Apiyo J..

Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu ziarniniakowatości Wegenera.

Czasopismo: Pneumonol. Alergol. Pol.

Szczegóły: 2004 : T. 72, nr 7-8, s. 345-346.

Uwagi: XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego. Łódź, 22-25 IX 2004

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Nowacka-Apiyo J. [ ];000;000


258/263


IDT: 0000008604.

Autorzy: Modrzyński M., Zawisza E., Rapiejko P., Przybylski Grzegorz, Lipiec A., Królikiewicz J..

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności zachowawczego leczenia przerostów trzeciego migdałka u dzieci uczulonych na roztocze kurzu domowego.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2003 : T. 60, nr 10, s. 633-636.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Modrzyński M. [ ];000;000, Zawisza E. [ ];000;000, Rapiejko P. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Lipiec A. [ ];000;000, Królikiewicz J. [ ];000;000


259/263


IDT: 0000008610.

Autorzy: Modrzyński M., Królikiewicz J., Zawisza E., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Alergiczne zapalenie gardła.

Czasopismo: Med. Rodz.

Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 6, s. 199-202.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 0.500

Afiliacja: Modrzyński M. [ ];000;000, Królikiewicz J. [ ];000;000, Zawisza E. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


260/263


IDT: 0000008609.

Autorzy: Modrzyński M., Zawisza E., Królikiewicz J., Rapiejko P., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Ocena skuteczności cetyryzyny i donosowej formy propionianu flutikazonu (Flixonase) w leczeniu przerostu trzeciego migdałka u dzieci uczulonych na roztocze kurzu domowego.

Czasopismo: Med. Rodz.

Szczegóły: 2003 : R. 6, nr 5, s. 148-153.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 0.500

Afiliacja: Modrzyński M. [ ];000;000, Zawisza E. [ ];000;000, Królikiewicz J. [ ];000;000, Rapiejko P. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


261/263


IDT: 0000007693.

Autorzy: Przybylski Grzegorz, Jagiełło G., Krawiecka D., Żebracka R..

Tytuł oryginału: Czynniki etiologiczne zakażeń dróg oddechowych chorych na raka płuc poddanych chemioterapii przeciwnowotworowej.

Czasopismo: Med. Dypl.

Szczegóły: 2003, nr spec, s. 75.

Charakt. formalna: Polski, Streszczenie Zjazdowe

Afiliacja: Przybylski Grzegorz [*] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Jagiełło G. [ ];000;000, Krawiecka D. [ ];000;000, Żebracka R. [ ];000;000


262/263


IDT: 0000011230.

Autorzy: Modrzyński M., Zawisza E., Rapiejko P., Przybylski Grzegorz.

Tytuł oryginału: Immunoterapia swoista w leczeniu zespołu alergii jamy ustnej u chorych uczulonych na pyłki drzew.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 12, s. 1007-1010.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Modrzyński M. [ ];000;000, Zawisza E. [ ];000;000, Rapiejko P. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL


263/263


IDT: 0000011229.

Autorzy: Modrzyński M., Zawisza E., Rapiejko P., Przybylski Grzegorz, Królikiewicz J., Lipiec A..

Tytuł oryginału: Ocena częstości występowania atopii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego.

Czasopismo: Przegl. Lek.

Szczegóły: 2002 : T. 59, nr 12, s. 1003-1006.

Charakt. formalna: Polski, Artykuł

Punktacja MNiSW: 5.000

Afiliacja: Modrzyński M. [ ];000;000, Zawisza E. [ ];000;000, Rapiejko P. [ ];000;000, Przybylski Grzegorz [ ] 0000-0002-8324-163X 2778481;010;WL, Królikiewicz J. [ ];000;000, Lipiec A. [ ];000;000